Een toegankelijk groendak

Een toegankelijk groendak

Dakdekking

Beplanting op uw dak biedt heel wat voordelen, zeker in de stad: een mooier uitzicht, een bijkomende groenzone die het geheel aankleedt, een hogere thermische inertie en regenwater dat tijdens zware buien vlotter wordt opgeslorpt.

Beplanting op uw dak biedt heel wat voordelen, zeker in de stad: een mooier uitzicht, een bijkomende groenzone die het geheel aankleedt, een hogere thermische inertie en regenwater dat tijdens zware buien vlotter wordt opgeslorpt.

Om van uw plat dak een groendak te maken, hebt u drie mogelijkheden: een intensief groendak, een licht intensief groendak en een extensief groendak. Die keuze hangt af van hoe toegankelijk u uw groendak wenst, hoeveel onderhoud het vergt en welke plantensoorten u er wilt laten groeien.

Maak in de eerste plaats uit waarvoor u het dak wilt gaan gebruiken. Wilt u ervan genieten als van een tuin? Of moet het enkel toegankelijk zijn voor onderhoudswerken?

Toegankelijkheid voor onderhoud

De toegankelijkheid voor het onderhoud blijft beperkt bij licht intensieve groendaken met een substraatlaag van 10 tot 25 cm en extensieve groendaken met een substraatlaag van minder dan 10 cm. Moet u het dak slechts af en toe betreden, dan volstaan enkele tegels tussen de aanplantingen om te kunnen circuleren zonder dat u de afdichting of de isolatie beschadigt.

Geef de voorkeur aan tegels op noppen als de hoogte dat toelaat (10 tot 20 cm). Is de hoogte echter beperkt, dan kunt u die tegels gewoon op een stevig dichtingsmembraan of op geotextiel leggen.

Een heuse tuin in de hoogte

Wilt u van uw groendak genieten als van een echte tuin, opteer dan voor een dak met intensieve vegetatie. Afhankelijk van hoe dik de substraatlaag is, kunt u er een gazon aanleggen en lage planten en struiken aanplanten. Is de substraatlaag dik genoeg, en laten de windbelasting en de hoogte het toe, dan kunt u zelfs bepaalde boomsoorten overwegen.

In een dergelijk geval adviseert het WTCB om minstens 25 cm aarde op de draineerlaag te leggen. Een antiworteldoek is tevens noodzakelijk om de afdichtingslaag van het dak te beschermen. Wenst u een zo’n dak aan te leggen, laat u dan vooraf adviseren door een specialist omtrent plantensoorten die niet te diep wortelen.

Hieronder vindt u een (niet-exhaustief) lijstje van te mijden planten:
? Struiken: bamboe, duizendknoop, vlier.
? Loofbomen: tamme en wilde kastanje, esdoorn, hibiscus, kerselaar, linde, wilg.
? Kruidachtigen: kweekgras, winde, kruipende boterbloem.
? Harshoudende soorten: cipres, spar, den, levensboom.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels