E.ON stopt procedure steenkoolcentrale na weigering milieuvergunning

E.ON stopt procedure steenkoolcentrale na weigering milieuvergunning

Elektriciteit, Energiebronnen, Nieuws

E.ON, één van de grootste energiebedrijven in Europa, stopt de procedure voor een steenkoolcentrale in Antwerpen en zal focussen op biomassa. Recent weigerde Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege de milieuvergunning voor de steenkoolcentrale van E.ON.

In 2007 maakte E.ON de plannen bekend om in de haven van Antwerpen een hoogtechnologische steenkoolcentrale te bouwen met een vermogen van van 1.100 MW, goed voor zowat 8% van de totale Belgische elektriciteitsbehoefte. In juni 2010 verleende toenmalig federaal minister voor energie Magnette een productievergunning voor deze centrale. In september 2010 weigerde de bestendige deputatie van Antwerpen de milieuvergunning, waarop E.ON in beroep ging bij Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege. Zij maakt onlangs bekend dat ze de milieuvergunning voor de steenkoolcentrale van E.ON in Antwerpen niet verleent.

Biomassaprojecten

In principe kan E.ON nog naar de Raad van State gaan om deze beslissing te laten vernietigen, maar het bedrijf heeft besloten om dit niet te doen, en het dossier stop te zetten. In plaats daarvan zet het bedrijf volop in op concrete biomassaprojecten, zoals de conversie naar biomassa van haar centrale in Langerlo, en kleinschalige installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK) in België. Rolf Fouchier, CEO van E.ON Benelux, roept de Vlaamse overheid op om een stabiel regelgevend en financieel kader te creëren zodat deze biomassaprojecten ook echt levensvatbaar worden.

Ondanks de stopzetting is E.ON nog steeds overtuigd van het feit dat een hoogtechnologische steenkoolcentrale perfect voldoet aan de strenge klimaateisen en de meest strikte milieustandaarden en dus een prima bijdrage had kunnen leveren aan het oplossen van het capaciteitsprobleem in België.

“Geen enkele technologie uitsluiten”

Voka is ontzet na de weigering van de milieuvergunning door de Vlaamse regering. Voka vindt dat de Vlaamse regering geen enkele technologie om energie op te wekken mag uitsluiten. Anders dreigt in de toekomst een ‘black-out’. Terwijl in Vlaanderen steenkoolcentrales worden geweigerd, werd in Nederland beslist om er drie extra te bouwen, aldus Voka. En dat terwijl het Planbureau heeft uitgerekend dat de productiecapaciteit van elektriciteit tegen 2030 gemiddeld met 850 MW moet toenemen.

Voor Voka is de weigering van de vergunning voor een nieuwe steenkoolcentrale dan ook onbegrijpelijk. Er wordt enkel ingezet op te subsidiëren installaties. Dat zorgt voor meerkosten, wat de Belgische concurrentiepositie ondermijnt. “Volledig in tegenspraak met het nieuwe industrieel beleid dat de Vlaamse regering wil voeren”, argumenteert de werkgeversorganisatie.

Gedelegeerd bestuurder Jo Libeer pleit er daarom voor geen enkele technologie uit te sluiten. “Dat is een absolute noodzaak als we zekerheid willen hebben over een voldoende bevoorrading van elektriciteit”. Samen met de plannen om op langere termijn de kerncentrales te sluiten en de kritiek op stroom uit biomassa, wordt een black-out anders onvermijdelijk, waarschuwt Voka. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels