Europese Commissie vraagt herziening van hypothecaire aftrek

Immo, Nieuws

De Europese Commissie heeft de lidstaten opgeroepen om de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen te herzien. Dat staat in de jaarlijkse groeistrategie die de Commissie heeft gepresenteerd.

De Europese Commissie heeft de lidstaten opgeroepen om de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen te herzien. Dat staat in de jaarlijkse groeistrategie die de Commissie heeft gepresenteerd.
De strategie bevat voorts opnieuw een oproep om minder belasting te heffen op werk en meer op consumptie.

De jaarlijkse groeistrategie vormt het startschot van het Europese semester, een kader dat sinds enkele jaren bestaat om het economisch beleid van de lidstaten op elkaar af te stemmen. De Commissie lijst in die groeistrategie de belangrijkste economische uitdagingen op en doet een aantal aanbevelingen die de lidstaten als leidraad zouden moeten gebruiken bij de opmaak van hun budgetten en hervormingsprogramma’s.

Belasting op vastgoed
Eén van de vijf uitdagingen is de voortzetting van de budgettaire consolidatie. De Commissie beveelt opnieuw aan om de belasting op arbeid te verschuiven naar consumptie, vastgoed of milieu. Ook zouden lidstaten op zoek naar nieuwe inkomsten eerder de belastbare basis moeten uitbreiden dan nieuwe belastingen te heffen of de voeten te verhogen. In dat opzicht wordt onder meer het schrappen van verlaagde btw-tarieven gesuggereerd.

Hypothecaire leningen
Opvallend is voorts dat de Commissie maatregelen bepleit om financiële risico’s in de vastgoedsector te beperken en de schulden van huishoudens in te perken. Zo beveelt de Commissie aan om “aspecten van belastingregimes te herzien die de schuldgraad van gezinnen doen toenemen, zoals de aftrek van hypothecaire leningen”.

Naast de consolidering van de openbare financiën haalt de Commissie de kredietverlening aan de economie, de versterking van economische groei en concurrentiekracht, de strijd tegen de werkloosheid en de modernisering van de ambtenarij naar voren.

De groeistrategie wordt de komende maanden uitgebreid besproken in talrijke Europese cenakels. Tegen april moeten de lidstaten hun budgettaire en economische beleidsplannen indienen bij de Commissie. Na analyse van die plannen volgen in mei de sociaaleconomische aanbevelingen van Europa. (Belga/EE)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels