Eenvoudig domotica gebruiken

Eenvoudig domotica gebruiken

Connectiviteit en domotica

Voor de meesten onder ons is en blijft domotica een ingewikkelde materie. Maar dankzij het flexibele io-homecontrolsysteem kan comfortbeheersing nu ook op een eenvoudiger manier.

Domotica. Het roept bij velen het beeld op van de ideale woning, met een doorgedreven automatisering, een sterk verhoogd comfort en een verhoogde veiligheid. Tegelijk wordt domotica ook geassocieerd met moeilijk en ingewikkeld. Het vraagt niet alleen heel wat bekabelingswerk, maar ook veel denkwerk om leefschema’s te voorzien (wat moet geautomatiseerd worden en hoe?) en te laten programmeren (leefschema’s veranderen zo makkelijk en dan is meestal – dure – herprogrammering nodig).

Bovendien kan een domoticasysteem enkel bij nieuwbouw of een zware verbouwing en heeft het een niet te verwaarlozen prijskaartje. Komt daar nog bij dat domoticasystemen lang niet altijd compatibel zijn en dat latere uitbreidingen problemen kunnen geven. Allemaal redenen waarom domotica niet het succes kent dat je zou kunnen verwachten.

Al die vaststellingen waren voor enkele fabrikanten de aanleiding om hiervoor een oplossing te bedenken: een gebruiksvriendelijk, eenvoudig en flexibel comfortsysteem. Honeywell, Somfy en Velux zijn de stichtende leden en samen brengen ze nu het io-homecontrolsysteem op de markt.

Wat is io-homecontrol?

De io-homecontroltechnologie is een veilig bidirectioneel protocol via radiofrequentie (drie kanalen tussen 868 en 870 MHz). Het protocol omvat verschillende functies die toelaten om signalen te zenden en te ontvangen in het kader van toepassingen in de woning zoals zonwering, garagedeuren, dakvensters, verwarmingssystemen, verlichting, veiligheid, sluitsystemen…

Redelijk ingewikkeld allemaal, maar meer concreet gaat het om een afstandsbediening (die lijkt op een afstandsbediening voor tv of dvd) uitgerust met een lcd-schermpje (zoals een gsm). Met die afstandsbediening kunnen allerlei apparaten geactiveerd of gestuurd worden, indien ze uitgerust zijn met de ontvanger van deze signalen.

Vermits de fabrikanten dezelfde technologie gebruiken en hetzelfde protocol, kunnen de materialen van verschillende fabrikanten met elkaar communiceren. Zo zou je kunnen programmeren dat de radiator(en) (gestuurd door bv. Honeywell) in een vertrek afgesloten worden op het ogenblik dat een venster opengaat (gestuurd door Asa Abloy).

Omdat het toestel op radiofrequentie werkt, worden de signalen niet tegengehouden door muren. Ook bij grotere ééngezinswoningen stellen er zich op dit vlak geen problemen. Met deze afstandsbediening kunnen tot zo’n 200 punten geactiveerd of gecontroleerd worden: meer dan voldoende voor zelfs een meer dan goed uitgeruste woning. Men raamt het maximale aantal te regelen producten in een woning momenteel op een honderdtal. Ruimte genoeg dus voor uitbreiding, indien zich ontwikkelingen voordoen.

Met een gewone afstandsbediening voor tv krijg je geen feedback, maar je ziet of hoort het resultaat onmiddellijk. Je weet dus dat hetgeen je wilde doen (bv. het geluid harder zetten) ook werkelijk uitgevoerd is. Als je bijvoorbeeld vanuit je huiskamer het dakvenster in de slaapkamer opent, dan wil je graag weten of dit ook gebeurd is, want je kan het niet direct zien.

De feedback zorgt ervoor dat je weet of de opdracht vervuld is: je krijgt een boodschap op het schermpje van je afstandsbediening dat aangeeft of de opdracht inderdaad uitgevoerd werd.

Is het systeem wel veilig?

Kan niet iedereen zo maar met een gelijkaardige afstandsbediening bij mij de deuren openmaken bv.? Nee, want de signalen worden gecodeerd (gecrypteerd in 128 bit voor de specialisten), zodat jouw afstandsbedieningen enkel jouw apparaten of installaties laten werken. Andere afstandsbedieningen hebben niet de juiste codes en kunnen dus geen enkel punt in je woning activeren.

De batterijen hebben bij dit systeem een grote levensduur omdat de ontvanger normaal gezien in “sleep mode” staat (een vorm van stand-by met zeer laag energieverbruik). De activering duurt slechts enkele milliseconden. Door deze manier van werken, is er een extreem laag energieverbruik en zullen de batterijen een lange levensduur hebben.

Het grote voordeel van dit systeem hebben wij bij Velux in de praktijk kunnen vaststellen. Eens het dakvlakvenster geplaatst en aangesloten op een stopcontact (of rechtstreeks op 220V) herkent de intelligente afstandsbediening het dakvenster. Het kan dan eenvoudig met een systeem van menu’s (zoals bij een gsm) geprogrammeerd worden.

Zijn er meer dakramen, dan kan je elk raam zijn eigen naam geven en programmeren. Ofwel elk raam afzonderlijk ofwel in groepen samengebracht. Zelfs voor niet technisch onderlegde personen is dit systeem eenvoudig te programmeren.

Ook als je niet alle ramen tegelijkertijd installeert of laat automatiseren is er geen probleem. Elk nieuw geautomatiseerd raam wordt direct herkend door de afstandsbediening en kan apart of in groep geprogrammeerd worden. Flexibiliteit is troef dus. Voor de andere toestellen (Honeywell, Somfy) is de situatie dezelfde: eenvoud van programmering en van bediening, want ze maken immers gebruik van dezelfde technologie.

Dit geldt uiteraard ook voor de andere fabrikanten die later zullen toetreden, want de belangstelling voor io-homecontrol is groot. Of zoals een fabrikant ons vertelde: dit systeem gaat een grote toekomst tegemoet. Je kan je investeringen immers spreiden in de tijd (nu de dakramen, later de zonwering…) zonder dat dit nadelige gevolgen heeft op het comfortsysteem. Alle onderdelen werken immers zelfstandig en worden door de zender (de afstandsbediening) gecombineerd.

Wat vraagt het qua installatie?

De meeste toestellen en motoren werken op 220V wisselstroom. Wil je (later) bepaalde functies automatiseren dan heb je op die plekken elektrische stroom nodig. Tot nu toe bestaat er geen systeem om elektrische energie draadloos te versturen. Je zal dus toch kabels nodig hebben. Gelukkig bestaat er het systeem van de wachtbuizen dat mogelijk is bij nieuwbouw en uitgebreide renovatie: dit zijn de plastic buizen waardoor de elektriciteitskabels getrokken worden.

Ze kosten niet veel en je kan die door de installateur laten plaatsen op het ogenblik dat hij de elektrische installatie realiseert. De meerkost hiervoor zal niet hoog zijn, maar je wint enorm aan flexibiliteit.

Waar en hoe? Op plaatsen waar je mogelijk aan automatisering gaat doen later. Bijvoorbeeld bij de garagepoort, bij de vensters en de deuren voor het automatisch bedienen van rolluiken en voor het automatiseren van het sluitwerk en voor de inbraakpreventie…

Aan jou om uit te maken wat je eventueel later zal willen. Denk er wel aan dat de techniek nog zal evolueren en dat wat vandaag relatief duur is, later makkelijk(er) zal kunnen worden. Voorzie daarom voldoende mogelijkheden.

Tekst Jef Sels

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels