Gebruik meer regenwater

Gebruik meer regenwater

Riolering en waterbehandeling

Naast energiezuinigheid is het bewust en verstandig omgaan met water een aspect van duurzaam wonen en leven. Waarom kostbaar drinkwater verspillen aan de wc of het wassen van de auto als dit ook met gratis regenwater kan?

In België regent het dikwijls. Bewijs? We hebben zelfs woorden uitgedacht om de verschillende types van regen aan te duiden: motregen, plensbui, stortbui, … En al dat water vloeit snel naar de rioleringen en naar de rivieren en krijgt niet de kans om in de grond te dringen waardoor onze grondwaterreserves het moeilijker krijgen. Opvang en gebruik van regenwater kan een duurzame oplossing bieden.

Waarom regenwater gebruiken?

Regenwater is kosteloos.

Regenwater kan duur leidingwater vervangen voor het sproeien van tuin en kamerplanten, wassen van de wagen, spoelen van toilet, water voor de wasmachine, ….

Indien voldoende mensen een regenwaterput installeren zal de opgevangen hoeveelheid regenwater groot genoeg zijn om een buffer te vormen. Bij een hevige regenbui zal al de regen niet ineens in de riolering of in de rivier terechtkomen. Resultaat: minder kans op wateroverlast. Grote hoeveelheden regenwater die plots in de zuiveringsstations terechtkomen verminderen of verhinderen de goede werking ervan. De installatie van voldoende regenwaterputten helpt dit vermijden.

In Vlaanderen en in sommige Waalse gemeenten is de installatie van een regenwaterput verplicht bij een nieuwbouw of een grote renovatie.

Opgelet: regenwater is geen drinkwater! Voor het bad en gebruik in de keuken blijft leidingwater de aangewezen oplossing.

Hoe regenwater gebruiken?

Dak, dakgoten en afvoerbuizen vormen het opvangsysteem. Een voorfilter zorgt ervoor dat vuil van het dak en de dakgoten wordt weerhouden en wegspoelt naar de riolering.

Het regenwater komt in een regenput uit beton of plastic. Er bestaan ook kunststof’zakken’ die in een kruipkelder of kelder geïnstalleerd kunnen worden. Sommige systemen zijn all-in-one: filter, opvangbak, pomp, … worden als een geheel geleverd dat bv in de garage geplaatst wordt.

Een pomp met filter stuurt het regenwater verder naar de aftappunten.

De overloop van de regenput mondt uit in een gracht, een rivier of een verspreidingsnet onder de grond. Alleen als het niet anders kan, mag dit aangesloten worden op de riolering.

In erg droge periodes kan de put met leidingwater bijgevuld worden zodat het systeem altijd blijft werken. De automatische bijvulling kan zo afgesteld worden dat de hoeveelheid voor één dag wordt bijgevuld, zodat je, wanneer het opnieuw gaat regenen, een minimum aan leidingwater ‘verspilt’.

Voor meer technische informatie: zie Casas nr. 300, mei 2007. Of neem een kijkje op de websites van de verschillende fabrikanten en leveranciers. Zeker interessant zijn www.selfmatic.be, www.brainbox.be, www.regenwater.be (GEP) en www.wilo.be. Bij de laatste twee vind je alle mogelijke brochures en tekeningen van regenwatersystemen.

Wat kost het?

Een volledige regenwaterinstallatie zal zo’n 1000 tot 2500 euro kosten afhankelijk van de grootte van de put, de filtersystemen en het type pomp. De graafwerken maken een groot deel van de kosten uit, tenzij ze uitgevoerd worden bij een nieuwbouw of een zware renovatie (dan kunnen ze tegelijk met andere graafwerken gebeuren). De aparte leidingen (circuit dat losstaat van het leidingwatercircuit!) voor de distributie van het regenwater geven bij nieuwbouw relatief weinig extra kosten. Uiteraard moeten er meer buizen geplaatst worden, maar die kost blijft erg beperkt, zeker als je ervoor zorgt dat de ‘natte’ ruimtes gegroepeerd zijn (bijvoorbeeld de badkamer boven de keuken, of de twee wc’s boven elkaar). Er is immers niet altijd nood aan een dubbele leiding: de meeste systemen tegenwoordig zijn uitgerust met bijvulmogelijkheid. Regenwater op betekent automatisch overschakelen op leidingwater.

Bij een verbouwing van een bestaande woning kan de prijs wel oplopen omdat hier oude leidingen meestal moeten vervangen worden door nieuwe en omdat je een extra circuit moet voorzien, wat dikwijls neerkomt op breekwerk. Goed informeren vooraf is dus de boodschap.

Subsidies van de gemeente en besparing op je toekomstige waterfacturen maken de investering lichter. Zacht regenwater beperkt ook de hoeveelheid gebruikte detergenten (in de wasmachine) en maakt ontharden overbodig.

Hoe snel kan je de investering afschrijven?

Dat wordt bepaald door het aantal toepassingen waarvoor je overschakelt van leidingwater naar regenwater, de totale kosten van je investering, het lagere verbruik van leidingwater en de prijs van het drinkwater (dat de laatste jaren toch een stijgende tendens vertoont).

Tip Je kan het ook zelf (bij benadering) berekenen. Daarvoor moet je natuurlijk eerst berekenen hoeveel leidingwater je per jaar zou kunnen uitsparen. Best is om deze berekening te maken zonder btw. Hoe ga je te werk?

  1. Tel hoe vaak de was- en de afwasmachine per week draaien en kijk in de handleiding om het gemiddeld waterverbruik van de machines te kennen.
  2. Maak een schatting van het toiletgebruik: hoe vaak wordt er per dag doorgespoeld? En hoeveel liter water wordt er verbruikt? Vermenigvuldig met 7 om het verbruik per week te kennen.
  3. Maak een schatting van de hoeveelheid water die u nodig hebt voor de tuin, het wassen van de wagen …
  4. Bereken het (mogelijk) uitgespaarde verbruik per jaar (som van de drie vorige punten x 52) en vermenigvuldig dit met de kost van een m3 leidingwater: dit is het bedrag (A) dat je zal kunnen uitsparen als je gaat investeren in een systeem voor gebruik van regenwater.
  5. Als je nu het totale investeringsbedrag deelt door dit bedrag (A) krijg je het aantal jaren dat je nodig hebt om de investering af te schrijven.

Opgelet: vergeet niet dat voor het leidingwater ook een vaste kost wordt aangerekend én dat je ook zal gaan besparen op de milieuheffing.

Verplichtingen en subsidies

Het regenwatercircuit moet volledig gescheiden zijn van het leidingwatersysteem. Dit is verplicht! Details en technische voorschriften vind je bij je watermaatschappij of op www.waterloketvlaanderen.be. Een interessante brochure over gebruik van regenwater met praktische tips kan je downloaden op www.leuven.be (titel ‘Regenwater: een hemels geschenk’).

Hou rekening met de bouwvoorschriften die sterk kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Informeer je hierover bij de technische dienst van de gemeente. Vraag daar ook naar de subsidies die de gemeente en andere instellingen ter beschikking stellen. Er zijn er nogal wat, maar de voorwaarden om voor zo’n subsidie in aanmerking te komen zijn niet overal dezelfde. Je kan daarvoor ook terecht op www.premiezoeker.be. Niet enkel voor de bouw van een regenwaterput maar ook voor de installatie van een ondergronds verspreidingssysteem verlenen veel gemeenten premies.

Tekst Jef Sels

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels