Duurzame energie kort

Energiebronnen

Een kort overzicht van de alternatieven voor klassieke energie bij de verwarming van je woning.

Een kort overzicht van de alternatieven voor klassieke energie bij de verwarming van je woning.

Om je woning te verwarmen, maak je best zoveel mogelijk gebruik van duurzame energie zoals zonne-energie. De warmte van de zon kan je op verschillende manieren gebruiken. Architecten ontwerpen vandaag hun nieuwbouw- of renovatieplannen zo veel mogelijk zongeoriënteerd.

Zonneboiler

De meest bekende toepassing om de warmte van zon te gebruiken, is de zonneboiler. Die bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector vangt het zonlicht op en verwarmt het water in een boiler. Je kan ongeveer de helft van je energiekosten voor warm water besparen met een zonneboiler. De aanschaf is wel een behoorlijke investering.

Zonnepanelen

Een andere manier om de zon te gebruiken als energieleverancier, is het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Bij dit systeem wordt het zonlicht omgezet in elektriciteit.

Bio-energie

Afval van organische oorsprong (planten, bomen, GFT, groenten-, fruit- en tuinafval) en biomassa kan omgezet worden in energie door verbranding, vergassing of vergisting. Verbranding is de meest toegepaste techniek. De warmte die hier vrijkomt wordt benut voor elektriciteitsproductie.

Bij het vergassen wordt de biomassa omgezet in een gasvormige brandstof of stookgas. Dit gas is een redelijk schone energiebron. Bij het vergisten wordt biomassa omgezet in biogas. Ook dit gas kan verbrand worden om elektriciteit en warmte op te wekken.

Wind en water

Naast zonne- en bio-energie zijn ook wind en water duurzame energiebronnen voor elektriciteitsvoorziening.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels