Een lening voor een verbouwing: wat moet u weten?

Een lening voor een verbouwing: wat moet u weten?

Recht en financiën

Doorgaans zal uw bankier u een concreet voorstel kunnen doen voor de financiering van de verbouwingswerken.

We hebben allemaal wel een duidelijk beeld van ons ultieme droomhuis. Maar meestal is de werkelijkheid enigszins anders: de badkamer is te klein, de keuken is dringend aan vernieuwing toe en in de garage is er nood aan een extra staanplaats…

Een grondige verbouwing dringt zich dus stilaan op, alleen moet die verbouwing wel financieel haalbaar zijn. Vaak rust er al een aanzienlijke hypotheek op de bestaande woning en dus zijn niet veel extra financiële uitspattingen meer mogelijk. Gelukkig is er nog uw bankier die u graag een handje helpt. Op financieel gebied, welteverstaan…

Het bouwen van een huis heeft u wellicht al een heel pak geld gekost. Toch is de kans reëel dat u nog tijdens de aflossing van uw hypotheeklening al denkt aan nieuwe verbouwingswerken. Een extra krediet kan u in dat geval uit de nood helpen. Het is in ieder geval raadzaam om de situatie samen met uw bankier te bekijken.

Doorgaans zal hij u een concreet voorstel doen voor de financiering van de verbouwingswerken. In principe zal hij een hypothecaire lening voorstellen: een krediet waarvan de terugbetaling gedekt is door een hypotheek of een hypothecaire volmacht. Dat houdt dus in dat de bank het recht heeft om het huis te verkopen als u niet in staat bent om aan de terugbetalingsvoorwaarden te voldoen.

Voor een verbouwing van enige omvang is het echter zeker de moeite waard om de markt af te speuren, op zoek naar de beste voorwaarden voor zo’n hypothecaire lening. Maar doorgaans zal u de beste tarieven wellicht bij uw huisbankier krijgen.

Bovendien hebben de meeste financiële instellingen hun lessen getrokken uit het verleden: van gegoochel met spectaculaire voorwaarden voor een hypothecaire lening is niet langer sprake. In de praktijk vertaalt dit zich in het feit dat de tarieven bij de verschillende financiële instellingen niet meer zo ver van elkaar liggen. Van de concurrentiestrijd uit het verleden – toen er echt nog koopjes te doen waren – valt er vandaag dus nog maar bitter weinig te merken.

Advies graag

Toch doet u er goed aan om de voorwaarden van diverse banken in te winnen, en ze zelfs tegen elkaar uit te spelen. Het wereldje van hypothecaire leningen zit overigens niet zo eenvoudig in elkaar. Van een pientere kandidaat-verbouwer wordt dus wel wat studiewerk gevraagd. Zo moet hij bijvoorbeeld het onderscheid kunnen maken tussen de basisrentevoet en de toegepaste rentevoet.

De basisrentevoet of geafficheerde rentevoet is namelijk de rentevoet die de bankkantoren letterlijk naar de buitenwereld toe afficheren. In de praktijk worden hier – afhankelijk van uw gave tot onderhandelen – echter nog wat kortingen op toegekend, zodat uiteindelijk de echte of toegepaste rentevoet relevant is voor u als kredietnemer. Op basis van laatstgenoemde rentevoet worden immers de maandelijkse afbetalingen (de zogenaamde mensualiteiten) vastgesteld.

Als u niet echt vertrouwd bent met de hypotheekmarkt of als u van plan bent om een aanzienlijk bedrag te lenen, dan kan het een verstandige beslissing zijn om het advies in te winnen bij een kredietmakelaar of -adviseur. Hypotheekwinkel en Finshop bijvoorbeeld zijn maar al te graag bereid om u als kandidaat-verbouwer met raad en daad bij te staan. Op basis van een uitgebreide informatieronde zal zo’n kredietadviseur u de beste marktvoorwaarden voorstellen.

Doorgaans vergelijkt hij hiervoor dagelijks ruim duizend producten van verschillende banken en andere financiële instellingen en zoekt hij er de voordeligste formule uit voor uw concrete situatie. Als klant van zo’n kredietmakelaar bent u zelfs verzekerd van advies gedurende de hele looptijd van de lening. Bovendien zal hij niet aarzelen om u erop te wijzen dat u – als gevolg van een rentedaling bijvoorbeeld – er goed aan doet om uw hypothecaire lening te herzien.

Lening op afbetaling

De hypothecaire lening is de meest gebruikte kredietfaciliteit, wanneer de verbouwing een relatief grote investering vereist. Is het te lenen bedrag echter veeleer klein, dan kan de bank u een lening op afbetaling voorstellen. In dit geval wordt het geleende bedrag in één keer opgenomen en per maand terugbetaald.

Maar wat is het voordeel van zo’n lening op afbetaling in vergelijking met een hypothecaire lening? Heel eenvoudig: de notaris komt er als tussenpersoon niet aan te pas. En geen tussenkomst van een notaris betekent ook: geen notariskosten. Kortom, een lening op afbetaling is, los van de geboden rentevoet, al meteen een stuk goedkoper. Bovendien worden in het geval van een lening op afbetaling meestal minder voorwaarden gesteld.

Maar de lening op afbetaling heeft ook een belangrijk nadeel. Ze zal namelijk in een sneller tempo afbetaald moeten worden. En daardoor valt het maandelijks af te betalen bedrag relatief gezien hoger uit. Voor de kandidaat-verbouwer betekent dit dat zijn financiële draagkracht voldoende groot moet zijn. Bovendien mag u ook de fiscale aspecten niet over het hoofd zien. Die zijn verschillend voor een lening op afbetaling en een hypothecair krediet.

Beste keuze?

Het verschil in tarief tussen een lening op afbetaling en een traditioneel krediet kan aanzienlijk zijn. Dat proberen we u duidelijk te maken met een concreet voorbeeld. Bij een lening op afbetaling met een looptijd van tien jaar schommelt het tarief in de huidige marktomstandigheden rond zeven procent. Bij sommige banken zal dat iets meer, bij andere misschien iets minder zijn. In het geval van een woonkrediet op tien jaar situeert de rentevoet zich in de buurt van 3,75 procent. Kortom, een lening op afbetaling lijkt op het eerste gezicht dus bijna dubbel zo duur.

Hierbij moet echter rekening gehouden worden met het feit dat u in het geval van een lening op afbetaling geen notariskosten verschuldigd bent. Maar dat voordeel neemt uiteraard af, naarmate het geleende bedrag groter wordt: de notariskosten zijn in dat geval relatief kleiner.

Een lening op afbetaling is dan ook meestal interessant voor eerder kleine bedragen. En vermits de looptijd en de grootte van het ontleende bedrag doorgaans samenhangend zijn, geldt ook dat een lening op afbetaling interessanter is voor kortere termijnen. Voor een verbouwingslening met een looptijd van minder dan vijf jaar valt de keuze dan ook wellicht op deze formule.

Toch dient de afweging, de rekening zeg maar, goed gemaakt te worden. De uiteindelijke keuze is immers afhankelijk van uw persoonlijke situatie: het inkomen, de gezinssamenstelling, enzovoorts. Het advies van uw bankier en/of een onafhankelijke kredietadviseur zal dus een grote rol spelen bij het uiteindelijk doorhakken van de knoop.

Extra verzekering voor een gerust gemoed!

En dan is de kogel eindelijk door de kerk. Uit een aantal gesprekken met uw bankier is gebleken dat u voor uw verbouwingswerken best de voorkeur geeft aan een lening op afbetaling. Maar voor u uw handtekening onder het leningscontract zet, denkt u toch beter even na.

Want wat als u of uw partner iets overkomt? Een ongeluk zit soms in een klein hoekje… Wie een traditioneel woonkrediet afsluit, is verplicht om zich tegen zulke situaties in te dekken via een schuldsaldoverzekering.

Voor een lening op afbetaling bestaat die vereiste niet, maar toch is zo’n verzekering geen overbodige luxe. Voor een relatief klein bedrag mag u dan immers op beide oren slapen. De terugbetaling van de lening op afbetaling is met zo’n verzekering namelijk gewaarborgd bij een overlijden. Bovendien kan u zich op die manier ook indekken tegen tijdelijke of blijvende invaliditeit.

Wat als u al een hypothecaire lening lopen hebt?

Stel: u hebt in het verleden een huis gekocht. Voor de financiering hiervan hebt u destijds een woonkrediet afgesloten. En nu wilt u opnieuw gaan lenen voor een aantal verbouwingswerken. Uw bankier zal daar alvast geen problemen rond maken, want u zal gewoon een deel van het al afgeloste kapitaal opnieuw kunnen opnemen.

Hebt u dus bijvoorbeeld al een lopend woonkrediet van 100 000 euro, waarvan 30 000 euro al afbetaald is? Dan kan u dat afgeloste bedrag gewoon opnieuw opnemen, zonder dat u verplicht bent om nog maar eens bij de notaris langs te gaan om allerlei papieren te ondertekenen en – nog belangrijker – om opnieuw de notariskosten te betalen.

Met uw bankier spreekt u de nieuwe voorwaarden zoals looptijd van afbetaling af. Meestal is het in dit geval niet interessant om een lening op afbetaling te nemen, tenzij u nadrukkelijk kiest voor een looptijd van vijf jaar of minder.

Tekst Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels