Het compromis: 3 zaken die u moet weten bij de aankoop van een woning

Recht en financiën

Als je je droomhuis hebt gevonden, kan het allemaal niet snel genoeg gaan. Maar opgelet: in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het compromis allesbehalve vrijblijvend.

Laat je compromis gratis nalezen

Je mag een compromis dan wel zelf opstellen, laat het toch minstens nalezen door een notaris. Dit kost je in principe niets, aangezien deze service deel uitmaakt van de totale dienstverlening van de notaris die de akte verlijdt. De notaris kan eventuele opzoekingen doen en denkt aan zaken waar je zelf niet bij stil staat. Zo sta je nooit voor onverwachte verrassingen.

Voorschot verplicht?

Een verkoopovereenkomst komt tot stand zodra verkoper en koper akkoord zijn over het goed en over de prijs. Een voorschot is dus niet verplicht. Betrokken partijen zijn vrij om te bepalen of er een voorschot moet betaald worden en welk bedrag dat moet zijn. Tenzij het gaat om een nog te bouwen woning of een woning in aanbouw: dan mag het voorschot wettelijk niet meer dan 5 % van de totale som bedragen.

Maar ook al is het niet verlicht, toch is een voorschot gebruikelijk. Het geeft de verkoper enige zekerheid over de financiële situatie van de koper en kan dienen als eventuele schadevergoeding als de verkoop om een of andere reden niet doorgaat. Het is wel verstandig om het bedrag beperkt te houden, tot maximum 10 % van de verkoopprijs. Ook de bestemming is belangrijk: stort het bedrag niet zomaar door naar de verkoper, maar geef het in bewaring bij de notaris of makelaar.

Verschil met notariële akte?

Het compromis vormt de basis van de notariële akte. Toch zijn er cruciale verschillen. Zo zal de notaris die vermeldt staat in het compromis – meestal is dit één notaris, maar verkoper en koper mogen elk ook hun eigen notaris kiezen – de nodige opzoekingen en controles uitvoeren om na te gaan of wat in de verkoopovereenkomst staat ook overeenstemt met de realiteit. De notaris moet bovendien enkele verplichte onderzoeken uitvoeren, zoals nagaan of de verkoper geen belastingschulden heeft.

Belangrijk: alleen de notariële akte geldt als authentiek document om over te schrijven op het hypotheekkantoor. Zolang dit niet gebeurd is, kunnen derden – bijvoorbeeld schuldeisers van de verkoper – beslag leggen op de verkochte woning of andere ongunstige maatregelen treffen. Ook de hypothecaire lening bij de bank kan pas officieel afgesloten worden als de notariële akte verleden is.

Tom Mondelaers

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels