Hoe stelt u een contract met een tuinarchitect op?

Bouwpartners

Voor de overeenkomst met de tuinarchitect of landschapsarchitect geldt het gebruikelijke advies: zet alle gegevens in verband met zijn opdracht, honorarium en betalingswijze op papier.

Voor de overeenkomst met de tuin- of landschapsarchitect geldt het gebruikelijke advies: zet alle gegevens in verband met zijn opdracht, honorarium en betalingswijze zo klaar en eenduidig mogelijk op papier.

Het contract kan daarnaast nog een aantal bijkomende gegevens bevatten, zoals de omschrijving van de ligging van het terrein, het budget dat beschikbaar is voor de tuinaanleg, de termijn waarbinnen het tuinontwerp moet klaar zijn, de werken die de opdrachtgever eventueel zelf zal uitvoeren enzovoort.

Ook kunt u het best schriftelijk vastleggen in welke mate de tuinarchitect in uw naam en voor uw rekening mag optreden.

Honorarium en betaling

Voor het ereloon van de tuinarchitect bestaan verschillende formules. U kunt een forfaitair bedrag of een uurloon afspreken. Meestal wordt een percentage genomen op de werkelijke uitvoeringskosten van de werken.

In dit geval moet u zeker samen afspreken wat geldt voor materialen die u zelf hebt aangekocht en de werkuren die u zelf hebt gepresteerd. Wat de hoogte van deze bedragen of percentages betreft: praten staat vrij.

Hou bij ereloonbarema’s altijd rekening met eventuele bijkomende kosten (bv. kadastrale uittreksels, bodemanalyses, verplaatsingen, keuring van materialen), en maak ook hierover sluitende afspraken.

De betaling gebeurt bij voorkeur in schijven die u eveneens contractueel vastlegt. Waarschijnlijk zal de tuinarchitect ook een indexatie voorzien, want het bestaan wordt voor iedereen voortdurend duurder.

Adressen

Nationaal Secretariaat B.V.T.L

Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en Landschapsarchitecten

Leopold II-laan 53
1080 Brussel – België
Tel.: +32 (0)496/06.63.36
Email:info@bvtl.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels