Een rookdetector kan je leven redden

Een rookdetector kan je leven redden

Inbraak- en brandbeveiliging

In Wallonië werd vanaf 1 juli 2006 minstens één rookdetector per woning verplicht. Ga hier niet licht overheen: deze rookmelder kan je leven redden!

Jaarlijks zijn er in België zo’n 12 000 branden in woningen waarvan vooral ouderen boven de 65 en kinderen beneden de 14 jaar het slachtoffer zijn. De meeste branden vinden plaats tussen 22 u en 6 u. En heel wat mensen denken nog altijd dat ze wel zullen gewekt worden door de ontwikkelde rook, maar niets is minder waar!

Een rookdetector die zeer snel verwittigt in geval van brand, is daarom niet enkel een wettelijke verplichting, hij kan jouw leven en die van je familie werkelijk redden!

Waarom een rookmelder?

Alle bronnen zijn het erover eens: de meeste slachtoffers van een brand sterven door verstikking door de rook. Alle smeulende brandhaarden verwekken bovendien CO (koolstofmonoxide) een kleurloos en reukloos gas dat zich zeer snel bindt met de hemoglobine in het bloed. Deze hemoglobine zorgt normaal voor het transport van zuurstof van de longen naar overal in het lichaam waar dit nodig is. Eens de CO gebonden aan de hemoglobine, kan deze geen zuurstof meer transporteren. Is er veel CO in de lucht (brand, kacheluitwasemingen, slecht werkende geiser…) dan lopen de aanwezige personen de kans te stikken. Slaapt men, dan voelt men dit niet en sterft men zonder het te weten.

Een smeulende brandhaard geeft naast CO ook veel rookdeeltjes. Deze laatste worden door de rookmelder snel gedetecteerd, die daarop een oorverdovend alarm geeft. Zo krijgen de aanwezigen de kans om uit het brandende huis te ontsnappen.

Wat doet de rookdetector?

De rookdetector komt in twee types: de ionische en de optische.

De optische rookmelder blijkt sneller te reageren dan de ionische en heeft bovendien geen ioniserende bron nodig. Deze ioniserende bron bevat een zeer kleine hoeveelheid licht radioactief materiaal. Bij normaal gebruik van deze rookdetector geeft dit geen enkel probleem. Desondanks is iedereen het ermee eens dat hoe minder radioactief materiaal er gebruikt wordt en hoe minder er (later) in de afvalberg terecht komt, hoe beter. Dit was de tweede reden waarom de overheid de voorkeur gaf aan een optische rookmelder.

Hoe werkt de optische rookdetector? In de optische rookdetector wordt een lichtbundeltje uitgezonden en door een lichtgevoelige cel opgevangen. Komt er rook in het lichtbundeltje dan zal het licht gedeeltelijk verstrooid of geabsorbeerd worden. De rookmelder detecteert dit en geeft een alarm af. Het merendeel van de branden, vooral in woningen, ontstaat vanuit een smeulbrand die zich vervolgens tot een grote open brand ontwikkelt. De rookdeeltjes bij een smeulende brand zijn betrekkelijk groot, omdat ze niet volledig verbranden.

Wat zegt de wet?

Dat wordt bepaald door het Gewest waarin je woont. Sinds de staatshervorming is de bevoegdheid over deze materie immers gewestelijk geworden.

Wallonië

In Wallonië verscheen de tekst van mei 2003 (Code wallon du Logement, artikel 4bis) in het staatsblad op 1 juli 2003 die bepaalt dat een brandalarm verplicht wordt:

 • Voor nieuw te bouwen woningen: vanaf 1 juli 2003;
 • Voor bestaande woningen: vanaf 1 juli 2006.

Verder wordt bepaald dat de woning dient uitgerust te zijn met:

 • Een rookdetector voor elk niveau dat minstens één leefruimte bevat;
 • Minstens 2 detectoren indien de nuttige woonoppervlakte van het niveau groter is dan 80 m²;

Zijn er meer dan drie detectoren nodig voor je woning, dan moeten ze onderling gekoppeld worden (draadverbinding of draadloos).

De detectoren of rookmelders moeten van het optische type zijn en gecertificeerd zijn door een Belgisch (bv. Bosec) of Europees certificatieorganisme. De batterijen moeten een gegarandeerde levensduur hebben van minstens 5 jaar.

Bij brand moeten ze een geluidssignaal afgeven; bij vermindering van de voedingsspanning dienen ze een ander geluidssignaal te geven.

De installatie moet conform zijn aan de Belgische en Europese normen.

Voor een bestaande installatie (geplaatst voor het in voege treden van dit arrest) worden de toestellen geacht 10 jaar geldig te zijn.

Brussels Gewest

In het Brussels Gewest moeten eigenaars van verhuurde woningen (huizen en appartementen) vanaf 1 juli 2005 rookmelders plaatsen in elk vertrek dat op de evacuatieweg ligt (dit houdt alle kamers in die men moet doorlopen om tot aan de buitendeur te komen vanaf de slaapkamer(s)).

Deze detectoren moeten het keurmerk Bosec dragen of dat van een ander gelijkaardig geaggregeerd organisme. Ze moeten van het optische type zijn en uitgerust met een batterij met een levensduur van meer dan vijf jaar of verbonden zijn aan het elektriciteitsnet. Aankoop- en plaatsingskosten zijn voor rekening van de eigenaar en die moet de rookmelder ten laatste 10 jaar na zijn installatie vervangen. (15 april 2004 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen (MB 05.05.2004)).

Vlaanderen

In Vlaanderen bestaat sinds 2004 een Vlaams decreet voor brandpreventie (publicatie Belgisch Staatblad 28.06.2004). Maar tot nog toe blijft dit dode letter, omdat er nog altijd geen uitvoeringsbesluiten goedgekeurd zijn. De beroepssector is niet onverdeeld gelukkig met de wettelijke verplichtingen. Het verplichte karakter zou mensen ertoe aanzetten om voor de allergoedkoopste oplossing te kiezen en zo tot een vals veiligheidsgevoel leiden.

Tekst Jef Sels

Ik ga Bouwen & Renoveren

Extra: Waar de rookdetector plaatsen?

De handleiding van de Bosec goedgekeurde rookdetectoren geven richtlijnen aan voor de plaatsing. Ook bij de brandweer kan je informatie bekomen hierover.

Hier enkele basisregels:

 • Nooit in de keuken of in de badkamer: de kookdampen en de waterdamp zouden een vals alarm kunnen geven.
 • De plafonds van de inkomhal op het gelijkvloers, de nachthal zijn aangewezen locaties voor het plaatsen van detectoren.
 • Plaats de detectoren tegen het plafond, maar op voldoende afstand van de muur (muren). Bij een hellend plafond (traphall) plaats je ze best zo hoog mogelijk maar op voldoende afstand van de muren (± 1meter).
 • Eén en ander moet met gezond verstand bekeken worden: heb je bv. een grote woning met dikke en goed geluidsisolerende muren, dan is het verstandig om te werken met gekoppelde detectoren, zodat je verwittigd wordt van brand waar je je ook bevindt in je huis. In een kleinere, moderne woning met open ruimtes zal dit minder noodzakelijk zijn.

Zelf plaatsen

Je kan al een rookdetector kopen voor zowat 14 tot 17 euro. Hem zelf plaatsen is niet zo moeilijk, zolang het om een alleenstaande detector gaat. Het verbinden van diverse detectoren met elkaar of met het stroomnet vergt al meer handigheid. Gekoppelde melders kunnen zo afgesteld worden dat er minstens twee ervan rook gedetecteerd moeten hebben voor er alarm geslagen wordt.

Enkele prijzen

Soort rookmelder

 • Eenvoudig, optisch: ± 20 euro
 • Optisch met hulpverlichting: ± 30 euro
 • Optisch, koppelbaar: ± 40 euro
 • Optisch, draadloos koppelbaar: 80 à 90 euro

Te koop in doe-het-zelfzaken, via installateurs van brand- en inbraakbeveiliging.

Gasdetectie

In tegenstelling tot een rookmelder is een gasdetector in woningen momenteel nergens in België wettelijk verplicht. Een degelijke gasdetector kost toch al gauw 230 euro. Hij krijgt een plaatsje in de nabijheid van toestellen die op aardgas, butaan of propaan werken. Er bestaan geen combinatietoestellen voor gas- en branddetectie. De afzonderlijke detectoren kunnen wel op dezelfde alarmcentrale worden aangesloten.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels