Fiscale aftrek en premies voor inbraakbeveiliging

Inbraak- en brandbeveiliging

Voor inbraakbeveiliging kan voortaan genieten van een belastingvermindering die gelijk is aan 50 % van de werkelijk betaalde uitgaven, met een plafond dat bepaald is op 170 euro per aanslagjaar.

Je kan voortaan genieten van een belastingvermindering die gelijk is aan 50 % van de werkelijk betaalde uitgaven, met een plafond dat bepaald is op 170 euro per aanslagjaar.

Nieuw

Nieuwe maatregel gaat in vanaf het aanslagjaar 2008 en geldt dus voor alle uitgaven vanaf 1 januari 2007. Om van deze belastingvermindering te genieten moeten de werken verplicht door een geregistreerde aannemer uitgevoerd zijn.

Dit fiscale voordeel is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor hetzelfde geplaatste materiaal zouden gelden. Je kan van deze belastingvermindering genieten voor uitgaven die effectief betaald zijn in de belastbare periode. De in 2007 betaalde uitgaven moeten dus vermeld worden in de aangifte voor het aanslagjaar 2008/inkomsten 2007, die je in de loop van het eerste semester 2008 ontvangt. Voor de volgende jaren ga je op dezelfde manier tewerk, tenzij de fiscale wetgeving zou veranderen.

Je moet uiteraard eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder zijn van het onroerende goed. De factuur met het attest van de aannemer en het betalingsbewijs van deze factuur (ontvangstbewijs) moet je ter beschikking houden van de belastingcontrole.

Wat komt in aanmerking?

– Veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken…

– Alarmsystemen, kosten voor aansluiting op een alarmcentrale (abonnement), camera’s die uitgerust zijn met een registratiesysteem (opnamesysteem)…

Info: Federale Overheidsdienst Financiën, tel. callcenter 02 572 57 57, info.tax@minfin.fed.be en je plaatselijke belastingkantoor.

Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten kennen premies toe aan bewoners die verbeteringswerken aanbrengen bestemd voor beveiligingsdoeleinden. Ze kunnen gaan tot een (geplafonneerde) interventie van 25 % van de beveiligingsuitrusting. Alle bewoners kunnen ervan genieten, maar bepaalde categorieën genieten voorrang: oudere personen, slachtoffers van vroegere inbraken, enz.

Voor alle inlichtingen kan je je wenden tot de gemeentelijke administratie van je woonplaats.

Ik ga Bouwen & Renoveren 2008

Adressen

Info: Federale Overheidsdienst Financiën, tel. callcenter 02 572 57 57, info.tax@minfin.fed.be en je plaatselijke belastingkantoor.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels