‘Geen overwaardering Belgische huizenprijzen’

Immo, Nieuws

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zegt dat het vergelijkend onderzoek van The Economist vertekend is. 'Het houdt absoluut geen rekening met de fiscale voordelen in ons land', luidt het.

Uit de vergelijkende studie van The Economist zou blijken dat de Belgische huizenprijzen een sterke overwaardering vertonen. Binnen Europa zou België zelfs aan kop staan inzake te hoge huizenprijzen.

Fiscale voordelen

Dajo Hermans van het BIV nuanceert deze gegevens. “Er zijn niet alleen veel studies die het tegendeel beweren, er wordt in deze studie ook geen rekening gehouden met de lage rentes en de fiscale voordelen waar men in België van geniet. Zonder deze zaken in rekening te brengen, kan men geen correcte vergelijking maken.”

Hermans erkent dat vastgoed niet goedkoop is in ons land, maar die prijzen moeten in perspectief geplaatst worden. “Er is zeker geen sprake van een overwaardering of van een situatie zoals in de Verenigde Staten waar dan plots de huizenmarkt ineenstort.”

Hypothecaire lening

Een ander aspect waar we rekening mee moeten houden is dat het in België niet zo makkelijk is om een hypothecaire lening te krijgen. “Er zijn heel wat regels en eisen verbonden aan een lening, waardoor die zeepbel waar in de VS sprake van was, hier niet zo makkelijk kan ontstaan.”

Enkele maanden geleden is er een gelijkaardige studie gepubliceerd van de Nationale Bank en de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook bij deze publicatie had de BIV dezelfde opmerking. “We beweren niet dat wonen in ons land goedkoop is”, aldus BIV-voorzitter Luc Machon. “Alleen dringen we aan op enige nuance. We pleiten vooral voor omzichtigheid wat dit soort studiemodellen betreft. Zomaar stellen dat de Belgische huizen véél te duur zijn, is kort door de bocht. In vergelijking met heel wat andere landen is de Belgische huizenmarkt gezond en bovendien bleven exuberante prijsstijgingen de voorbije jaren uit.”

Woonbonus

Hermans erkent wel dat er de voorbije maanden onzekerheid is gecreëerd door de berichtgeving over de woonbonus. “Er is nu wel duidelijkheid over het feit dat de gewesten deze materie zullen overnemen, maar er is snel nood aan een concreet beleid om de mensen te laten in welke vorm deze maatregel zal terugkomen.”

Ten slotte hamert Hermans erop dat er in België op een andere manier naar huisvesting wordt gekeken. “Mensen zien een woning als een investering. De huizenmarkt in België is dan ook één van de gezondste in Europa. Berichten zoals die in The Economist zaaien enkel onnodige paniek en dat kan heel nefast zijn voor de huizenmarkt.” (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels