Het bodemattest is vereist bij verkoop

Recht en financiën

Voor de verkoop van een grond of een bestaande woning is in het Vlaamse Gewest een bodemattest vereist.

Voor de verkoop van een grond of een bestaande woning is in het Vlaamse Gewest een bodemattest vereist. De verkoper of de notaris moet het bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) van het Vlaams Gewest. Dat kost hem ongeveer 25 euro per kadastraal perceel. In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een bodemattest voorlopig nog niet verplicht.

Geen waterdichte garantie

Het bodemattest is geen waterdichte garantie dat de bodem zuiver is, maar geeft alleen aan dat de OVAM geen weet heeft van een eventuele verontreiniging. Het wordt in principe zonder veel formaliteiten uitgereikt, tenzij het om een risicogrond gaat.

Wat zijn risicogronden?

Risicogronden zijn gronden waar onder andere drukkerijen, garages, stookolietanks van meer dan 20.000 liter gevestigd waren of zijn. Voor u een stuk grond koopt, vraagt u het best bij de gemeente of dergelijke vergunningen ooit zijn uitgereikt. Wees zeker op uw hoede als u een oud industriegebouw koopt om er een of meerdere lofts in onder te brengen.

Wat bij een risicogrond?

In geval van een gekende risicogrond moet de verkoper eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en de resultaten daarvan overmaken aan de OVAM. Als bepaalde gegevens wijzen op een daadwerkelijke verontreiniging, zal de OVAM een beschrijvend bodemonderzoek opleggen.

Wat als er sanering vereist is?

Indien sanering nodig is, moet de verkoper eerst een bodemsaneringsproject opstellen, zich ertoe verbinden de bodem te saneren, en een financie zekerheid ten gunste van OVAM stellen.

Kost mij dat als verkoper stukken van mensen?

Als de verkoper kan bewijzen dat de verontreiniging van voor 29 oktober 1995 dateert, is het decreet veel minder streng en moet er pas worden gesaneerd als bepaalde normen overschreden zijn. Het bewijs van ‘historische’ verontreiniging kan hij op alle mogelijke manieren leveren.

Kostendelend saneren als oplossing?

Als de verkoper voorstelt om de saneringskosten te delen of u de niet-gesaneerde grond aan een lagere prijs aanbiedt, moet u voorzichtig zijn. De kostprijs voor sanering kan immers flink oplopen en u moet bij OVAM een borgsom laten blokkeren die overeenstemt met het geraamde bedrag van de sanering.

Denk tijdig aan het bodemattest

Laat de inhoud van het bodemattest het liefst al in de onderhandse verkoopovereenkomst opnemen en betaal nooit een voorschot voor u inzage hebt gekregen in het bodemattest. Als de verkoper of zijn vertegenwoordiger u vr de ondertekening van de notarie akte geen recent bodemattest kan voorleggen, kunt u afzien van de aankoop, of het uitreiken van het attest als opschortende voorwaarde laten opnemen. Want de kop in het zand steken is nog dommer wanneer dat zand verontreinigd is.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Kanunnik De Deckerstraat 22-26, 2800 Mechelen, tel. 015/284 284, fax 015/20 32 75

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels