Fase 4: het opstarten van de werf en de logistiek

niet importeren

Enkele nuttige adviezen en tips rond het opstarten van uw bouwproject.

De bestelbon voor de werken werd ondertekend. De aannemer kan nu eindelijk starten met de realisatie van uw plannen.

Samen met vier specialisten bekijken we hoe u deze fase in optimale omstandigheden kunt opstarten:

– Dhr. Van de Ligging, stedenbouwkundige

– Mevr. Grenoushell, specialiste in energiebesparing en milieu

– Dhr. Haunney, financieel adviseur

– Mevr. Skhief, architecte en stedenbouwkundige

Aan welke administratieve formaliteiten moet u voldoen vóór de start van de werken?

Dhr. Van de Ligging: Een eerste goede raad aan de bouwheer: lees aandachtig de documenten die u van de administratieve overheden heeft ontvangen samen met uw vergunning. Daarin worden meestal een reeks verplichtingen vermeld: uithangen van de vergunning op de werf, schriftelijke bekendmaking aan de gemeente van de start van de werken, staat van onderhoud van de wegen, …

Mevr. Skhief: Na aflevering van de vergunning hebben ‘derden’ (buren, instanties,…) meestal 30 dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen uw vergunning. Ga niet van start vóór die termijn verstreken is!

Mevr. Grenoushell: Tijdens de renovatiewerken moet de aannemer een nauwkeurige beschrijving opstellen van de staat van de aanpalende percelen zodat eventuele schade door de werken later kan worden vastgesteld. Controleer of de aannemer effectief een degelijke staat heeft opgesteld zodat er geen misverstanden met uw buren kunnen ontstaan, ook niet bij twijfel over de oorzaak van eventuele barsten.

Dhr. Haunney: Vanaf dit moment moet u over voldoende financiële reserves beschikken. Vergeet niet dat sommige gemeenten een waarborg eisen om de staat van de toegangswegen tot de werf te garanderen.

Wie organiseert de werfvergaderingen, hoe frequent moeten die plaatsvinden en wie moet aanwezig zijn?

Mevr. Skhief: De architect zal de werfvergaderingen organiseren. Tijdens de eerste vergadering wordt nagegaan of aan alle administratieve formaliteiten werd voldaan. Op dat moment legt u ook de frequentie en de datum van de vergaderingen vast. Het is eveneens nuttig om af te spreken op welke manier de verslagen van de vergaderingen aan iedereen worden bezorgd. In de mate van het mogelijke worden de werfvergaderingen ter plaatse georganiseerd.

Dhr. Van de Ligging: Neem de nodige tijd om de verslagen te lezen. Het zijn immers elementen in de communicatie die essentieel zijn voor een vlot verloop van de werken en voor het opvolgen van de beslissingen die u zult nemen. Volgens sommige juristen hebben verslagen waarop binnen een vooropgestelde termijn geen enkele opmerking werd gemaakt, dezelfde waarde als een aangetekend schrijven. Waak dus over de inhoud ervan en reageer snel indien u het met iets niet eens bent.

Dhr. Haunney: Het verslag van een werfvergadering bevat ondermeer alle elementen omtrent eventuele extra kosten. Daar komen we nog in een latere fase op terug (nvdr.: volgende maand).

Mevr. Skhief: In principe worden werfvergaderingen één maal per week, meestal op een vaste dag, gehouden in het bijzijn van de architect, de bouwheer en de aannemer(s). Het is de taak van de architect om iedereen te verwittigen die bij de werfvergadering aanwezig moet zijn.

Hoe luidt uw advies om te voorkomen dat de werken zouden ontsporen?

Dhr. Haunney: Aangezien de werf de concretisering is van de meest complexe plannen (lees in dit verband ook onze voorgaande artikels) kunt u tijdens de werken maar beter geen belangrijke veranderingen meer doorvoeren. De gevolgen van dergelijke wijzigingen zijn immers niet altijd gemakkelijk in te schatten en kunnen leiden tot technische of budgettaire problemen.

Mevr. Skhief: U kunt eventueel wel kleine elementen veranderen, maar ingrijpende wijzigingen leiden onvermijdelijk tot discussies, extra kosten en vertragingen. Geef aan uw aannemer ook geen rechtstreekse instructies zonder voorafgaand met uw architect te overleggen, anders kan deze laatste de werken niet langer meer op een correcte manier controleren. Besef dat u niet alle technische elementen van een project in de hand heeft.

Dhr. Van de Ligging: Beperk u tot de elementen waarvoor u een vergunning heeft gekregen en die in het lastenboek staan beschreven. Op die manier vermijdt u naderhand administratieve en technische problemen.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels