Fiscale voordelen van een woning op krediet

Fiscale voordelen van een woning op krediet

Recht en financiën

Als u een woning op krediet bouwt, kunt u de schuldsaldoverzekeringspremie, het terugbetaalde kapitaal en de betaalde rente fiscaal in mindering brengen.

De schuldsaldoverzekeringspremie

De schuldsaldoverzekeringspremie geeft recht op een belastingvermindering van 30 tot 40% of meer als u maar één woning hebt. Daarnaastmoet het ook binnen de perken van de fiscaal aftrekbare leningschijf blijven. Er zijn wel een aantal voorwaarden. U moet jonger zijn dan 65 (voor mannen) of 60 (voor vrouwen). De begunstigde van de polis moet de echtgenoot of echtgenote zijn. Ook een bloedverwant tot de tweede graad (bijvoorbeeld uw ouders of uw kinderen) kan optreden als begunstigde.

Het terugbetaald kapitaal

Ook de terugbetaling van kapitaal voor een woningkrediet geeft recht op een belastingvermindering van 30 tot 40% van de terugbetalingen. Dit kan ook meer zijn, indien u maar n woning bezit. Voorwaarden zijn dat het krediet bestemd is voor de bouw van een woning in België. Daarbijkomend moet het een looptijd hebben van minstens tien jaar. Aansluitend moet de bank een hypotheek nemen. Een hypothecaire volmacht is dus niet voldoende.

Uw voordeel

Het fiscale voordeel wordt berekend op basis van het kapitaal dat u in n jaar terugbetaalt, en op het totale bedrag van de lening. Dat laatste is wel begrensd. Het – te indexeren – maximum bedrag van de lening dat in aanmerking komt voor fiscaal voordeel, bedraagt 2.246.000 frank. Dit maximum stijgt naargelang het aantal kinderen ten laste. Als u minder leent, komt het volledig geleende bedrag in aanmerking voor de berekening. Als u meer leent, komt alleen het hierboven genoemde maximum bedrag in aanmerking voor de berekening, niet het bedrag daarboven.

Naast de beperking van het te lenen bedrag is er een tweede restrictie. De belastingvermindering wordt namelijk berekend op ten hoogste 15% van de eerste 56.000 frank van het beroepsinkomen van elke partner PLUS 6% van het inkomen boven dit bedrag, met een absoluut maximum van 67.000 frank per partner. Om dit bedrag te berekenen, worden niet alleen de terugbetalingen van kapitaal in rekening genomen, maar ook de betaalde premies voor een schuldsaldoverzekering en voor eventuele andere levensverzekeringen. Gehuwden die samen een woningkrediet aangaan voor de gemeenschappelijke woning, mogen het terugbetaalde kapitaal dat in aanmerking komt voor belastingvermindering wel verdelen over de twee partners om zo tot een optimale fiscale aftrek te komen.

De terugbetaalde rente

Voor de terugbetaalde interesten wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone en de bijkomende intrestaftrek. De gewone intrestaftrek beperkt zich tot het bedrag van het geïndexeerde kadastrale inkomen. Voor de bijkomende intrestaftrek komt de terugbetaalde rente in aanmerking op een lening met een te indexeren maximum van 2.246.000 frank, te verhogen naargelang het aantal kinderen ten laste.

Bijkomende voorwaarde is dat u geen andere woning mag bezitten. Met de bijkomende interestaftrek mag u van uw beroepsinkomen een bepaald percentage van de betaalde interesten aftrekken. De eerste vijf jaren, te rekenen vanaf het jaar waarin u het kadastraal inkomen voor het eerst bij uw belastbaar inkomen hebt geteld, mag u 80% aftrekken van de rente die u hebt betaald op 2.246.000 frank. Voor het zesde jaar is dat nog 70%, voor het zevende jaar 60% enz.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels