Duurzaam regenwater

Bouwmethodes, Ruwbouw

Leidingwater wordt zeldzamer en duurder. Bovendien is de kwaliteit ervan zo hoog dat het jammer is om het te verspillen in de wc of voor het wassen van het terras. Gebruik liever regenwater. Het valt gratis uit de hemel en meestal ook in voldoende hoeveelheden.

Leidingwater wordt zeldzamer en duurder. Bovendien is de kwaliteit ervan zo hoog dat het jammer is om het te verspillen in de wc of voor het wassen van het terras. Gebruik liever regenwater. Het valt gratis uit de hemel en meestal ook in voldoende hoeveelheden. Het zou zonde zijn er geen gebruik van te maken.

Waarom regenwater?

Indien voldoende mensen het regenwater opvangen dat op hun dak valt, dan is er bij een plotse regenbui een grote buffercapaciteit aanwezig. Het regenwater komt dan immers niet direct en massaal in de rioleringen en in de waterzuiveringsstations terecht en creëert dan geen of toch minder overstromingsgevaar van de waterlopen waar al dit water uiteindelijk terecht komt. Vermits de overloop best uitkomt in een gracht, rivier of in een ondergronds verspreidingssysteem zorgt het overtollige regenwater voor de aanvulling van de ondergrondse waterreserves.

Het opgevangen regenwater is gratis. Het is ook minder hard dan water dat eerst door de (kalkrijke) bodem geïnfiltreerd is en daarna wordt opgepompt voor onze drinkwatervoorziening. Het is lichtjes zuur (door de luchtverontreiniging) en wordt daarom best opgevangen in een betonnen put of in een put waarvan de wanden bezet zijn met cement.

Geen drinkwater

Het regenwater is minder zuiver dan ons drinkwater. Het is niet aangeraden om dit water te gebruiken voor de keuken of als drinkwater en zelfs niet voor bad of douche. Maar het is wel uitstekend geschikt als spoelwater in toiletten, voor gebruik in de wasmachine, onderhoud van vloeren en terrassen, het wassen van de wagen, het begieten van kamerplanten en het sproeien van de tuin.

Zelf regenwater zuiveren om het te gebruiken als drinkwater kan met de verschillende filtersystemen die er op de markt zijn, maar in de praktijk heeft u nooit de zekerheid dat het water àltijd voldoende gezuiverd is. Als particulier kan u trouwens onmogelijk de analyses uitvoeren die hiervoor nodig zijn.

Hoe regenwater gebruiken?

Dak, dakgoten en afvoerbuizen vormen het opvangsysteem. Een voorfilter zorgt ervoor dat vuil van het dak en de dakgoten wordt weerhouden en wegspoelt naar de riolering.
Het regenwater komt in een regenput uit beton of plastic. Een pomp met filter stuurt dan het regenwater verder naar de aftappunten.

De overloop van de regenput mondt uit in een gracht, een rivier of een verspreidingsnet onder de grond. Alleen als het niet anders kan, mag dit aangesloten worden op de riolering.

Wat kost het?

Een volledige regenwaterinstallatie zal zo’n 1000 tot 2500 euro kosten afhankelijk van de grootte van de put, de filtersystemen en het type pomp. De graafwerken maken een groot deel van de kosten uit, tenzij ze uitgevoerd worden bij een nieuwbouw of een zware renovatie.

De aparte leidingen voor de distributie van het regenwater geven bij nieuwbouw relatief weinig extra kosten. Bij een verbouwing van een bestaande woning kan de prijs wel oplopen omdat hier oude leidingen meestal moeten vervangen worden door nieuwe en omdat je een extra circuit moet voorzien, wat dikwijls neerkomt op breekwerk.

Subsidies van de gemeente en besparing op je toekomstige waterfacturen maken de investering lichter. Zacht regenwater beperkt ook de hoeveelheid gebruikte detergenten (in de wasmachine) en maakt ontharden overbodig.

Verplichtingen en subsidies

Om vervuiling van het leidingwater te voorkomen bestaan er voorschriften van de verdeler van het leidingwater. Het regenwatercircuit moet volledig gescheiden zijn van het leidingwatersysteem.

Verder moet je ook rekening houden met de bouwvoorschriften, die naargelang de gemeente waar je bouwt of verbouwt anders zullen zijn. Informeer je hierover bij de gemeentediensten. Daar kan je trouwens ook terecht voor informatie over de subsidies die de gemeente en andere instellingen ter beschikking stellen. Er zijn er nogal wat, maar de voorwaarden om voor zo’n subsidie in aanmerking te komen zijn niet overal dezelfde.

Jef Sels

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels