Extra interestkorting op groene leningen

Recht en financiën

De voorwaarden voor een extra interestkorting van 1,5% bij een groene lening.

Voor energiebesparende verbouwingswerken kunt u bij de meeste banken een zogenaamde groene lening afsluiten. Deze goedkopere formule kan u bovendien nog tot 2011 een extra interestkorting van 1,5 % opleveren. Wat zijn de voorwaarden?

Een huis verbouwen kost flink wat geld. Met een aantal energiebesparende inspanningen kunt u een deel van uw investering echter terugverdienen. Nieuwe isolerende ramen of een zuinigere stookketel hebben al vanaf de eerste dag een positieve invloed op uw energiefactuur.

Bovendien geven ze nog steeds recht op financiële premies en fiscale voordelen. U kunt namelijk een belastingvermindering bekomen die overeenkomt met 40 % van de uitgaven. Dit bedrag is wel gelimiteerd tot 2 770 euro voor het inkomstenjaar 2009 (aanslagjaar 2010). Voor zonnepanelen en zonneboilers werd het fiscale plafond vastgelegd op 3 600 euro. Als de drempel overschreden wordt, dan mag het overschot in principe overdragen worden naar de volgende jaren. Ter info: bij de redactie van dit artikel waren de exacte bedragen voor inkomstenjaar 2010 (aanslagjaar 2011) nog niet gekend.

1. 2 x korting

Verbouwen met het oog op energiebesparing kan u op termijn dus aanzienlijk wat geld opleveren. Maar er is meer: als u leent voor zulke werken, bieden de meeste banken u extra voordelige tarieven aan. Bovendien komt u bij zo’n ‘groene’ lening in aanmerking voor een bijkomende interestkorting van 1,5 %. Deze zogenaamde interestbonificatie is een geschenk van de federale regering en kadert in een ambitieus economisch herstelplan.

Als u bij uw bank dus al een voordelige rentevoet van, bijvoorbeeld, 5 % krijgt, dan zal u dankzij de interestkorting uiteindelijk slechts 3,5 % betalen. De korting van 1,5 % wordt direct afgetrokken van het tarief dat de bank u aanrekent, en de overheid betaalt het verschil rechtstreeks aan uw financiële instelling. Op het saldo van de uiteindelijk te betalen interesten wordt bovendien nog een extra belastingvermindering van 40 % toegekend. Doordoor is uw eigenlijke korting dus nog groter.

Deze interestkorting wordt verleend aan iedere belastingplichtige die eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van een woning is. De eigenaar moet de woning alvast niet zelf bewonen. Een voorwaarde is uiteraard dat de lening aangewend wordt voor de financiering van energiebesparende investeringen.

Bovendien moet ze afgesloten zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011, ten bedrage van minimum 1 250 euro en maximum 15 000 euro. Deze limieten gelden per woning, per ontlener en per kalenderjaar. Als u en uw partner samen eigenaar zijn van een woning, dan kunt u dus samen één groene lening tot 30 000 euro afsluiten. Een echtpaar dat twee woningen bezit, kan in principe 60 000 euro lenen.

2. Welke formaliteiten?

Om te kunnen genieten van de interestkorting, moet een aanvraag ingediend worden bij de Federale Overheidsdienst Financiën, ten laatste bij de ondertekening van de leningsovereenkomst. Uw bankier zal dit voor u doen. Een aanvraagformulier vindt u alvast op www.treasury.fgov.be/intrestbonificatie/Formulier_Interestbonificaties_NL.pdf.
Uzelf dient na afloop van de werken de facturen voor te leggen: ze moeten aantonen dat de lening weldegelijk gebruikt werd om energiebesparende uitgaven te financieren. Die facturen moeten overigens afkomstig zijn van geregistreerde aannemers. Ter info: de belastingvermindering voor de interesten van uw groene lening moet u zélf aanvragen via uw jaarlijkse belastingaangifte. Uw bank zal u hiervoor wel de nodige attesten bezorgen.

Goed om weten: de interestkorting is in principe van toepassing op groene leningen op afbetaling én op groene hypothecaire leningen. Het is uw bank echter vrij om die al dan niet in combinatie met de interestbonificatie aan te bieden. Een rondvraag leerde alvast dat sommige kredietverstrekkers nogal tegendraads zijn.

Als prijsbewuste consument doet u er dus goed aan voorafgaand te gaan ‘shoppen’ bij meerdere banken: zo kunt u hun groene tarieven onderling vergelijken (de verschillen zijn immers aanzienlijk) en kunt u meteen informeren of ze in aanmerking komen voor de interestkorting. Houd er ook rekening mee dat sommige financiële instellingen hun tarieven na aftrek van de korting van 1,5 % afficheren, terwijl dat bij andere niet zo is.

3. Voordelen cumuleren?

De voordelen van een groene lening mag u perfect cumuleren met de 40 % belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Maar ze mogen niet gecombineerd worden met de fiscale aftrek van de zogenaamde woonbonus voor uw enige en eigen woning. U moet met andere woorden kiezen tussen enerzijds de aftrek van de interesten en anderzijds de extra korting van 1,5 %. Uw bankier kan voor u uitrekenen welke de beste keuze is in uw concrete situatie. Weet wel dat u de interesten van een bestaand hypothecair krediet gewoon kunt blijven aftrekken als u daarnaast nog een bijkomende groene lening afsluit. Voor meer informatie verwijzen we naar www.degroenelening.be.

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels