Hoe financier je je renovatiewerken?

Hoe financier je je renovatiewerken?

Advies, Renovatiedag

Verbouwingsprojecten kosten al snel een klein fortuin. Er bestaan echter verschillende manieren om de renovatiewerken in jouw woning te financieren. Elke optie heeft zowel pro's als contra's.

1. Spaargeld gebruiken

De rente op een spaarboekje is al jarenlang erg laag, waardoor je geld zo goed als niets meer opbrengt. Het valt dus te overwegen om een deel van je spaarcenten te gebruiken voor de renovatie van je woning. Goed nieuws is alvast dat investeren in vastgoed doorgaans een rendabele belegging blijkt. Hoewel er geregeld geruchten de kop opsteken over een eventuele malaise op de huizenmarkt, zijn de woningprijzen sinds de eeuwwisseling verdubbeld.

Bovendien kost lenen, ondanks de erg lage renteniveaus, je nog altijd behoorlijk wat geld (hieronder geven we daar een concreet voorbeeld van). Door je spaargeld aan te spreken in plaats van een krediet af te sluiten, kan je dus flink besparen. Op die manier verklein je wel je financiële buffer voor onvoorziene omstandigheden.

2. Woonkrediet heropnemen

Heb je in het verleden al een woonkrediet afgesloten voor de aankoop of bouw van je woning? Dan kan je bij de meeste banken een gedeelte van het reeds terugbetaalde kapitaal heropnemen. Sloot je destijds een lening voor bijvoorbeeld 200.000 euro af, en heb je intussen al de helft terugbetaald? Dan kan je vrij makkelijk 100.000 euro bijlenen voor de financiering van de renovatie.

Omdat dit alles binnen de lopende hypotheek gebeurt, is er geen nieuwe hypothecaire inschrijving nodig. Je hoeft dus niet opnieuw bij de notaris langs te gaan om allerlei papieren te ondertekenen. Je betaalt dus geen tweede keer notaris-, hypotheek- of registratiekosten. Zo spaar je flink wat geld uit. Weet ook dat een heropname van een woonkrediet steeds gebeurt tegen de actuele rentevoeten. En dat is momenteel een extra troef.

Een bijkomend voordeel van dit scenario is dat je mogelijk langer recht hebt op een fiscaal voordeel, de zogenaamde woonbonus. Zeker als je woonkrediet relatief lang geleden afgesloten werd, geniet je mogelijk nog een aantrekkelijke belastingvermindering (die intussen in alle gewesten werd teruggeschroefd of afgeschaft voor nieuwe leningen). Bovendien blijft je spaargeld zo beschikbaar voor onvoorziene omstandigheden of beleggingsopportuniteiten. Anderzijds wordt je rentelast wel groter.

3. Nieuw woonkrediet afsluiten

Heb je geen lopende hypotheeklening, dan kan je uiteraard ook een nieuw woonkrediet afsluiten voor de financiering van je verbouwingswerken. Zoals hierboven al vermeld, blijven de erg lage rentevoeten een belangrijke troef van deze optie. Ter illustratie: het is vandaag mogelijk om een woonkrediet van 100.000 euro met een looptijd van 10 jaar af te sluiten tegen een vaste rentevoet van 1 procent. Dat is zeker het geval bij nichebanken. Ga daar dus zeker eens aankloppen.

Bovendien kom je – afhankelijk van het gewest – eventueel in aanmerking voor een fiscaal voordeel in het kader van je hypothecair krediet. En ook in dit scenario blijft je spaargeld op elk moment beschikbaar. Al verwachten kredietgevers sowieso een stuk eigen inbreng bij het afsluiten van een woonlening. Met andere woorden: je zal wellicht nog altijd een deel van je spaarpot moeten aanspreken om de renovatiewerken te financieren.

Bovendien komen er ook nog kosten bij die gepaard gaan met het afsluiten van een nieuw woonkrediet (dossierkosten, notariskosten…). Het totaalbedrag kan naargelang het geleende bedrag oplopen tot enkele duizenden euro’s. Onderschat daarenboven ook de rentelast van het woonkrediet niet. Want ook al leen je 100.000 euro tegen een aantrekkelijke interestvoet van 1 procent over een periode van 10 jaar, dan betaal je in totaal nog altijd ongeveer 5.100 euro aan rente.

4. Renovatielening afsluiten

Een renovatielening is een lening op afbetaling die bestemd is voor alle soorten verbouwingswerken in en rond het huis. De commerciële benaming verschilt van bank tot bank. Deze flexibele formule is vooral interessant voor kleinere bedragen. Ze wordt in principe makkelijker toegekend dan een hypotheeklening, en doorgaans zijn er geen waarborgen vereist. Je woning fungeert dus niet als onderpand.

Een renovatielening is een lening op afbetaling die bestemd is voor alle soorten verbouwingswerken in en rond het huis. Deze flexibele formule is vooral interessant voor kleinere bedragen.

De administratieve formaliteiten zijn sneller afgehandeld dan bij een hypothecair krediet, waardoor er geen of nauwelijks dossierkosten aangerekend worden. En vermits een renovatiekrediet niet notarieel moet worden vastgelegd, bespaar je bijkomend op de notariskosten. De rentevoeten liggen wel hoger dan die van een hypothecair woonkrediet. Bovendien geeft een renovatielening nooit recht op een fiscaal voordeel.

5. Energiekrediet afsluiten

Beoog je met de geplande verbouwingswerken meer energie in je huis of appartement te besparen? In dat geval kan je bij zowat alle banken in ons land ook terecht voor een groene lening of een energiekrediet. Het betreft net zoals een gewoon renovatiekrediet een flexibele lening op afbetaling die zonder tussenkomst van een notaris kan worden afgesloten. Ook hier verschilt de commerciële benaming naargelang de bank.

De rentevoeten voor zo’n groene lening of energiekrediet liggen lager dan die voor een gewoon renovatiekrediet. Op die manier willen banken consumenten aanzetten tot duurzamer omgaan met energie. De tariefverschillen tussen beide kredietformules kunnen evenwel aanzienlijk variëren naargelang de financiële instelling. Vergelijken is dus de boodschap! Gelukkig kan je op de websites van de meeste banken een onlinesimulatie maken.

Om in aanmerking te komen voor een groen krediet, moet je uiteraard investeren in energiebesparende maatregelen, zoals je oude ramen vervangen door nieuwe ramen met hoogrendementsglas, het dak isoleren of je stookketel inruilen voor een zuiniger model. Ook investeringen in thermostatische kranen, zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp en een energie-audit van de woning komen hiervoor in aanmerking.

De rentevoeten voor een groene lening liggen lager dan die voor een gewoon renovatiekrediet. Op die manier willen banken consumenten aanzetten tot duurzamer omgaan met energie.

Welk percentage van het totale renovatiebudget je moet spenderen aan de energiebesparende maatregelen, verschilt naargelang de kredietgever. Sommige banken vermelden bijvoorbeeld een minimumpercentage van 50 procent, terwijl andere financiële instellingen daar vooraf minder duidelijk over zijn. Informeer dus zeker bij meerdere banken naar de voorwaarden van hun energielening.

6. Voorschot groepsverzekering opnemen

Je kan ook overwegen om een voorschot op je groepsverzekering op te nemen voor de verbouwing van je woning. Ter info: zeven op de tien loontrekkende Belgen hebben zo’n collectieve groepsverzekering afgesloten via hun werkgever. Die helpt bij de opbouw van een bijkomend, extralegaal pensioenkapitaal. Een groepsverzekering biedt bovendien een aantal fiscale voordelen voor werkgever én werknemer.

Het opgebouwde spaarbedrag binnen de groepsverzekering wordt pas uitbetaald wanneer je met pensioen gaat. Toch kan je nu al een deel van de reeds opgebouwde spaarreserve opnemen. Die mag immers wettelijk gebruikt worden voor de financiering van een aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed. Deze optie is vooral interessant wanneer de einddatum van je contract nadert, want je zal interesten moeten betalen op het opgenomen bedrag tot aan je pensioen. Welk bedrag je precies vervroegd kan opnemen, hangt af van de reeds opgebouwde pensioenspaarpot. Informeer dus zeker eens bij je verzekeraar.

Tekst Roel Van Espen

Openingsbeeld © VELUX

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels