Experts in de architectuur over licht, buitenruimte en co-housing

Duurzaam bouwen

De bekroonde architect Benny Govaert ging in gesprek met Geert Salomez en Frank Delmulle over kwaliteit verhogende elementen in de privésfeer. Wij waren erbij en delen met u hun wijsheid over het belang van licht en buitenruimte en hun visie op de toekomst van co-housing.

De bekroonde architect Benny Govaert van het architectenbureau Govaert & Vanhoutte ging in gesprek met Geert Salomez, autoriteit op vlak van lichtgebruik in architectuur en Frank Delmulle, geroemd architect en directeur Sint-Lucas Gent over kwaliteit verhogende elementen in de privésfeer. Wij waren erbij en delen met u hun wijsheid over het belang van licht en buitenruimte en hun visie op de toekomst van co-housing.

In welke mate beïnvloedt licht het wooncomfort?

De drie experts zijn het erover eens dat licht een erg belangrijke factor is wanneer het gaat om kwaliteitsvol bouwen en wonen. Geert Salomez benadrukt de therapeutische werking van natuurlijk licht en wijst erop dat onze biologische klok in evenwicht wordt gehouden door het licht en de kleur van de hemel.

Frank Delmulle legt dan weer uit dat licht slechts een onderdeel is van architectuur. ‘Architectuur is holistisch en syncretisch. Dat wil zeggen dat architectuur onverzoenbare elementen moet verzoenen; met verschillende elementen een geheel moet vormen,’ licht de architect toe. Net zoals in de kunst, zijn er contrasten nodig in de architectuur. Licht kan maar interessant zijn als er ook met donker wordt gewerkt. Dit clair-obscur principe is heel belangrijk. De architect moet met verschillende elementen een evenwichtig geheel creëren, waarbij licht slechts een van de onderdelen is. De relatie tussen binnen en buiten, zien en gezien worden, wordt bepaald door dit spel tussen licht en duisternis.

Ook Benny Govaert ziet het belang in van contrasten. Hij vergelijkt de architectuur met muziek, waar contrasten ook de schoonheid bepalen van een muziekstuk. Het is overigens, zo legt Govaert uit, een erg persoonlijke kwestie. De drang naar licht hangt immers vast aan de gemoedstoestand van de bewoner. Daarom is het van belang dat mensen een bewuste keuze maken in het lichtontwerp van hun woonst en rekening houden met hun veranderende mood.

Welke impact heeft de oppervlakte van buitenruimte op je woonkwaliteit?

Zowel Frank Delmulle als Benny Govaert wijzen op het belang van de functionaliteit van de buitenruimte. Een concreet voorbeeld is een terras waar een tafel en een stoel op aangebracht kan worden. Op die manier kan de bewoner gebruik maken van zijn buitenruimte en dus genieten van de verlenging van zijn woonst. ‘Een buitenruimte zorgt voor openheid en afwisseling. Het is een handige overgang tussen publiek en privaat,’ vertelt Delmulle. Benny Govaert voegt toe dat de visuele betrokkenheid tussen de binnen- en buitenruimte zorgt voor deze overgang tussen de privésfeer van de bewoners en de wereld daarbuiten.

Voor Geert Salomez is de keuze van de oppervlakte van een buitenruimte een heel persoonlijke zaak. Niet iedereen heeft evenveel nood aan een grote buitenruimte en sommige mensen zijn even gelukkig met een openbaar park of bos.

Visie op randstedelijke co-housing

Is co-housing de toekomst? Het delen van enkele onderdelen van de woning zorgt voor een dalende kostprijs en beperkt verspilling. Volgens Benny Govaert is co-housing in de strikte zin van het woord in Vlaanderen onhaalbaar omwille van de privatieve toe-eigening. Maar variaties moeten volgens de architect wel mogelijk zijn. De manier waarop tot nu toe gebouwd werd in Vlaanderen is in ieder geval geen goed voorbeeld voor de toekomst.

Frank Delmulle deelt het probleem op in twee onderdelen. Met het eerste punt, ‘mobiliteit en infrastructuur’, wil de architect benadrukken dat we moeten afstappen van het idee dat ieder gezin een eigen grote woonst kan bezitten op eender welke locatie. Mensen willen in hun woonst alle nutsvoorzieningen en infrastructuren, maar dat kan ook gerealiseerd worden wanneer ze in een co-housing systeem stappen. Op die manier voorkomen we verspilling.

Het tweede onderwerp dat volgens Delmulle te maken heeft met dit thema is het ‘transgeneratieve’. Hiervoor haalt hij het voorbeeld van een Marokkaanse Ksar aan, waar verschillende generaties door elkaar heen leven en wonen. Deze primitieve vorm van wonen, is te verregaand voor Westerlingen, maar we kunnen er wel heel wat uit leren vindt de architect. Zo moeten we stoppen met bouwen voor specifieke gezinnen. De mogelijkheid tot dynamiek in een woning is iets waar nog niet voldoende mee wordt gedaan volgens Delmulle. Architecten zouden woningen moeten ontwerpen die van functie kunnen veranderen en opgedeeld kunnen worden in kleinere units indien nodig. Zo zou een appartement van een miljoen kunnen omgevormd worden tot twee kleinere appartementen van een half miljoen wanneer de huidige bewoners eruit trekken en twee nieuwe gezin hun intrek nemen.

Volgens de drie experts zijn meegroeiwoningen dan ook de toekomst en moeten we afstappen van het hokjesdenken.

Light Falls

Het panelgesprek tussen de drie deskundigen kadert binnen de lancering van het nieuwste woonproject van Govaert & Vanhoutte, Light Falls. Dit project breekt met de voorbijgestreefde, kleinburgerlijke traditie van grootschalige bouwprojecten die België typeren en geeft bewoners waar ze echt nood aan hebben: licht en lucht, esthetiek en tijdloosheid.

surf voor meer info over dit woonproject naar www.lightfalls.be.Lotte Philipsen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels