Goed verzekerd tijdens een renovatie

Goed verzekerd tijdens een renovatie

Advies, Renovatiedag

Schade tijdens je verbouwing? Dan is het niet altijd even duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. Vaak speelt iedereen elkaar de zwartepiet toe. Wil je discussies vermijden, dan kan je je maar beter indekken.

Bij de verbouwing van een woning zijn vaak meerdere partijen betrokken: de bouwheer, de architect, (onder)aannemers, de veiligheidscoördinator, de stabiliteitsingenieur, enzovoort. Die kunnen in principe allemaal fouten maken. Zo kan je woning ernstig beschadigd raken, of kunnen funderingswerken barsten veroorzaken in het huis van de buren. Doorgaans zijn de afzonderlijke partijen dan nogal snel geneigd om de schuld in elkaars schoenen te schuiven, met soms eindeloze discussies als gevolg.

Brandverzekering

Heb je een brandverzekering afgesloten voor de woning die je renoveert? Dan dekt die sowieso de schade aan het gebouw en de inboedel die veroorzaakt wordt door brand, storm of overstroming. Ga er echter niet zomaar van uit dat deze polis ook tussenkomt bij problemen die voortvloeien uit een verbouwing. Een brandverzekering dekt immers duidelijk omschreven waarborgen: sommige zijn bij wet verplicht, andere worden extra voorzien naargelang de verzekeraar.

Niet zelden vallen bepaalde dekkingen weg tijdens de renovatieperiode, zoals de waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid gebouw’. De schade veroorzaakt aan derden is dan tijdelijk niet verzekerd. En dit terwijl de risico’s bij renovatiewerken net veel groter zijn. Check dus je brandpolis of informeer bij je verzekeraar naar de voorwaarden. Bij sommige maatschappijen kan je een uitbreiding vragen gedurende de renovatie van je woning. AG Insurance biedt bijvoorbeeld een bijkomend ‘Ik bouw, ik verbouw’-pack aan.

Extra bescherming

Is een tijdelijke uitbreiding van je bestaande brandpolis niet mogelijk? Overweeg dan om een aparte ABR-verzekering (voluit: Alle Bouwplaats Risico’s) af te sluiten. Zo’n werfverzekering beschermt de bouwheer of eigenaar maximaal tijdens de verbouwing. Ze dekt in de eerste plaats de materiële beschadiging aan het gebouw (in opbouw) die veroorzaakt wordt door de werken. Ook schade aan geïntegreerde installaties – zoals sanitaire voorzieningen of de centrale verwarming – is verzekerd. Wie hierbij in de fout ging, speelt geen enkele rol.

Niet zelden vallen bepaalde dekkingen weg tijdens de renovatieperiode, zoals de waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid gebouw’. De schade veroorzaakt aan derden is dan tijdelijk niet verzekerd.

Diefstal en vandalisme op de werf vallen eveneens meestal onder de dekking, net als schade door natuurkrachten en brand. Ook jouw aansprakelijkheid als bouwheer of eigenaar tegenover derden is hiermee gedekt. Leiden de verbouwingswerken bijvoorbeeld tot barsten of een verzakking in de woning van de buren? Is een gedeelte van jouw gevel terechtgekomen op een geparkeerde auto? Met een ABR-verzekering hoef je niet wakker te liggen van schadeclaims en aanslepende rechtszaken.

Extra handig is dat de bouwheer of andere slachtoffers onmiddellijk vergoed worden, ongeacht de omstandigheden. Pas daarna zal de verzekeraar de aansprakelijkheid onderzoeken en het uitgekeerde bedrag proberen te verhalen op de verantwoordelijke (of diens verzekeraar). Daar merk je zelf helemaal niets van. Bovendien komt de voortgang van de renovatiewerken niet in het gedrang, zelfs al moet een deskundige ter plaatse komen om bepaalde vaststellingen te doen.

Minstens 850 euro

Vertrouw je de verbouwing van je woning toe aan afzonderlijke aannemers, dan is een ABR-polis zeker het overwegen waard. De hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de complexiteit van de bouwwerken, de hoogte van het verzekerde bedrag, de duur van de werken, het aantal betrokken partijen, de aard van de ondergrond en de omliggende gebouwen. Een rondvraag leerde ons dat 850 euro een absoluut minimum is. Neem dit bedrag vooraf op in je renovatiebudget.

Wat de polis precies dekt, verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Informeer naar de vergoedingsplafonds, het franchisebedrag en de uitsluitingen. Bepaalde financiële gevolgen – zoals extra huur omdat de werken langer duren, of inkomensverlies door schade – vallen sowieso nooit onder de ABR-dekking. Meestal kan je (tegen betaling) wel kiezen voor extra dekkingen, bijvoorbeeld voor materiële schade aan je persoonlijke goederen of aan machines en werktuigen.

Looptijd

Sluit een werfverzekering in elk geval af vóór de aanvang van de werken. Denk daarbij goed na over de looptijd. Neem voldoende marge, want in de praktijk lopen renovatiewerken altijd uit. Overweeg dus om de ABR-dekking uit te breiden met een zogeheten ‘onderhoudsperiode’. Die heeft betrekking op de twaalf maanden die meteen volgen op de afronding van je verbouwingsproject. Zo’n verlenging is geen overbodige luxe, want vaak komen de gevolgen van een constructiefout pas later aan het licht.

Ga ook op voorhand na of de aannemer eventueel een verzekering heeft die alle (onder)aannemers en de bouwheer dekt in het kader van de renovatiewerken. De kans bestaat ook dat de betrokken architect zelf al een verzekering heeft afgesloten voor jouw bouwwerf. Vraag in elk van deze gevallen een schriftelijk bewijs dat duidelijk vermeldt dat zowel jouw werf als de aansprakelijkheid gedekt zijn. Zo vermijd je discussies, vertragingen en schadeclaims wanneer er plots problemen opduiken.

Tekst Roel Van Espen

Beeld Françoise Vogeleer

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels