Een verwarmingsketel koppelen aan een zonneboiler: een perfect huwelijk?

Energie

Het gebruik van zonne-energie biedt ontegensprekelijk voordelen. Bij renovaties zullen de ecologische en financiële voordelen echter afhangen van de bestaande toestand.

Het gebruik van zonne-energie biedt ontegensprekelijk voordelen. Bij renovaties zullen de ecologische en financiële voordelen echter afhangen van de bestaande toestand.

Installatieprincipe

Enerzijds wordt de zonne-energie opgevangen door paneel- of buisvormige collectoren. De energie wordt opgeslagen in een boiler, om te kunnen beantwoorden aan uw behoeften aan warm water.

Anderzijds wordt de boiler in twee gevallen aangevuld met een gas- of stookolieketel:

– wanneer er onvoldoende zonne-energie is om de boiler op de gewenste temperatuur te houden;

– om op regelmatige tijdstippen de temperatuur van de boiler op te drijven tot boven de 50 °C om elk risico op ontwikkeling van bacteriën uit te sluiten.

Het belang van het vertrekpunt

Wanneer u dit soort installatie overweegt bij een renovatie, zal het welslagen van deze combinatie zowel op vlak van ecologie als op vlak van besparingen afhangen van de bestaande toestand. Er zijn drie mogelijke gevallen:

1. U hebt nog geen boiler. De plaatsing van een zonneboiler zal uw verbruik voor de eigen productie doen afnemen, maar zal leiden tot opslagverliezen die daarvoor onbestaande waren.

2. U hebt een elektrische boiler van 150 tot 200 liter. U zult hier vooral voordeel uit halen op ecologisch vlak, op vlak van de primaire energie, gezien er minder elektriciteit moet worden geproduceerd in de elektriciteitscentrale.

3. U hebt een boiler met een inhoud van ongeveer 150 tot 200 liter gekoppeld aan een ketel. De besparingen aan primaire en eindenergie zullen gelijk zijn, gezien de energie wordt geproduceerd in de ketel.

Een simulatie uitgevoerd met de PAE2-software voor de installatie van 6 m2 zonnepanelen op een vrijstaande woning uit 2001, bewoond door 3 personen, zou voor het eerste scenario (zonder boiler) zorgen voor een geschatte winst van 1.577 kWh aan eindenergie en aan primaire energie. In geval van een elektrische boiler van 150 liter zou de winst aan eindenergie 1.234 kWh bedragen, maar de winst aan primaire energie zou oplopen tot 7.505 kWh. Als ten slotte de boiler van 150 liter zou worden gekoppeld aan een ketel, zou de winst aan eindenergie en aan primaire energie oplopen tot 2.348 kWh.

Deze cijfers worden beïnvloed door heel wat parameters. Ze tonen echter aan dat vanuit een besparingsoptiek de winst optimaal zou zijn wanneer u een boiler gebruikt, gekoppeld aan een ketel. Vanuit een ecologische optiek is de winst optimaal met een elektrische boiler. Als u het resultaat wilt kennen aangepast aan uw eigen situatie, doe dan een beroep op een onafhankelijke professional om een gepersonaliseerde berekening uit te voeren.

Rendabel, ongeacht uw verbruik?

Ook al blijft de combinatie voordelig vanuit ecologisch standpunt, dit zal niet altijd zo zijn als we zuiver naar de besparingen kijken. De terugverdientijd kan variëren van 10 tot 20 jaar, in functie van de bestaande installatie en uw verbruik.

Vermijd ‘tegennatuurlijke’ combinaties!

Als u voor een zonneboiler kiest om het ecologische verlies te beperken bij de productie van warm water, denk er dan ook aan om uw behoeften aan warm water te beperken. Het plaatsen van drukverminderaars en warmterecuperatoren zal ervoor zorgen dat uw installatie vriendelijker is voor het milieu en voor uw portemonnee! Een mooi extraatje dus.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels