Geef die man een opdracht

Geef die man een opdracht

Bouwpartners

De taak van een interieurarchitect kan je vergelijken met die van een architect. Het grote verschil is natuurlijk dat de tussenkomst van een interieurarchitect nooit wettelijk verplicht is, evenmin als de noodzaak van een volledige opdracht.

Je kan bij een interieurarchitect terecht voor advies, een beperkte of een uitgebreide opdracht. In dat laatste geval maakt de interieurarchitect eerst een voorontwerp.

Hij bekijkt daarvoor de locatie, maakt een schets op schaal en voegt hierbij een beschrijvende nota en een benaderende raming van de uit te voeren werken, berekend per eenheid van oppervlakte (vierkante meter) of volume (kubieke meter).

Samen bekijk je dit voorontwerp. Voor hij verder gaat, moet je eerst je fiat geven. Over het algemeen maakt een interieurarchitect niet meer dan twee voorontwerpen voor eenzelfde plaats of concept. Als je ook een maquette of foto’s wil, moet je daarover op voorhand financiële afspraken maken.

Het uitvoeringsontwerp

Als je het eens bent met het voorontwerp zet de interieurarchitect zich aan de uitwerking van het uitvoeringsontwerp. Dat omvat alle plattegronden, doorsneden en opstanden op schaal, evenals een beschrijving van de werken en van de technische bepalingen.

Hierdoor beschik je over een massa informatie met betrekking tot de afmetingen, materialen, kleuren, aanduidingen voor elektriciteit en verlichting…

Voor ingewikkelde werken en voor eigen ontwerpen van bijvoorbeeld meubelen, open haard of ingebouwde kasten zal de interieurarchitect de nodige detailtekeningen voorzien. Een meetstaat is in principe niet inbegrepen in het ereloon, daarvoor moet je meestal bijbetalen.

Aannemers zoeken en controleren

De interieurarchitect vraagt offertes aan mogelijke uitvoerders en bekijkt die samen met jou. Je kan alle werken toevertrouwen aan eenzelfde interieurbedrijf of een beroep doen op allemaal afzonderlijke vaklui. Die laatste oplossing vergt uiteraard meer coördinatie.

Soms werkt de interieurarchitect zelf voor een bedrijf of voert zijn eigen firma de werken uit. De interieurarchitect controleert de werken. Dat wil zeggen dat hij de verschillende vaklui coördineert en de nodige aanwijzingen geeft om alles correct te kunnen uitvoeren.

De oplevering en de controle van de facturen

Bij de oplevering van de werken gaat de interieurarchitect samen met jou na of alle werken zijn uitgevoerd volgens de plannen en bestekken. Eventueel kan hij herstellingen eisen, of je aanraden de oplevering te aanvaarden.

Voor je een factuur betaalt, kan je ze het best voorleggen aan de interieurarchitect. Die kijkt na of de werken daadwerkelijk zijn beëindigd en zal al eventuele opmerkingen maken.

Tips

  • Trek voldoende tijd uit om de offertes te vergelijken. Let op kwaliteitsverschillen tussen diverse materialen en technieken.
  • Probeer op voorhand af te spreken hoeveel tijd de interieurarchitect ongeveer zal besteden aan de controle van de werken.

Gerelateerde artikels

“Waarom voor een interieurarchitect kiezen?”
“Hoe kiest u een interieurarchitect?”
“Welke taken heeft de interieurarchitect?”
“Hoeveel kost een interieurarchitect?”

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels