Energiezuinig bouwen: het lexicon der waarden

Energiezuinig bouwen: het lexicon der waarden

Energie

Wanneer het gaat over duurzaam bouwen, wordt er vaak gegoocheld met termen als K-waarde en E-peil, EPB en EPC, n50- en v50-waarde. Maar wat betekenen ze nu precies? We doen het u graag uit de doeken.

EPB

De afkorting EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het is een afkorting die sinds de invoering van de EPB-regelgeving veelvuldig in het vakjargon terugkomt. Deze regelgeving verplicht elk nieuw gebouw en zware renovatie tot de berekening van een unieke, projectgebonden E-score die weergegeven wordt op het EPB-certificaat.

Het Vlaams Energieagentschap geeft hiertoe een EPB-software uit. Enkel erkende EPB-verslaggevers mogen aan de hand van deze software een aangifte van de EPB-verklaring doen, met bijhorend certificaat.

EPC

De afkorting EPC staat voor energieprestatiecertificaat. Het EPC verschilt op verschillende punten van een EPB-certificaat. De term EPC is specifiek ontwikkeld om bestaande gebouwen op de vastgoedmarkt – voor zowel verhuur als verkoop – een indicator mee te geven wat betreft het energieverbruik van het pand. Dit moet de kandidaat-koper of -huurder in staat stellen gebouwen onderling met elkaar te vergelijken.

E-peil

Het E-peil is de projectgebonden energiescore die elk nieuw gebouw in België bij wet verplicht moet berekenen. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Uit enkel en alleen het E-peil van een woning kunnen weinig algemene conclusies worden getrokken.

Het zijn de gewestregeringen die de maximumnormen opleggen. Momenteel geldt in Vlaanderen een E-peil van maximum E50. In Wallonië moet het E-peil lager liggen dan E80. In Brussel is de passiefstandaard de referentie voor nieuwbouw, met uitzondering van de n50-waarde die pas vanaf 2018 wordt toegepast.

K-waarde

De K-waarde van een woning is een kengetal om de graad van thermische verliezen door de gebouwschil aan te geven. In de berekening van dit cijfer wordt niet enkel rekening gehouden met de algemene isolatiegraad van een gebouw (de U-waardes van elk constructiedeel) maar ook met de compactheid van een gebouw.

In Vlaanderen bedraagt de maximale K-waarde al enkele jaren K40, in Wallonië is dat K35. In Brussel is de passiefstandaard de referentie voor nieuwbouw, met uitzondering van de n50-waarde die pas vanaf 2018 wordt toegepast.

n50

Deze waarde is een indicator voor de luchtdichtheid van de woning en dus voor de warmteverliezen die hiermee gepaard gaan. De n50-waarde is de verhouding van het volume lucht dat per uur doorheen de gebouwschil stroomt, bij een drukverschil van 50 pascal (Pa) tussen binnen en buiten, op het totale binnenvolume van de woning. Deze waarde wordt gemeten met een blowerdoortest en uitgedrukt in m³/h.m³ of h-1.

Bijvoorbeeld: de standaard voor een passiefhuis bedraagt n50 < 0,6 h-1, wat betekent dat het luchtvolume van de woning maximaal 0,6 maal ongecontroleerd wordt vernieuwd per uur.

v50

Ook deze waarde is een indicator voor de luchtdichtheid van de woning en bepaalt het lekdebiet. De v50-waarde is de verhouding van het volume lucht dat per uur doorheen de gebouwschil stroomt bij een drukverschil van 50 Pa, op de totale verliesoppervlakte van die gebouwschil. Ook deze waarde wordt bepaald aan de hand van een blowerdoortest.

Deze waarde wordt uitgedrukt in m³/h.m². In de EPB-berekening wordt de v50-waarde gebruikt.

Voor beide waardes geldt: hoe lager het getal, hoe beter de luchtdichtheid van de woning. En dat kan een positieve impact hebben op het E-peil. Deze waarde heeft echter geen enkele invloed op de K-waarde. De EPB-regelgeving noch het BEN-eisenpakket legt specifieke maximumeisen op voor deze v50-waarde.

(Els Staessens)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels