‘Een eigen woning blijft de beste vorm van pensioensparen’

Nieuws

Ondanks de aanvankelijke extra kost raadt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) kandidaat-bouwers aan toch te investeren in een nieuwe woning. "De verwerving van een eigen woning blijft immers de beste vorm van pensioensparen, zeker als de woning zeer energiezuinig is", aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Ondanks de aanvankelijke extra kost raadt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) kandidaat-bouwers aan toch te investeren in een nieuwe woning. “De verwerving van een eigen woning blijft immers de beste vorm van pensioensparen, zeker als de woning zeer energiezuinig is”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

De initiële kost van een energiezuinige woning met een E-peil van 60 en lager ligt hoger dan van woningen met een E70-, E80 of E100-peil. Maar op termijn behoudt een dergelijke woning een hoge vastgoedwaarde. Want vanaf 2021 zullen E30-woningen de standaard worden. “Wij weten dat de banken op vraag van de Nationale Bank hun hypothecair beleid hebben verstrengd. Zo hebben zij de termijnen van de hypothecaire leningen ingekort en vragen zij een hogere eigen inbreng dan voorheen. Toch is het belangrijk dat kandidaat-bouwers bij hun besprekingen met hun bank uitdrukkelijk het E-peil van hun woning ter sprake brengen. De energiefactuur voor deze woningen ligt immers zoveel lager dat daardoor de terugbetaalcapaciteit van het gezin sterk toeneemt”, aldus Marc Dillen.

Meerkost mag niet overschat worden

De initiële meerkost van een zeer energiezuinige woning mag bovendien niet worden overschat. Naarmate de isolatie- en ventilatietechnieken die daarvoor moeten worden toegepast, beter ingeburgerd geraken, worden ze ook goedkoper. Het aantal aannemers dat BEN-woningen bouwt, neemt bovendien almaar toe.

Bovendien komt de Vlaamse overheid enkel nog tussen in de initiële meerkost van zeer energiezuinige woningen. Voor wie in 2014 een bouwaanvraag voor een nieuwe woning of een nieuw appartement indient, krijgt enkel nog een premie als het E-peil 40 en lager is. Voor een nieuwe woning bedraagt de premie 1.800 euro met een toeslag van 50 euro per punt minder dan 40 en voor een nieuw appartement 800 euro met een toeslag van 30 euro per punt minder.

Daarnaast biedt de Vlaamse overheid een korting op de onroerende voorheffing aan. Maar ook die geldt enkel voor woningen met een E-peil van 40 en lager.

Verzekering gewaarborgd wonen niet vergeten

Een laatste raad betreft de verzekering gewaarborgd wonen. Marc Dillen: “Een aantal banken zullen u automatisch op deze verzekering wijzen als u hiervoor in aanmerking komt. Maar als uw bankier er niet zelf naar verwijst, vraag er dan naar. De kans is groot dat u er gebruik van kan maken”.

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot 600 euro per maand maar kan ook minder zijn afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u beroep hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar.

(rdm)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels