Decreetvoorstel moet komaf maken met aanslepende bouwberoepen

Nieuws

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement - N-VA, CD&V en Open Vld - dienen een decreetvoorstel in om de werking te verbeteren van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die behandelt beroepen tegen geweigerde of vergunde bouwaanvragen. Meer dan honderd dossiers liggen er echter al minstens vier jaar te wachten. De voorgestelde hervorming moet daarmee komaf maken.

De Raad voor Vergunningenbetwistingen is werkzaam sinds 2009 en ontvang jaarlijks ongeveer 800 nieuwe dossiers. Vaak laat een uitspraak, om tal van redenen, jaren op zich wachten. Uit de periode 2009-2011 zijn er zelfs 65 dossiers nog steeds niet afgehandeld. “Zo kan het niet verder” zegt Lode Ceyssens (CD&V).

“Het moet sneller en beter, zonder de rechtsbescherming in het gedrang te brengen natuurlijk. Het kan niet dat burgers en bedrijven meer dan twee jaar, soms zelfs tot vier jaar lang, moeten wachten op zekerheid over een bouwvergunning.”

Doorlooptijd verkorten

“Lokale besturen moeten bouwaanvragen binnen de decretaal vastgelegde termijnen van 75 dagen behandelen. Het is dan ook onaanvaardbaar dat een procedure voor de Raad van Vergunningenbetwisting zelfs langer dan twee jaar kan duren”, zegt Lydia Peeters (Open Vld).

De Vlaamse regering zorgde al voor extra ondersteunend personeel en middelen en er zijn ook extra rechters in dienst getreden. Nu willen de meerderheidspartijen ook de werking van de Raad grondig bijsturen. Er komt onder meer een rechtsplegingsvergoeding voor wie een zaak verliest en het rolrecht wordt verhoogd. Wie een procedure opstart, zal moeten aantonen dat hij of zij echt benadeeld wordt. De Raad zou ook meteen dwangsommen kunnen opleggen, zodat hiervoor geen afzonderlijke procedure moet komen.

“Door deze voorstellen zal de doorlooptijd van de dossiers bij de Raad verkorten. Door het invoeren van de belangenschade en een rechtsplegingsvergoeding zal het aantal opportuniteitsberoepen afnemen, zodat de Raad zich zal kunnen buigen over de inhoudelijk echt belangrijke dossiers”, zegt Axel Ronse (N-VA). Hij zegt dat de vernieuwing al in werking moet treden bij de start van de omgevingsvergunning (de eengemaakte bouw- en milieuvergunning), gepland voor februari volgend jaar. (Belga)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels