Geen reden tot paniek voor huiseigenaars

Nieuws

De overheveling van de fiscale aftrekbaarheid voor woonkredieten naar de gewesten, doet heel wat vragen rijzen. Toch is er niet meteen een reden tot paniek, want niet enkel de bevoegdheid, maar ook de middelen worden overgeheveld.

Drie vragen aan Eric Cloes, hoofdredacteur van Ik ga Bouwen.

1) Wat is het probleem?

Door de staatshervorming van de regering-Di Rupo gaat een groot deel van de federale bevoegdheden naar Vlaanderen. De fiscale aftrek voor woonkredieten is er zo een van. Dat betekent dat ook de belastingvoordelen voor wie heeft geleend om een huis te kopen, naar Vlaanderen gaan.

Wat veel media vergeten te vermelden, is dat ook de budgetten worden overgeheveld. Er is dan misschien nog wat onduidelijkheid over exacte cijfers en data, maar de gewesten hebben zeker en vast de intentie om dit fiscaal voordeel te behouden.

De federale regering heeft namelijk beloofd om het geld over te dragen om het fiscale voordeel voor alle leningen tot aan de overdracht ongewijzigd te laten. Dat bedrag wordt vandaag geraamd op ongeveer 1,4 miljard euro, maar zal precies bepaald worden op het ogenblik van de bevoegdheidsoverdracht. Voor Vlaanderen gaat het om een bedrag van goed 920 miljoen euro.

2) Wat gebeurt er met de huidige leningen?

Voor de huidige leningen zou er niet veel veranderen. Dat wordt ook bevestigd door Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche: “We willen blijvend de woningbouw en de vernieuwbouw fiscaal ondersteunen met de bevoegdheden inzake belastingverminderingen en -kredieten. Ook wie in 2014 en de jaren daarna een woning wil kopen, bouwen of verbouwen zal dus nog een fiscale ondersteuning genieten.”

Mensen die een lening afsluiten na 2014 zullen onder een nieuwe, aangepaste regeling vallen, maar nog steeds in de vorm van een fiscale ondersteuning. Er kan op dat moment een verschil optreden tussen de regio’s en men kan kiezen om een sociaal accent uit te bouwen.

3) Als het systeem hervormd wordt vanaf 2014, waar moet dan rekening mee gehouden worden door de gewesten?

Ik zou het fiscaal voordeel bepalen op basis van twee factoren: het sociale aspect en de energiezuinigheid van de woning. Wat het sociale aspect betreft is dit vrij eenvoudig: wie meer financiële middelen ter beschikking heeft, krijgt minder steun.

Ten tweede kan men de fiscale ondersteuning koppelen aan de energiezuinigheid van de woning. Mensen die goed isoleren en gebruik maken van alternatieve energie om zo hun woning zo duurzaam mogelijk te maken, moeten goed ondersteund worden door de overheid.

Een voorbeeld: in Brussel kan men meer steun geven voor renovatie dan voor nieuwbouw. Er is in Brussel heel weinig ruimte voor nieuwbouw en nood aan renovatie van oudere woningen. Op die manier kan de overheid helpen om het woningpark in België te voorzien van de nodige renovatiewerken en tegelijk kandidaat-bouwers steunen.

Het lijkt dan allemaal toch niet zo erg te zijn voor kandidaat-bouwers of huiseigenaars, maar de gebrekkige en onduidelijke communicatie heeft voor heel wat commotie gezorgd.

Ook de Bouwunie en de NAV, de grootste sectororganisatie van architecten, benadrukken dat een betere communicatie nodig is. “Er is dringend nood aan overleg tussen de verschillende overheden want kandidaat-bouwers en consumenten in het algemeen mogen niet de speelbal worden van institutionele hervormingen”, aldus de NAV.

Bouwunie verwacht van de Vlaamse regering dat ze snel en helder communiceert over haar plannen met deze en andere overgehevelde bevoegdheden zoals de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. (RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels