Duurzaam wonen… en hoe staat uw woning ervoor?

Duurzaam wonen… en hoe staat uw woning ervoor?

Duurzaam bouwen, Isolatie

Als je een concreet idee wil hebben waar je woning nog zwakke punten vertoont op vlak van energiezuinigheid en wat je daaraan kan doen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Doe navraag bij je gemeente of provincie over de organisatie van dergelijk advies.

Het planadvies

In een planadvies krijg je aan de hand van je (ver)bouwplan nuttige wenken rond inplanting, oriëntatie, isoleren, ventileren, verwarmen. Meestal moet je je plan op voorhand doorsturen of afgeven aan de organisator (de gemeente of de organisatie die milieuadvies geeft).

Het plan wordt bekeken en nadien samen met jou, de architect (of ingenieur) en eventueel de milieuambtenaar van je gemeente besproken. Vooral handig vóór je een bouwaanvraag indient. Zo’n analyse neemt ca. twee uur in beslag en is in sommige gemeenten gratis. Voor een analyse ter plaatse betaal je het uurloon en de vervoerskosten van de deskundige.

De energiescan

De deskundige (vaak een architect of ingenieur) bekijkt de bestaande toestand en geeft advies over mogelijke verbeteringen of spoort met een infraroodcamera alle energielekken op. Naderhand krijg je een verslag. Daarin vind je een korte beschrijving van de bestaande toestand, de pijnpunten en een voorstel tot verbetering. In een dergelijk (eenvoudig) verslag kun je rekenen op de bespreking van:

  • de gebouwenschil met de muren, vloeren, het schrijnwerk, het dak en isolatie
  • de verwarming
  • de ventilatie
  • de grote elektrische huishoudtoestellen en hun mogelijk (mis)(ver)buik de verlichting

De energieaudit

Een energieauditeur is een zelfstandige (meestal een ingenieur of architect) die de opleiding ‘Energieauditeur’ heeft gevolgd. Hij berekent aan de hand van wat hij meet de energiebehoefte en de energieverliezen in jouw woning. Zo bekijkt hij:

de gebouwenschil met de muren, vloeren, dak en isolatie ramen en beglazing de verwarmingsinstallatie het sanitair warm water de ventilatie

Soms heeft de auditeur een infraroodcamera bij die alle warmteverliezen feilloos vastlegt – ook de voor ons oog onzichtbare (zoals niet geïsoleerde verwarmingsbuizen in de muur of onder de grond of via tochtgaten). Hij geeft je een uitgebreid en gedetailleerd verslag met zijn bevindingen van de bestaande toestand en zijn energiebesparende voorstellen.

Elk voorstel heeft een kostenplaatje en je moet zelf kijken wat voor jou nu haalbaar is en welke investering je op langere termijn wil doen. Een advies van een auditeur kan variëren van 400 tot 1 500 euro, maar je kan die kost inbrengen in je belastingaangifte.

Voorbeeld: zo kan enkelglas vervangen worden door hoogrendementsbeglazing. Het warmteverlies zal op die plaats vier tot vijf keer lager zijn, alleen zal het kostenplaatsje wel oplopen tot 65 euro per m² glas. Als je 12 cm dakisolatie laat plaatsen, zal dat veel minder duur zijn en toch een brandstofbesparing van 20 à 30 % opleveren.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels