Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting

Verlichting

Verlichting zorgt voor een aangename sfeer in de woning. Nu staat energiebesparing hoog in de prioriteitenlijst en de led, een nieuwe lichtbron in volle evolutie, kan een energiezuinig alternatief bieden.

Licht is een noodzaak voor modern comfort in de woning. De tijd dat mensen met de kippen op stok gingen, ligt ver in de vorige eeuw. Nu wensen we te genieten van lange avonden met een aangepaste en aanpasbare verlichting. Maar dat vraagt dure energie. Bovendien tast energieproductie ons leefmilieu aan door het vrijmaken van grote hoeveelheden koolzuurgas (CO2). Maatregelen om zowel het milieu als onze portefeuille te sparen zijn daarom dringend nodig. Ook voor verlichting. Spaarlampen worden sterk gepromoot in energiecampagnes, maar in de toekomst zullen de nieuwe “lampen”, leds, ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren.

Een overzicht

In de woning komen de meest gangbare lampen naast elkaar voor. Gloeilamp, halogeenlamp, tl-lamp (of fluo- rescentielamp), spaarlamp en led. Elk type heeft specifieke eigenschappen, voor- én nadelen.

De powerled

Meest bekend voor de woning zijn de leds die zorgen voor sfeerverlichting, al dan niet met verspringend of verglijdend kleurlicht. Of de kleine leds die zeer discreet de trap bijlichten. Maar er bestaan ook al leds die ingebouwd worden in bureaulampen, in allerhande spots, in vloertegels, in meubels … De evoluties in dit domein zijn continu en snel, waardoor steeds meer toepassingen hun weg vinden naar de privéwoning.

Vooral op het internet, maar ook in gespecialiseerde (doe-het-zelf)zaken vind je ledlampen die gloeilampen of halogeenspots kunnen vervangen. Dikwijls gaat het om modellen die meerdere leds (18 of meer) bevatten om toch voldoende licht te produceren. Meestal heb je bovendien de keuze tussen koudwitte of warmwitte lampen. Mooi voorbeeld zijn de spots met drie of vier powerleds (die een groter vermogen en dus een grotere lichtopbrengst hebben), die samen zo’n 3W verbruiken en een halogeenspot van 35W kunnen vervangen!

Een voorbeeld: neem een living waarin een zestal spotjes van 35W zorgen voor accentverlichting en die je vervangt door ledspotjes van 3W. Wat is dan het verschil in verbruik?

Klassieke spotjes: 6 x 35W = 210W. Met een geschat gebruik van 4 uur per dag en dit 200 dagen per jaar geeft dit een verbruik van: 210W x 4 x 200 = 168.000 Wh of 168 kwh

Ledspotjes: 6 x 3W = 18W. Met een geschat gebruik van 4 uur per dag en dit 200 dagen per jaar krijg je een verbruik van: 18W x 4 x 200 = 14.400 Wh of 14,4 kwh

Besluit: ledspotjes verbruiken zo’n tien keer minder. Reken daarbij het feit dat ze minstens tien tot twaalf keer langer meegaan dan halogeenspots en dan kan zelfs de hogere aankoopprijs (ongeveer het dubbele van de halogeenspot) geen gewicht in de schaal leggen.

De vooruitzichten

Leds zijn meer dan waarschijnlijk de verlichtingsbron van de toekomst. Laag verbruik, zeer hoog rendement, stevigheid (weinig of niet gevoelig voor trillingen en vocht) en extreem lange levensduur spelen in hun voordeel. De ontwikkelingen van de powerled die nu ook meer lichtopbrengst geeft per watt en waarvan de lichtopbrengst hoog blijft (ook na enkele jaren), zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de leds nog meer zullen binnendringen in onze woning. Niet alleen voor sfeerverlichting en in designarmaturen, maar ook voor de meer algemene verlichting. Als op deze evolutie ook nog een prijsdaling zou volgen, dan zouden er praktisch alleen nog positieve punten overblijven.

Tekst Jef Sels

Ik ga Bouwen & Renoveren 03/2008

Extra: Wat verbruik je voor verlichting?

Een elektrische stroom wordt gekenmerkt door zijn spanning uitgedrukt in volt (V) en intensiteit (I met als eenheid ampère A of milliampère mA).

Het vermogen (P, uitgedrukt in watt of W) is het product van de spanning en de intensiteit.

Opgenomen of verbruikte energie: E = P x t (vermogen vermenigvuldigd met de tijd dat dit vermogen wordt opgenomen).

Voorbeeld: een lamp met een vermogen van 100W, die tien uur brandt, verbruikt 100 x 10 = 1000 Wh of 1 kWh.

Heb je, bijvoorbeeld, in de leefkamer een tiental spotjes van 35W, een halogeenstraler van 150W, en een viertal wandlampjes van 40W dan beschik je over een totaalvermogen van

(10 x 35) + (1 x 150) + (4 x 40) = 650W.

Branden alle lampen gemiddeld 4 uur per dag dan verbruik je per dag: 650W x 4 = 2600Wh of 2,6 kWh.

Op een heel jaar (min de avonden dat je afwezig bent en de verlofdagen, geschat op 300 dagen) verbruik je dan: 2,6kWh x 300 = 780kW.

Het is een interessante oefening om voor jezelf te berekenen hoeveel dure elektrische energie je gebruikt voor de verlichting van de woning, inkom, terras en tuin. En om te kijken hoeveel je kan besparen door dure gloeilampen waar mogelijk te vervangen door spaarlampen en halogeenspotjes door ledspotjes.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels