Het is te koud om te bouwen

Nieuws

Door de sneeuw en de vrieskou worden veel buitenwerken stilgelegd. Bouwvakarbeiders ontvangen desgevallend werkloosheidsvergoeding, zo schrijft de Bouwunie.

De winter is nu officieel neergedaald over ons land en legt heel wat werven stil. Vooral ruwbouwwerken, dakwerken, wegen- en grondwerken kunnen nu niet gebeuren. Werken in een winddichte ruwbouw of in het atelier, afwerkingswerkzaamheden, schilderwerken, plaatsen van verwarming, … lopen gewoon door.

Zo’n bouwstop is niets nieuws. Bouwbedrijven houden iedere winter rekening met onderbrekingen omwille van slecht weer. Tot hiertoe gooiden vooral regen en wind de planning in de war maar nu maken ook sneeuw en vriestemperaturen bepaalde bouwwerken onmogelijk.

Te koud voor mensen én materialen

Bouwbedrijven kunnen hiervoor weerverlet inroepen, zo schrijft de Bouwunie. Dit geldt trouwens niet alleen bij vriesweer, maar ook bij te veel regen, te veel wind of – in de zomer – te warme temperaturen. Het is de aannemer zelf die mag beslissen of er al dan niet gewerkt kan worden. Maar sommige buitenwerken, zoals metsel- of grondwerken, kunnen bij vrieskou hoe dan ook niet doorgaan.

Niet enkel de mensen op een bouwwerf zijn gevoelig aan de buitentemperaturen; ook materialen kunnen hiervan schade ondervinden. Wanneer het volledig onmogelijk is om het werk uit te voeren, roept de bouwwerkgever voor zijn arbeiders tijdelijke werkloosheid wegens “slecht weer” in (in dit geval wegens sneeuw of vriesweer). Deze arbeiders krijgen dan een werkloosheidsvergoeding.

Goede maar tijdelijke oplossingen

Sommige bouwbedrijven maken van deze periode gebruik om hun arbeiders een winteropleiding te laten volgen of andere werkzaamheden uit te voeren zoals het onderhoud van machines. Dit zijn goede maar uiteraard ook maar tijdelijke oplossingen.

Voor wie wel nog aan het werk is, voorziet de wet dat de werkgever warme dranken ter beschikking stelt. Er moet aangepaste werkkledij zijn en werknemers die buiten werken, moeten zich bij tussenpozen kunnen gaan verwarmen in een lokaal. Deze regels gelden vanaf een temperatuur van minder dan +5 graden.

Deze situatie houdt best niet te lang aan

Het winterweer heeft voor sommige bedrijven uiteraard consequenties aangezien ze niet kunnen factureren (de werken zijn immers opgeschort en de arbeiders blijven thuis) terwijl hun vaste kosten en soms de lonen van de bedienden blijven doorlopen. Dit heeft een negatieve weerslag op de liquiditeit. Ook de opdrachtgevers zijn uiteraard niet zo gelukkig met de vertraging van hun bouwproject. Deze situatie houdt dus best niet te lang aan, aldus de Bouwunie.

Voorlopig valt het weerverlet wegens vorst en sneeuw nog erg goed mee. Wanneer we bijvoorbeeld de door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden uit het Bouwbedrijf (FBZ) erkende vorstperiodes van de jongste jaren vergelijken, wordt dit snel duidelijk. Voor Vlaanderen erkende het FBZ vorige winter (2011-2012) gemiddeld 18 dagen van vorst en blijvende sneeuw. Voor de winter van 2010-2011 waren dat er 41, voor die van 2009-2010 45 en voor die van 2008-2009 28 dagen. Deze winter zitten we nog maar aan 6 dagen. Het kan natuurlijk wel nog tot in april al eens sneeuwen of vriezen.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels