Fase 4 bis: termijnen en onvoorziene omstandigheden

niet importeren

Op de werf loopt zelden alles van een leien dakje. Enkele tips om alles zo rustig mogelijk te laten verlopen.

Na heel wat verwikkelingen is de aannemer van uw keuze eindelijk gestart met de werken aan uw toekomstige woning. We geven u enkele tips mee om u zonder kleerscheuren door deze doorslaggevende fase heen te loodsen.

Hiervoor gingen we nogmaals ten rade bij onze vier specialisten ter zake:

– Dhr. Van de Ligging, stedenbouwkundige;

– Mevr. Grenoushell, specialiste in energiebesparing en leefmilieu;

– Dhr.Haunney, financieel adviseur;

– Mevr. Skhief, architect en stedenbouwkundige.

Nog even voor alle duidelijkheid: zodra de werken zijn gestart, wordt elke discussie omtrent de uit te voeren werken, meerprijzen, termijnen, boetes bij vertraging, … bekeken in het licht van de clausules in de bestelbon die daarop betrekking heeft en het lastenboek dat voor de werken werd samengesteld. De inhoud van die clausules kan u dus redden of… de das omdoen! Zorg er dus voor dat u goed op de hoogte bent van die clausules. Hoewel elke werf anders is, worden er meestal een aantal regels gehanteerd. Een kort overzicht.

Wanneer moet de aannemer betaald worden?

Mevr. Skhief: Zoals reeds vroeger aangehaald staat het antwoord op die vraag in het lastenboek en op de bestelbon die u met de aannemer heeft ondertekend. Een wijd verspreid principe is dat de aannemer maandelijks of bij elke belangrijke fase van de werken een vorderingsstaat van de reeds uitgevoerde taken opmaakt en die voor akkoord aan de architect voorlegt. Na eventuele correcties maakt de aannemer een factuur op die u dan moet betalen.

Dhr. Haunney: Ik raad u aan om enkel de effectief uitgevoerde werken te betalen, tenzij het contract anders voorziet. Indien de bouwonderneming failliet gaat, heeft u in dat geval niet méér betaald dan wat reeds afgewerkt is.

Mevr. Grenoushell: Om de sfeer op de werf optimaal te houden, is het belangrijk dat iedereen zijn taken binnen redelijke termijnen uitvoert. Dat geldt voor de aannemer die de werken in goede banen leidt, voor de architect die de rekeningen nakijkt én voor de bouwheer die de facturen betaalt.

Welke bijkomende werken kan de aannemer in rekening brengen?

Dhr. Haunney: Het principe is eenvoudig: elk werk moet worden vergoed. Werken die niet op de bestelbon werden vermeld maar wel nodig zijn, moet de aannemer uitvoeren. Hij zal die dan ook factureren. Het Burgerlijk Wetboek voorziet echter dat de aannemer geen werken met een meerprijs mag uitvoeren zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bouwheer. U moet dus groen licht gegeven hebben voor de uitvoering én de kostprijs van de werken.

Mevr. Skhief: Door het werkritme op de werf is dat principe niet altijd eenvoudig toe te passen, gezien de vaak erg korte termijnen.

Hoe wordt de prijs van bijkomende werken bepaald?

Dhr. Haunney: Er zijn twee mogelijkheden. Indien de bijkomende werken gelinkt kunnen worden aan een post in het lastenboek waarin reeds een stukprijs wordt vermeld, volstaat het de bijkomende hoeveelheid te vermenigvuldigen met de stukprijs. In het andere geval stelt de aannemer een prijs voor waarmee u zich akkoord moet verklaren.

Mevr. Skhief: Houd er rekening mee dat de meeste bijkomende werken wellicht een verlenging van de uitvoeringstermijn impliceren. Probeer daarom tijdens de werken de bouwplannen zo weinig mogelijk te wijzigen. Heeft u geen andere keuze, laat dan voor de werken in kwestie een duidelijke bijlage bij het aannemingscontract opstellen. Vermeld daarin de kostprijs en de eventuele verlenging van de uitvoeringstermijnen.

In welke mate moeten de vooropgestelde termijnen worden gerespecteerd?

Mevr. Skhief: Normaal gezien wordt de uitvoeringstermijn voor de werken op de bestelbon vermeld. Het is aangewezen een start- en einddatum voor de werken vast te leggen. Die stemmen overeen met het aantal werkdagen dat, los van de weersomstandigheden, nodig is om de werken te voltooien.

Mevr. Grenoushell: Het aantal dagen waarop er door weersomstandigheden niet kon worden gewerkt, kan bij het KMI worden opgevraagd. Het gaat om dagen waarop het langer dan 4 uur heeft geregend en dagen waarop de temperatuur om 7 uur ‘s ochtends lager lag dan 0 °C.

Dhr. Haunney: Voor niet-nageleefde termijnen worden er in het lastenboek meestal boetes voor vertragingen voorzien. Die zijn doorgaans opeisbaar zodra u een aangetekend schrijven aan de aannemer richt.

Mevr. Skhief: We raden u aan om in elk werfverslag te vermelden hoe de werf vordert. Zo kunt u duidelijk inschatten in welke mate de werken vorderen ten aanzien van de vooropgestelde termijnen. U kunt dan tijdig aan de alarmbel trekken indien u meent dat het risico op overschrijding van de uitvoeringstermijn te groot wordt.

Wat als de aannemer in gebreke blijft?

Mevr. Skhief: Wanneer de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, indien de werken blijven aanslepen of indien hij weigert de werken te voltooien, bepalen opnieuw het lastenboek en het onderlinge contract welke stappen u kunt ondernemen.

Dhr. Van de Ligging: Begin met het sturen van een mailtje en (indien nodig een aangetekende) brief waarin u hem in gebreke stelt voor de niet-uitgevoerde werken.

Dhr. Haunney: Onthoud echter dat u het contract niet kunt ontbinden zonder tussenkomst van een rechter, zelfs niet wanneer de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt!

Mevr. Skhief: Die spijtige omstandigheden komen helaas al te vaak voor. In dergelijke gevallen is het belangrijk om het nodige advies in te winnen, bij uw architect of een jurist. Blijf vechten tot de werken klaar zijn!

Wat als u op oude overblijfselen stoot?

Dhr. Van de Ligging: Wanneer u, bijvoorbeeld tijdens graafwerken, op oude overblijfselen of ruïnes stoot, moet de werf worden stilgelegd. Breng de gemeente op de hoogte, zodat die ter plaatse een inspecteur kan sturen. Zolang de overblijfselen niet geïdentificeerd zijn en de nodige maatregelen niet genomen werden, kan de werf helaas niet heropgestart worden.

Mevr. Skhief: Wat de ene een meevaller vindt, is voor de andere een tegenslag. Ondanks de voldoening over het stukje erfgoed dat u blootgelegd heeft, loopt u het risico dat de timing van de werken uit de hand loopt of dat u uw bouwplannen moet aanpassen. Hoe dan ook, probeer de ontdekking van oude overblijfselen nooit verborgen te houden. De kans is groot dat een buur of een voorbijganger ze opmerkt en de administratie alsnog op de hoogte brengt. In dat geval hangt u een zware boete boven het hoofd!

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels