Europa goed op weg om doelstelling schone energie te halen tegen 2020

Energie

De Europese Unie is goed op weg om tegen 2020 een vijfde van de energieconsumptie uit schone energiebronnen te halen, stelt een rapport van de Commissie.

In 2014 waren hernieuwbare energiebronnen goed voor 16 procent van de totale energieconsumptie, blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. Voorlopige cijfers voor 2015 schatten het aandeel van schone energie op 16,4 procent.


Economie

De sector van de hernieuwbare energie was goed voor een omzet van 144 miljard euro en verschafte werk aan meer dan een miljoen mensen. Per eenheid energie worden meer banen gecreëerd dan in de fossiele sector.

De groei van hernieuwbare energiebronnen laat de Europese economie toe om klimaatvriendelijker te worden en economische groei te ontkoppelen van een grotere uitstoot van broeikasgassen. Zo groeide het bruto binnenlands product tussen 1990 en 2014 met 46 procent, terwijl de uitstoot in dezelfde daalde met 23 procent.

“De EU is een van de meest klimaatvriendelijke economieën ter wereld, en zal de schoonste binnen de G20 worden als de klimaatdoelen tegen 2030 geïmplementeerd worden”, stelt het rapport.


Lage doelstellingen

Milieu- en klimaatorganisaties zijn minder onder de indruk. “De huidige vorderingen betekenen niet dat de EU op zijn lauweren mag rusten”, zegt Wendel Trio van Climate Action Network. “Het feit dat we goed op weg zijn om deze zwakke doelstellingen te halen is net een extra argument dat we meer kunnen en moeten doen om onze klimaatambitie te verhogen. Om de energietransitie in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs zijn ambitieuzere doelstellingen, een stevig wettelijk kader en bijkomende maatregelen nodig, zoals deadlines voor de uitfasering van fossiele brandstoffen.”

Sebastian Mang van Greenpeace is het daarmee eens. “De huidige energieplannen van de EU komen nog niet in de buurt van wat we nodig hebben om de klimaatdreiging het hoofd te bieden”, zegt hij. “Om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graden, zoals in Parijs is afgesproken, moet de EU sneller evolueren richting 100 procent hernieuwbare energie en moet de unie subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen. En vooral: de EU moet verzekeren dat alle burgers toegang hebben tot schone energie, ervan kunnen profiteren en ertoe kunnen bijdragen.” (IPS)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels