Functie van de zolder speelt een rol bij het isoleren van uw dak

Functie van de zolder speelt een rol bij het isoleren van uw dak

Isolatie

Of u de zolderruimte als bergruimte of woonruimte gebruikt, speelt een grote rol bij het bepalen van de materialen die u wilt gebruiken bij het isoleren van uw dak.

Alvorens aan de slag te gaan met isolatiemateriaal, bepaalt u eerst het beschermde volume van de woning – dat deel van de woning dat verwarmd moet worden. Het beschermde volume is bijgevolg het volume dat geïsoleerd moet worden. Hoe kleiner het beschermde volume in verhouding tot de totale buitenoppervlakte (de schil van het gebouw), des te meer energie u zult besparen.

Wanneer de zolder nauwelijks wordt gebruikt, is het dus zinloos deze te verwarmen. Houd verder ook in het achterhoofd dat óver-isoleren niet bestaat, maar dat het wel belangrijk is goed te isoleren. Dit betekent niet alleen dat de isolatie volgens de regels van de kunst geplaatst dient te worden, maar ook dat u een evenwicht moet nastreven tussen de verschillende onderdelen van het gebouw.

Een supergeïsoleerd dak in een bestaande woning met niet-geïsoleerde muren kan voor condensatieproblemen zorgen. Eenvoudigweg omdat de warmte die vroeger ook via het dak ontsnapte, nu via een kleinere, koelere oppervlakte (de muren) wil ontsnappen. De waterdamp in de warme lucht zal op deze koele vlakken condenseren en neerslaan.

Bergzolder

Wanneer u de zolderruimte niet of enkel als bergruimte gebruikt, volstaat het om enkel de zoldervloer te isoleren. In het geval van een massieve, betonnen vloer kan de isolatie gewoon op de ongebruikte vloer worden gelegd. Een betonnen vloer is op zich al voldoende lucht- en dampdicht, met als gevolg dat bij de plaatsing van isolatiemateriaal een lucht- en dampscherm onder de isolatie niet nodig is.

Het is wel aan te raden om eventuele leidingen die over de betonnen vloer lopen, vóór het isoleren uit te vullen met een dunne chape, zeker bij het gebruik van stijve isolatiepanelen. Maar ook bij gebruik van (soepele) minerale wollen is een uitvulling aangeraden omdat het materiaal dan niet onnodig samengedrukt wordt ter hoogte van de leidingen.

Om een goed isolatiescherm te krijgen, is het zinvol de gewenste isolatiedikte in twee lagen aan te brengen en deze kruislings over elkaar te leggen. Zo wordt het aantal kieren tussen de verschillende isolatiestroken tot een absoluut minimum herleid.

Wilt u de zolder of een deel ervan nog als bergruimte gebruiken, dan plaatst u de isolatie hier het best tussen een houten raamwerk dat op de betonnen vloer wordt geplaatst. Achteraf kan op dit balkenwerk nog een loopvloer – bijvoorbeeld OSB- of vezelplaten – worden geplaatst. Bestaat de zoldervloer enkel uit een houten raamwerk, dan kan de isolatie tussen dit raamwerk worden geplaatst. In deze situatie moet bij het gebruik van minerale wol absoluut eerst een lucht- en dampscherm worden aangebracht. Dit scherm komt onder de isolatie te liggen, zodat het de lucht blokkeert die uit de woonruimten opstijgt. Wanneer de zolder beloopbaar moet zijn, wordt boven de isolatie een loopvloer aangebracht.

Woonzolder

Velux

Heeft u plannen om de zolder als woonruimte te benutten? Dan isoleert u het best de hellende dakvlakken zelf. Dit is echter heel wat complexer dan het louter isoleren van de zoldervloer. Het isoleren van een hellend dak kan op verschillende manieren gebeuren. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van het materiaal waarmee u wilt isoleren en van de bestaande situatie.

De materiaalkeuze wordt mee bepaald door het feit of u langs de binnen- of buitenzijde wilt isoleren. Die laatste optie is zeker het overwegen waard wanneer de dakbedekking aan vernieuwing toe is of wanneer een onderdak ontbreekt. Het dakgebinte kan dan op verschillende manieren worden afgewerkt. Bijvoorbeeld met sandwichpanelen die zowel de structuur, isolatie als binnenafwerking omvatten.

Het isoleren van het dak aan de buitenzijde wordt ook wel een sarkingdak genoemd. Bij deze techniek is de dikte van de isolatie soms beperkt vermits het de opbouw aan de buitenzijde vergroot, wat mogelijk aansluitingsproblemen met andere gevelvlakken kan geven. Een aandachtspunt is het feit dat het dak helemaal opengelegd moet worden. Zeker wanneer de woning bewoond is en blijft tijdens de werken, is dit een delicaat gegeven. Organiseer in zulke gevallen zeer goed de werken zodat de woning bij plotse regenval droog blijft. Dit kan bijvoorbeeld door het bestaande dak in zones af te breken, en op elke opengelegde zone onmiddellijk een onderdak, isolatie of sandwichpanelen te plaatsen of ze met zeilen af te dekken.

Ventilatie of niet?

In de bouwwereld circuleert nog altijd een foutieve opvatting. “Ruimte tussen het onderdak en de isolatie moet met buitenlucht geventileerd worden om de constructie droog te houden”. Niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt al meer dan 20 jaar dat bij dakventilatie een onderkoelingcondensatie kan optreden. Dit vocht is nefast voor de prestaties van de isolatie. De enige correcte manier van werken is een volledige opvulling van de ruimte tussen de kepers, tot tegen het onderdak.

Tekst Tim Vanhove

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels