Funderingen, onzichtbaar maar fundamenteel

Funderingen, onzichtbaar maar fundamenteel

Kelders en funderingen, Ruwbouw

Funderingen mogen dan onzichtbaar zijn, ze zijn wel fundamenteel. Ze torsen het gewicht van je woning, spreiden de lasten en verzekeren de stabiliteit ervan. Afhankelijk van de draagkracht van de grond heeft de architect keuze tussen verschillende types.

Rechtstreekse fundering

Deze fundering is de meest gebruikte methode en wordt toegepast bij goede grond. Ze vergt weinig arbeid omdat de draagkrachtige laag vlak onder het maaiveld ligt. In sleuven, waarvan de breedte afhankelijk is van de puntlasten van de muren, wordt ongewapend beton gestort.

Strokenfundering

Strokenfunderingen worden eveneens veel gebruikt bij draagkrachtige gronden. Ze worden aangezet op een diepte van 80 tot 120 centimeter. De breedte van de sleuven waarin het gewapend beton wordt gestort, bedraagt 40 tot 60 centimeter.

Algemene funderingsplaat

Wanneer de draagkrachtige grond dieper zit, wordt vaak geopteerd voor een algemene funderingsplaat, ook wel zwevende vloerplaat genoemd. Deze stijve plaat van 20 centimeter dik in gewapend beton op volle grond gedraagt zich als een “vlot” en vangt de mogelijke zettingen van de woning op. De dikte van de wapening hangt af van de ondergrond en wordt berekend door de stabiliteitsingenieur. Deze manier van funderen is goedkoper dan bijvoorbeeld een kruipkelder, op voorwaarde dat de draagkrachtige grond niet te diep zit.

Putfundering

Wanneer de draagkrachtige grond meer dan 3 meter onder het maaiveld of onder het kelderniveau ligt, kan een putfundering of dieptefundering een oplossing bieden. Hierbij worden op de zwaarst belaste punten van de toekomstige woning funderingsputten gemaakt die gevuld worden met gewapend beton. Op deze putten, met diameters van 80 tot 150 centimeter, komen gewapende betonbalken die de belasting van de muren dragen. Het voordeel van deze techniek is dat er slechts plaatselijk grond moet worden afgegraven.

Paalfunderingen

Bij slechte grond – moeras, veen, klei – worden op grote diepte betonnen, stalen of zelfs houten palen in de grond geboord, geschroefd of geheid. Hierop komen dan de gewapende betonbalken te liggen die de belasting van de muren dragen.

Tekst Jos Segaert
Openingsbeeld © Thinkstock

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels