Een groendak, nuttig als opvangbak

Een groendak, nuttig als opvangbak

Groendaken en -gevels, Nieuws

Een groendak biedt niet enkel esthetisch, thermisch en akoestisch comfort. Het kan ook helpen om het teveel aan water tijdens een zwaar onweer op te vangen. In dat geval fungeert het als het ware als een multifunctionele opvangbak.

Op een klassiek dak wordt het regenwater afgeleid naar een regentank of het rioolnetwerk. Valt er veel regen op korte tijd, dan raken die riolen en waterlopen al snel verzadigd, vooral in dicht bevolkte gebieden. De substraatlaag van een groendak kan een deel van het water opslorpen vóór het verder wordt afgevoerd.

Anderzijds wordt een bepaalde hoeveelheid water vastgehouden door de begroeiing, terwijl een ander deel van nature verdampt. (Het is trouwens geen goed idee om water dat over de substraatlaag is gevloeid in een regentank op te vangen zonder het vooraf te filteren.)

Hoe dikker de substraatlaag waarin het water kan doordringen, hoe méér bovenstaande uitgangspunten gelden. Het fenomeen is duidelijker waarneembaar in het geval van intensieve groendaken (met een substraatlaag van 20 tot 50 cm) dan bij extensievee groendaken (slechts 2 tot 20 cm hoog).

Technische vereisten

Volgens het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf kunnen “groendaken (met intensieve begroeiing) eveneens een positieve impact hebben op het waterbeleid van steden en gemeenten. Ze verminderen de hoeveelheid regenwater die elk jaar in het afwateringssysteem terecht komt immers aanzienlijk (tot 50%).”

Wees voorzichtig en ga dergelijke systemen niet zomaar in uw eentje aanleggen! Opteert u voor een groendak, dan moet elke laag aan een aantal technische vereisten voldoen. Die vereisten hebben betrekking op de ondergrond, helling, dampscherm, isolatie, afdichting van het antiworteldoek, waterafvoer, substraat en aan te planten begroeiing. Professioneel advies is steeds aangeraden.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels