Goed verzekerd zijn tegen inbraak is een must

Goed verzekerd zijn tegen inbraak is een must

Inbraak- en brandbeveiliging

De optie "diefstal" vult de verzekering "globale woning" aan. Bovendien is er naast het verzekerde goed (de eigenlijke woning) ook nog de verzekerde inboedel (de inhoud van je woning).

Verzekering tegen diefstal

De optie “diefstal” vult de verzekering “globale woning” aan. Bovendien is er naast het verzekerde goed (de eigenlijke woning) ook nog de verzekerde inboedel (de inhoud van je woning). Nu liggen de zaken niet altijd duidelijk: is een tuinhuisje inbegrepen in de verzekering, en de inhoud ervan? Zijn tuinmeubilair en barbecues inbegrepen? Wat is de verzekerde waarde? Welke waarde van materialen wordt terugbetaald? Nieuwwaarde of nieuwwaarde minus ouderdom? Allemaal punten die je klaar en duidelijk moet omschrijven in de polis vooraleer je ondertekent.

Wat en hoe? Veel gestelde vragen

Hoe moet de waarde van de inboedel (schilderijen, tapijten, meubels…) voor de diefstalverzekering aangetoond worden?

Meestal moet deze waarde niet aangetoond worden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De verzekeringnemer bepaalt volledig zelf het te verzekeren bedrag. Er moeten geen bewijsstukken geleverd worden.
  • De meeste maatschappijen zijn bereid om de evenredigheidsregel voor de inhoud niet toe te passen, wanneer de waarde voor het gebouw vastgesteld werd op basis van een evaluatiesysteem (ook evaluatierooster genoemd) dat door hen ter beschikking werd gesteld, én het verzekerde bedrag voor de inhoud minimaal een bepaald percentage bedraagt (meestal 30%) van het verzekerde bedrag voor het gebouw. De maximale schadevergoeding voor de inhoud is dan wel het verzekerde bedrag voor de inhoud. Aan jou om te beslissen of dit type verzekering volstaat.
  • Sommige maatschappijen zijn bereid om, op basis van een evaluatiesysteem, de evenredigheidsregel voor de inhoud niet toe te passen én de totale schade te vergoeden, ook als die hoger is dan het verzekerde bedrag. Laat de mondelinge afspraken ook schriftelijk vastleggen in de polis alvorens te ondertekenen.

Ik heb bijzondere waardevolle voorwerpen. Hoe die verzekeren?

Voor zeer waardevolle inboedels (de grens daarvan wordt beoordeeld door de maatschappij) moet de waarde bepaald worden in samenspraak met de verzekeraar. Voor zeer waardevolle voorwerpen wordt vaak een expertiseattest gevraagd. Er kunnen ook speciale voorwaarden gesteld worden: alarminstallatie, kluis…

Voor andere FAQ’s (dikwijls gestelde vragen) over verzekeringen tegen diefstal kan je terecht op de site Assuralia.

Registreren van waardevolle voorwerpen

Op de site www.vps.fgov.be kan je onder ‘Onze brochures’ een document downloaden ‘Save your numbers: Registratieformulier waardevolle voorwerpen’. Dit formulier laat je toe om al je waardevolle voorwerpen te registreren. Bewaar het samen met foto’s van de voorwerpen of toestellen, met eventuele serienummers of andere erin gegraveerde nummers op een veilige plaats (safe of banksafe bv. of geef een kopie aan een vertrouwenspersoon, eventueel onder gesloten omslag). Bij een eventuele diefstal zal het makkelijker zijn om de zo geïdentificeerde voorwerpen en toestellen terug te vinden.

Voor het zelf graveren zijn er speciale graveer- en merkpennen te koop. De schadevaststelling wordt door het graveren belangrijk vereenvoudigd. Goed gemerkte voorwerpen zijn voor dieven waardeloos.

Gebruik voor het merken bv. je identiteitskaartnummer. Dankzij dit nummer kan de Federale politie de eigenaar gemakkelijk terugvinden. Zelfs bij vervanging van je identiteitskaart is dit nummer door hen steeds terug te vinden.

Lagere premie bij betere inbraakbeveiliging?

Als je je woning beter beveiligt tegen inbraak, zou je kunnen denken dat je verzekeraar, onder de indruk van je inspanningen om het gevaar te weren, de verzekeringspremie “diefstal” zal verlagen. Dat is echter niet zo eenvoudig. Sommige verzekeraars gaan ervan uit dat hun kosten in geval van inbraak groter zullen zijn (om de beter beveiligde deuren en ramen te vervangen) en verlagen het bedrag van je premie niet. Je zal dus moeten onderhandelen. En jijzelf of je makelaar zal bij de maatschappij alle overtuigingskracht moeten aanwenden.

Anderzijds zal je verzekering misschien een hogere premie aanrekenen als je veel waardevolle goederen hebt, maar geen goede inbraakbeveiliging. Ze kan je dus als het ware ‘verplichten’ om een alarminstallatie te plaatsen, indien je geen (erg) hoge premies zal willen betalen!

Ik ga Bouwen & Renoveren 12/2007

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels