Bekijk de galerij Een woning voor morgen

Een woning voor morgen

Nieuwe appartementen en loften

Een woning die vlot meegroeit op maat van de noden en behoeften van de inwoners.

De bevolking in ons land vergrijst, mede dankzij de grote groep babyboomers die stilaan de leeftijdsfase van senior bereikt. Tien jaar geleden bedroeg het aandeel 60-plussers 22%, tegen 2050 zal dat percentage stijgen naar 33%. Het gaat om een bijzonder interessante, veeleisende, kritische en vaak kapitaalkrachtige groep van burgers. “Een doelgroep die bovendien zo lang mogelijk op eigen benen wil blijven staan”, aldus Bert Belon van Riantis.

“De cijfers spreken voor zich: bijna 66% van alle 55-plussers voelt zich gezond tot zeer gezond. Bij de 55- tot 64-jarigen is dat zelfs meer dan 70%. In de leeftijdscategorie van 75 tot 90 daalt dat aantal tot 47%. “Dat betekent dat de jonge senior van vandaag ervan uitgaat dat hij of zij lang in de eigen woning wil blijven wonen in de beste omstandigheden en met een zo groot mogelijke levenskwaliteit, ook al beseft die generatie maar al te goed dat ze niet eeuwig jong zal blijven.”

Specifiek voor die 50-plussers met hun specifieke noden ontwierp de firma Riantis de Riantis Concept Store, een appartement dat meegroeit op maat van de veranderende behoeften van de bewoner(s). Het woonconcept is het resultaat van een uitgebreid marktonderzoek waarvan de conclusies werden vertaald in een 14-tal modelunits. De Riantis Concept Store in Sint-Niklaas is een van die modelunits.

“Het was een hele uitdaging om dergelijk appartement te ontwerpen. Om maar één voorbeeld te noemen: er is een dunne scheidingslijn tussen het verlangen naar comfort en de noodzaak aan zorg. Maar een vijftiger heeft veel minder zorg nodig dan een zeventiger. Dus komt het erop aan om in de woning niet te vroeg te veel nadruk te leggen op die zorg, want dat zou te veel stigmatiseren. Men kan beter de woning zo concipiëren dat later nog gemakkelijk aanpassingen mogelijk zijn in functie van de lichamelijke noden van de bewoner, zonder dat men daarvoor de hele woning moet opbreken. De woning moet dus op een doordachte en flexibele manier kunnen meegroeien met de behoeften van de doelgroep. Precies daarom is een rust- en verzorgingstehuis of een serviceflat voor deze leeftijdsgroep geen goede, want al te confronterende en radicale keuze. De doelgroep waarop wij mikken, wil zo lang mogelijk van zijn of haar zelfstandigheid blijven genieten en de regie op het eigen leven behouden.”

Dirk De Mesmaker

De volledige tekst en plannen vindt u in de speciale editie van Ik ga Bouwen, dat momenteel in de boekhandel ligt.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels