Een warmtepomp als bivalent systeem voor renovatie

Centrale verwarming

Bij een renovatie kunt u niet altijd zo ver gaan in energiebesparende maatregelen dan in nieuwbouw. Een warmtepomp is dan ook geen slechte overweging

Stedenbouwkundige beperkingen, bouwfysische aspecten, stabiliteitsproblemen en financiële overwegingen maken dat de extra isolatie soms beperkt blijft. Maar ook dan wilt u een zo efficiënt mogelijke woning met een zo maximaal mogelijk E-peil. In dat geval is een warmtepomp geen slechte overweging.

Bodem en water gebruiken als warmtebron is niet altijd even evident, maar lucht als bron voor lage-temperatuurverwarming is wel overal aanwezig. Alleen is de temperatuur van de buitenlucht net laag op momenten dat de warmtevraag het hoogst is. In dat geval moet de compressor harder werken om de temperatuur naar een bruikbaar niveau te brengen, en die verbruikt elektriciteit. En hoe meer elektriciteit er wordt gebruikt, hoe lager de efficiëntie van de warmtepomp, uitgedrukt als COP.

Bijkomend verwarmingssysteem

Om ervoor te zorgen dat u bij lage buitentemperaturen toch nog efficiënt kunt verwarmen, wordt de warmtepomp onder een bepaalde buitentemperatuur bijgestaan door een bijkomend verwarmingssysteem. Dat kan een elektrische weerstand of een ketel zijn. Er zijn verschillende werkingsschema’s: parallel, gedeeltelijk parallel, gedeeltelijk alternatief en volledig alternatief.

Bij een parallel regime kunnen de warmtepomp en de bijverwarming samen de gevraagde warmte leveren. Bij een alternatieve werking neemt de bijverwarming het volledig van de warmtepomp over onder een bepaalde buitentemperatuur. En bij een gedeeltelijk parallelle en een gedeeltelijk alternatieve werking staat de warmtepomp in voor de voorverwarming van het water voor de verwarming tot het moment dat de temperatuur van het retourwater van het verwarmingscircuit hoger ligt dan de hoogste temperatuur dat de warmtepomp kan produceren.

Optimale prestatie

Op die manier kan de lucht-water warmtepomp gedurende het grootste deel van het stookseizoen de volledige warmtevraag dekken en geeft ze dus een optimale seizoengemiddelde prestatie (SPF). Bovendien kunt u door die keuze ook enkele extra troeven uitspelen: de kost van uw verwarmingstoestel en de optimalisatie van uw afgiftesysteem. Uw investeringskost wordt inderdaad kleiner omdat u twee systemen in één omkasting hebt, weliswaar elk met een kleiner vermogen.

Voor wat betreft het afgiftesysteem hoeft u bij een bivalente werking niet te dimensioneren op basis van de lage aanvoertemperaturen die anders met de warmtepomp zouden gebruikt worden. Net voor die koude dagen kunt u teruggrijpen naar een systeem met een hogere aanvoertemperatuur en dat heeft dus ook een positief gevolg voor de investeringskost van uw afgiftesystemen.

Leen Peeters

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels