Freya Van den Bossche (SP.A): ‘Schaf notariskosten af: ambtenaren kunnen taken notaris perfect overnemen’

Immo, Nieuws

Elke dag van Batibouw laten we een expert aan het woord over de stand van de bouwsector. Vandaag is het de beurt aan Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche (SP.A).

De crisis heeft lelijk huisgehouden in de bouwsector en zo ook een aantal uitdagingen met zich meegebracht. ‘De grote uitdaging is iedereen in Vlaanderen een goede, betaalbare woning garanderen’, vindt Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche (SP.A).

Freya Van den Bossche: ‘De crisis heeft vooral de mensen getroffen die willen bouwen of een eigen woning willen kopen en renoveren. Banken lijken steeds terughoudender om leningen toe te kennen. We zien dat duidelijk aan het aantal gezinnen dat een sociale lening aanvraagt. Dat zijn er steeds meer. Om dat op te lossen, heb ik extra budgetten voorzien voor die sociale leningen. In 2009 ging het nog over een bedrag van 521 miljoen euro. In 2013 is dat naar 825 miljoen euro geëvolueerd.’

‘Dankzij de sociale lening kunnen ook gezinnen die geen grote som spaargeld op tafel kunnen leggen en dus de volledige aankoopsom moeten lenen, een eigen huis kopen. Dat is de grote uitdaging. Iedereen in Vlaanderen heeft recht op een goede, betaalbare woning. Maar tegelijk moeten we voldoende open ruimte behouden.’

‘ONRECHTVAARDIG SYSTEEM’
Hoe wil u meer woningen verzoenen met voldoende open ruimte?

Van den Bossche: ‘Tegen 2050 zullen we met een miljoen meer zijn. Dat betekent niet alleen dat er meer woningen nodig zijn, maar ook dat we ons best moeten doen om voldoende groene ruimte te creëren. Als we met meer zijn, is er namelijk meer nood aan leefbare publieke ruimte. Dat kan enkel als we fors investeren in gemeenschapsvoorzieningen.’

‘Ik ben ervan overtuigd dat we die extra woningen moeten voorzien in bestaande woonkernen. In steden en in dorpen, waar er reeds voorzieningen zoals openbaar vervoer, kinderopvang en scholen aanwezig zijn of waar die makkelijk kunnen worden voorzien. Wie ervoor kiest om in zulke kernen te gaan wonen, moet beloond worden, bijvoorbeeld met een extra voordelige woonbonus. De hervorming van de woonbonus is dan meteen ook de tweede grote uitdaging.’

‘Het is belangrijk dat we mensen blijven helpen om een eigen huis of appartement te kopen, omdat een eigen woning de beste garantie blijft op een goed pensioen. Maar er zitten enkele onrechtvaardigheden in het systeem. Een alleenstaande ouder krijgt maar de helft van het voordeel van een koppel. Dat is absurd. Een alleenstaande heeft slechts één inkomen en heeft evengoed een woning nodig met voldoende ruimte voor de kinderen. Daarom willen wij er met de sp.a voor zorgen dat alleenstaanden een extra voordeel krijgen.’

‘Daarnaast is het ook niet eerlijk dat iemand met een hoger inkomen een groter voordeel krijgt. Een minister hoort niet meer te krijgen dan een leraar of een verpleegster. Wij stellen voor om de woonbonus voor iedereen gelijk te maken en dus meer te geven aan mensen met een modaal inkomen.’

OUDE FORMULES Zijn er behalve de woonbonus nog andere mogelijkheden om de kosten te drukken en wonen betaalbaar te maken?
Van den Bossche: ‘We moeten eerst en vooral sociale woningen bijbouwen. Daar kunnen mensen met een laag inkomen terecht tegen een lage huurprijs. Maar op die manier zorgen we tegelijk voor een uitbreiding van het gehele woonaanbod, wat een positief, temperend effect heeft op de prijzen.’

‘Ondanks het feit dat er tegenwoordig meer dan ooit gebouwd en dubbel zoveel gerenoveerd wordt dan vroeger, zijn er sociale woningen te kort. Voor de mensen die niet in een sociale woning terecht kunnen, heb ik huurpremies voorzien. Dat moet hen helpen de huur te betalen op de private markt. Een gezin met twee kinderen kan een premie van 160 euro per maand ontvangen. Dat is bijna een derde van de maandelijkse huur, als je weet dat de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen tussen de 450 en 500 euro ligt.’

‘Maar we moeten nog meer mensen recht geven op een huurpremie. Als de overheid niet genoeg sociale woningen bouwt om aan de vraag te voldoen, moeten mensen op een andere manier geholpen worden om betaalbaar te kunnen wonen.’
‘Ik denk er ook aan oude formules nieuw leven in te blazen, zoals de erfpacht waarbij de grond in handen van de gemeenschap blijft. De grond moet je niet kopen, maar de woning is wel je eigendom. Na afloop van de pachtperiode kan het gezin kiezen om de erfpacht voort te zetten, de grond toch te kopen of het huis tegen een eerlijke prijs te verkopen.’

‘Ten slotte vind ik dat we er als overheid voor moeten zorgen dat een aantal kosten die gepaard gaan met de bouw of de aankoop van een woning worden afgeschaft. Neem nu de notariskosten. Wie heeft daar eigenlijk iets aan? Ambtenaren kunnen de taken van een notaris perfect overnemen en mensen kunnen zo al snel duizenden euro’s uitsparen. De sp.a wil sterk inzetten op een overheid die aan de kant van de mensen staat.’

‘VLAANDEREN IS OP DE GOEDE WEG’ Op welke manier vindt energieneutraal wonen een plaats in uw beleid?

Van den Bossche: ‘Mensen vergeten vaak dat de maandelijkse energiefactuur ook een belangrijk aspect is van de woonkost. Jaarlijks krijgen meer dan 150.000 gezinnen een premie van de Vlaamse overheid om hun woning energiezuiniger te maken. Dankzij de energienormen zorgen we ervoor dat de nieuwbouw in Vlaanderen stelselmatig zuiniger wordt. Een zuinige woning is op termijn de goedkoopste oplossing, want je bespaart voor de rest van je leven op je energiefactuur. De bouwsector berekende onlangs dat je door een bijna-energieneutrale woning te bouwen na een aantal jaren bijna de prijs van een kleine nieuwbouwwoning aan energie kan uitsparen.’

‘De meerkost om energiezuinig te bouwen, schrikt misschien wat af, maar kan eigenlijk heel erg beperkt worden. Daarvoor moet je voor de juiste technieken kiezen. Kandidaat-bouwers moeten goed geadviseerd worden. Ondertussen geven de banken Belfius, ING en Triodos Bank al voordelige leningen aan mensen die zuinig bouwen.’

‘Bovendien kunnen bouwers en verbouwers nog altijd op heel wat premies van de Vlaamse overheid rekenen. De premies voor dakisolatie, muurisolatie en isolerend glas blijven een groot succes. Maar er zijn ook premies voor zonneboilers en warmtepompen. En de renovatiepremie, die tot 10.000 euro kan bedragen, zorgt ervoor dat gezinnen een flinke duw in de rug krijgen als ze hun woning grondig opknappen.’

Is Vlaanderen goed op weg om de BEN-normen, over bijna-energieneutraal wonen, te halen? Van den Bossche: ‘Onze ambitie is dat alle nieuwe woningen vanaf 2021 bijna-energieneutraal zijn. Dat heb ik samen met de bouwsector afgesproken. Stap voor stap zullen de energienormen op een realistische manier in de juiste richting evolueren. De BEN-woningen verbruiken nauwelijks nog energie en halen de kleine hoeveelheden die ze toch nodig hebben uit hernieuwbare bronnen.’

‘Een groot aantal Vlamingen heeft toch al begrepen dat energiezuinig wonen op termijn de beste keuze is. Zo blijft wonen betaalbaar. Hoewel de BEN-norm pas in 2021 verplicht is, voldoet één op de twintig nieuwe woningen er nu al aan. De helft van de woningen waarvoor in 2012 een bouwaanvraag werd ingediend, voldeed zelfs al aan de norm die pas sinds 1 januari 2014 van kracht werd. Veel bouwers lijken dus voor te lopen op de doelstellingen. Het stelt me gerust dat we in Vlaanderen op de goede weg zijn.’

Wided Bouchrika

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels