‘Energiebesparing is absolute topprioriteit’

Duurzaam bouwen, Energiebronnen, Nieuws

De Vlaamse regering wil van energiebesparing een prioriteit maken. Ondanks het wegvallen van de fiscale aftrekbaarheid is de regering ervan overtuigd dat ze nog steeds meer dan voldoende hulpmiddelen biedt aan de bouwende en renoverende Vlaming.

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, vonden wij de tijd rijp om te onderhoren bij de Vlaamse regering hoe zij bouwers en verbouwers zullen steunen in de toekomst. Drie vragen aan het kabinet van Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche.

Zijn er al concrete beslissingen genomen omtrent het compenseren van de afschaffing van de fiscale steun op federaal niveau?

We vinden het jammer dat de federale beslissing om de fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen te schrappen zo snel en zo drastisch is doorgevoerd, al begrijpen we wel dat er bespaard moet worden. Daarnaast willen we benadrukken dat niet alle maatregelen die federaal ondersteund werden zinvolle maatregelen waren. De fiscale aftrek van zonnepanelen bijvoorbeeld was gezien het bestaande Vlaamse steunmechanisme niet nodig.

Andere maatregelen zijn dan weer -minstens gedeeltelijk- overeind gebleven, zoals de fiscale aftrek voor dakisolatie. Het budget dat daarvoor ter beschikking blijft, zal in het kader van de staatshervorming naar de gewesten worden overgeheveld. Aangezien dakisolatie ook voor ons de absolute topprioriteit is, zijn we tevreden dat deze stimulans blijft bestaan.

Minister Van den Bossche is niet van mening dat de Vlaamse regering zomaar het geschrapte beleid van de federale regering moet overnemen. Daar heeft de Vlaamse regering trouwens ook het geld niet voor.

Ze is wél van mening dat energiebesparing een absolute topprioriteit voor het Vlaamse beleid moet blijven. De enige manier om de energiefacturen van de Vlaamse gezinnen structureel te verlichten, is ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven investeren in het energiezuiniger maken van hun woningen.

Het zal er daarom op aankomen om duidelijke prioriteiten te stellen. Voor de Vlaamse regering liggen die in de eerste plaats bij het ondersteunen van dakisolatie, vloer- en muurisolatie en het vervangen van energieverslindende oude ramen en glas. Daarnaast is het belangrijk dat we zuurstof blijven geven aan de ontwikkeling en marktintroductie van een aantal innovatieve technologieën zoals zonneboilers, warmtepompen en microwarmtekrachtkoppeling.

Daarom is het belangrijk om te wijzen op het bestaande premiebeleid dat Vlaanderen al voerde, nog voor de federale fiscale aftrekken werden geschrapt. Bij de hervorming van de energiepremies, die op 1 januari 2012 in werking is getreden, zijn de premies voor vloer- en muurisolatie verhoogd, terwijl er ook hogere premies voor zonneboilers en warmtepompen zijn ingevoerd. Tegelijkertijd zijn de premies gestroomlijnd, zodat elke Vlaming recht heeft op dezelfde premies, ongeacht bij welke netbeheerders hij zit.

De Vlaamse Confederatie Bouw wil geen verdere besparingen op Vlaams niveau en stelt als steunmiddel voor om een verlaging in te voeren van de successierechten voor ouderen die hun woning laten renoveren. Denkt u dat dat haalbaar is? Is er ruimte voor overleg? Er is de afgelopen jaren niet bespaard op Vlaamse energiebesprende maatregelen, dus we zijn zeker niet van plan om daar nu met te beginnen. Het budget is zelfs stelselmatig toegenomen.

Wat betreft de de verlaging van de successierechten, dat is een beslissing voor de minister van Financiën. Minister Van den Bossche overlegt op dit moment wel met minister Muyters over welke fiscale incentives op Vlaams niveau het meest aangewezen zijn om mensen aan te zetten tot energie-efficiënte investeringen.

Overigens bekijken we niet enkel premies of fiscale stimuli, maar evolueren we ook naar de invoering van minimale energienormen voor bestaande woningen. Zo werd de verplichting voor dakisolatie tegen 2020 ingeschreven in de Vlaamse Wooncode.

Zijn er andere maatregelen die de Vlaamse overheid zal nemen die specifiek jonge kandidaat-bouwers zullen steunen?

Wie een stuk energiezuiniger bouwt dan het verplichte maximale E-peil (E70 vanaf 2012, E60 vanaf 2014) heeft recht op een premie en op een verminderde onroerende voorheffing. Op die manier willen we ‘voorlopers’ aanmoedigen, wat de gehele bouwsector ten goede komt omdat architecten en aannemers op deze manier ervaring kunnen opdoen met energiezuinige bouwontwerpen en -technieken. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels