Hoe levert een warmtepomp het beste rendement op?

Hoe levert een warmtepomp het beste rendement op?

Centrale verwarming

Er zijn vijf ingrepen mogelijk om het temperatuurverschil tussen de koude bron en de warme bron zo klein mogelijk te houden en bijgevolg de prestaties van de installatie te verbeteren.

De COP (het theoretische rendement van de warmtepomp in vooraf bepaalde omstandigheden) is namelijk sterk afhankelijk van dat temperatuurverschil: hoe kleiner dat verschil, hoe hoger de COP. In functie van de technische mogelijkheden en van het beschikbare budget wordt dus gezocht hoe de temperatuur van de koude bron kan verhoogd worden en die van de warme bron kan verlaagd worden.

De koude bron optimaliseren:

naargelang het milieu waaraan de warmtecalorieën worden onttrokken, zal de koude bron meer of minder warm zijn. In het verwarmingsseizoen is de temperatuur van de koude bron lager bij aerothermie (buitenlucht) dan bij geothermie. Die laatste oplossing draagt dus de voorkeur weg voor zover dat technisch en financieel haalbaar is.

De warme bron optimaliseren:

bij nieuwbouw draagt vloerverwarming de voorkeur weg. Die werkt namelijk op 25/35°C in plaats van op 60/80°C bij klassieke radiatoren. Als de installatie van vloerverwarming of van radiatoren op lage temperatuur bij renovatie niet mogelijk is, gaat de voorrang best naar de isolatie zodat de werkingstemperatuur van de bestaande radiatoren wordt verlaagd.

Het vermogen van de warmtepomp juist dimensioneren:

het rendement van een WP is beter naargelang de werkingscycli van de compressor langer zijn en de bijverwarming (elektrische weerstandsverwarming, cv-ketel …) bij extreme buitentemperaturen niet te veel werkt. De keuze van de warmtepomp moet gebeuren in functie van de verwarmingsbehoefte in de woning, waarbij het vermogen optimaal varieert van 60 tot 100% van de maximale behoefte.

Een buffervat gebruiken:

op die manier kunnen de werkingstijden van de warmtepomp verlengd worden, wat de COP verhoogt en tegelijk de levensduur van de compressor verlengt.

De installatie onderhouden:

de luchtdichtheidscontrole van het koelcircuit is verplicht en in het geval van een lucht/lucht- of lucht/water-warmtepomp moeten de ribbenbuizen van de warmtewisselaar buiten regelmatig gereinigd worden (1 à 2 keer per jaar spoelen met water).

(BB)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels