Een overeenkomst met je aannemer beëindigen bij financiële tegenslag

Een overeenkomst met je aannemer beëindigen bij financiële tegenslag

Actualiteit, Immo, Recht en financiën

Voor het bouwen of renoveren van je woning, sloot je een overeenkomst af met een aannemer. Maar wat als je plots een financiële tegenslag te verwerken krijgt. Kan je dan nog onder het contract uit? En wat zijn de gevolgen?

De vraag is actueler dan ooit, want heel wat mensen worden financieel getroffen door de huidige coronacrisis: door tijdelijke of zelfs volledige werkloosheid, tegenvallende bedrijfscijfers… Als je dan een bouw- of renovatieproject hebt lopen of gepland hebt (en zelfs al aannemingsovereenkomsten afsloot), kan de betaling daarvan wel eens problematisch worden. Misschien overweeg je wel het project uit te stellen of zelfs helemaal stop te zetten. Maar kan dat zomaar als je al een aannemingsovereenkomst afsloot?

Getekend is getekend

Dat is alvast het uitgangspunt. Als je een overeenkomst afsloot met een aannemer voor het uitvoeren van bepaalde bouw- of renovatiewerken, dan zit je daaraan vast. Een plots en onverwachts inkomensverlies, om welke reden dan ook, verandert daar jammer genoeg niets aan. 

De zaken liggen anders wanneer je in het contract bent overeengekomen dat de overeenkomst stopt (zonder verdere schadevergoedingen) wanneer je je job zou kwijt raken. In de praktijk komt een dergelijke clausule haast nooit voor, dus het zal een kwestie zijn van onderhandelen. Minder uitzonderlijk is de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening bij de bank. Krijg je de lening omwille van je financiële toestand uiteindelijk niet, dan komt de overeenkomst zonder meer te vervallen.

Onderling akkoord

Wil je toch nog onder het contract uit, neem dan in eerste instantie contact op met de aannemer en leg hem je situatie voor. In onderling akkoord kan je om het even welke regeling treffen: van het uitstellen van de werken voor een bepaalde termijn tot het deels uitvoeren van de opdracht of zelfs de ontbinding van de overeenkomst.

De aannemer is geenszins verplicht om zo’n onderling akkoord aan te gaan. Wil hij of zij zich houden aan de geldende overeenkomst, dan is dat zijn of haar volste recht. Je zou eventueel nog kunnen proberen om een schadevergoeding te betalen in ruil voor het stopzetten van de overeenkomst, maar ook dat biedt geen zekerheid. Gaat de aannemer hier wel mee akkoord, probeer die schadevergoeding dan zo beperkt mogelijk te houden.

Gaat je aannemer wel akkoord, zet dit dan duidelijk op papier, net als eventuele voorwaarden (al dan niet betalen van een schadevergoeding of voor de reeds gedane werken…). Het is belangrijk dat deze overeenkomst door de juiste persoon wordt ondertekend (bijvoorbeeld in het geval van een vennootschap of dergelijke).

Eenzijdig beëindigen     

Als bouwheer heb je ook altijd het recht om de overeenkomst die je met de aannemer afsloot eenzijdig te beëindigen. Je moet hem of haar hier gewoon van op de hoogte brengen. Er zijn geen bijzondere vormvereisten. Zorg er alleen voor dat je over een bewijs beschikt (van een aangetekende zending bijvoorbeeld). 

Je mag een overeenkomst eenzijdig verbreken zolang de werken niet voltooid zijn. Dat wil dus zeggen zowel vóór de start van de werken als tijdens.

Schadevergoeding

Verbreek je de overeenkomst eenzijdig, dan ben je je aannemer sowieso een schadevergoeding verschuldigd. Die bestaat uit alle uitgaven en werken die reeds werden gedaan, en uit al wat je aannemer bij de opdracht had kunnen winnen. Dit is uiteraard geen nattevingerwerk. Je aannemer zal het bedrag van de uiteindelijke schadevergoeding moeten kunnen bewijzen. Bij discussie is het de rechtbank die het laatste woord heeft. 

Ook mogelijk is dat de aannemer in de overeenkomst die je met hem of haar afsluit (of in de algemene voorwaarden) een clausule heeft opgenomen die aangeeft op welke vergoeding hij of zij recht heeft als je de aannemingsovereenkomst eenzijdig beëindigt. Dat kan bijvoorbeeld een schadevergoeding zijn van 15 à 20 procent van de aannemingssom. Een dergelijke clausule is meestal ook geldig. 

Is het bedrag overdreven, dan kan je proberen te onderhandelen om het naar beneden te herzien. Kijk ook na of de aannemer een soortgelijke schadevergoeding in jouw voordeel voorziet voor het geval hij de samenwerking beëindigt. Is dat niet het geval, dan heb je een argument om te zeggen dat deze clausule niet geldig is. 

Tekst Jan Roodhooft, advocaat

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels