Hoe stel je een sluitend contract op met een aannemer?

Recht en financiën

Als u werkt met afzonderlijke aannemers, moet u evenveel contracten opmaken als er werken uit te voeren zijn. Als u kiest voor de formule met een algemeen aannemer, volstaat één contract.

De samenwerking met de aannemers legt u vast in een contract. Als u werkt met afzonderlijke aannemers, moet u evenveel contracten opmaken als er werken uit te voeren zijn. Als u kiest voor de formule met een algemeen aannemer, volstaat één contract. Wat moet u in deze overeenkomsten voorzien?

Vergeet zeker deze clausules niet

In sommige gevallen is de wet-Breyne van toepassing. Meer hierover vindt u onder onze rubriek sleutelopdedeurbouwen. Indien de wet-Breyne niet van toepassing is, kunt u samen met de aannemer(s) vrij bepalen wat er in de overeenkomst komt. U hebt er wel alle belang bij zoveel mogelijk afspraken concreet te regelen in de overeenkomst. Met name de volgende elementen moet u zeker specifien: -de registratie van de aannemer -een totaalprijs of een prijs op basis van vaste eenheidsprijzen, vermeld in de bijgevoegde opmeting -de prijsaanpassingsformule -de uitvoeringstermijn in werk- of kalenderdagen met datum van aanvang van de werken en eventueel de einddatum -het boetebeding ingeval de werken te laat worden bendigd, waarbij het bedrag van de boete in verhouding moet staan tot het realistisch te verwachten nadeel -de wijze, plaats en datum van de oplevering van de werken -de wijze van betaling. Normaal gebeurt de betaling naar verhouding van de werkelijk uitgevoerde werken en naarmate de werken effectief vorderen. De grootte van het voorschot kunt u in samenspraak met de aannemers vrij bepalen.

Bijkomende clausules

Het contract mag nog meer bepalingen vermelden indien beide partijen dat willen. We denken dan bijvoorbeeld aan: -de waarborg -de eigendomsoverdracht -clausules in verband met de uitvoering en de wijziging van de werken -een opsomming van de werken die u zelf zal uitvoeren -de gegevens van het bouwterrein met vermelding van oppervlakte en kadastersectie -de naam van de architect. Laat afspraken en beslissingen die u tijdens de bouw neemt altijd op papier zetten. Op die manier voorkomt u heel wat narigheid bij discussies. Contracten en geschreven documenten fungeren bij conflicten immers als bewijsstukken.

Prijsbepaling

Een belangrijk onderdeel van het contract zijn de prijsbepaling en de prijsaanpassingsformule. Met een globale prijs weet u op voorhand wat de aanneming kost, omdat de prijs vast ligt. De regeling met eenheidsprijzen is niet zo gunstig en overzichtelijk, omdat het goed mogelijk is dat de hoeveelheden in de opmeting niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Neem bijvoorbeeld het metselwerk. Verwerkt de aannemer een lager aantal kubieke meter metselwerk, dan is het prijsvoordeel voor u mooi meegenomen. Was de opmeting niet juist en liggen de verwerkte hoeveelheden hoger, dan zal de prijs uiteraard worden aangepast en verhoogd. Dat kan omdat de overeenkomst in dat geval de prijs aangeeft, berekend naargelang de vermoedelijke hoeveelheden, vermeld in de opmeting. Het spreekt voor zich dat deze prijsbepaling conflicten in de hand werkt en de prijs van uw woning serieus kan bevloeden. De uiteindelijke kostprijs van het gebouw kan bovendien stijgen door de prijsaanpassingsformule. Het bouwen van een woning is een werk van lange adem. Vandaar dat de aannemer zichzelf tegen eventuele prijsverhogingen van materialen en aanpassingen van uurlonen indekt door een clausule tot herziening van de prijs in te lassen.

Tips

Sluit een duidelijke overeenkomst met de diverse aannemers. Vermijd kleine lettertjes, onbegrijpelijke clausules, ontoegankelijk vakjargon en onduidelijkheden in verband met supplementen. Trek voldoende tijd uit om het contract rustig te lezen en eventueel

Officieel mag het natuurlijk niet, maar we kunnen er niet naast: zwart geld. De stelregel is: betaal niets in het zwart. Voorschotten in cash kunt u nooit terugkrijgen. Achteraf kunt u bovendien serieuze problemen krijgen met de BTW-controle.

Als u kiest voor de formule van een algemeen aannemer, kan die voor een aantal werken een beroep op onderaannemers doen. Denk eraan dat u alleen verplichtingen hebt tegenover de hoofdaannemer. Betaal alleen zijn facturen, nooit rechtstreeks onderaannemers

Als de werken vertraging oplopen en boze telefoontjes niet helpen, moet u naar hardere maatregelen grijpen. U kunt de aannemer per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Omdat een aangetekend schrijven voor ingebrekestelling slechts rechtsgevolgen heef

Vertragingen en eisen tot schadevergoedingen verstoren vaak de goede verstandhouding. Streef daarom altijd naar een verzoening en een minnelijke schikking. Betwistingen en juridische procedures kosten geld en zorgen alleen voor nog meer vertragingen.

Algemene aannemers sluiten dikwijls een bouwplaatsverzekering. Afhankelijk van de bepalingen in de polis dekt deze verzekering de schade aan het gebouw, aan materialen, bouwelementen en machines. Eventueel zijn ook lichamelijk letsel aan derden, schade aan

Een aannemer is niet verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te nemen. Zo’n verzekering betekent voor u wel een extra waarborg als er tijdens de tienjarige aansprakelijkheid zware problemen aan het licht komen.

ExtraVraag om de wet-Breyne toe te passen

Als u met een algemeen aannemer werkt en uw bouwproject niet onder de woningbouwwet (wet-Breyne) valt, kunt u de aannemer vragen om de overeenkomst toch onder die wet te laten ressorteren. Als dat niet lukt, moet u zeker even gaan kijken onder onze rubriek sleutelopdedeurbouwen om te zien welke zaken de wet Breyne contractueel verplicht maakt. Stem uw eigen contract zoveel mogelijk daarop af.

Als u met een algemeen aannemer werkt en uw bouwproject niet onder de woningbouwwet (wet-Breyne) valt, kunt u de aannemer vragen om de overeenkomst toch onder die wet te laten ressorteren. Als dat niet lukt, moet u zeker even gaan kijken onder onze rubriek sleutelopdedeurbouwen om te zien welke zaken de wet Breyne contractueel verplicht maakt. Stem uw eigen contract zoveel mogelijk daarop af.

Als u met een algemeen aannemer werkt en uw bouwproject niet onder de woningbouwwet (wet-Breyne) valt, kunt u de aannemer vragen om de overeenkomst toch onder die wet te laten ressorteren. Als dat niet lukt, moet u zeker even gaan kijken onder onze rubriek sleutelopdedeurbouwen om te zien welke zaken de wet Breyne contractueel verplicht maakt. Stem uw eigen contract zoveel mogelijk daarop af.

Adressen

Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) vzw, Lombardstraat 42, 1000 Brussel, tel. 02/511 65 95, fax 02/514 18 75

Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Lombardstraat 42, 1000 Brussel, Tel. 02/545 57 49, fax 02/545 59 07

Bouwunie, Spastraat 8, 1040 Brussel, tel. 02/238 06 05, fax 02/238 06 11

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels