Hoe uw tweede verblijf financieren?

Recht en financiën

Een tweede verblijf is een goede investering, maar hoe financiert u deze aankoop?

Overweegt u om een tweede verblijf te kopen? Geen slecht idee: vastgoed is een goede investering. Bovendien kan zo’n tweede verblijf u heel wat vakantiegenot bezorgen. Maar hoe financiert u deze aankoop? En wat zijn de fiscale gevolgen ervan?

U heeft uw oog laten vallen op een leuke vakantiestek zoa ls een klein huisje in de Ardennen of een appartement aan de kust. U bent alvast niet de enige: ongeveer acht procent van de Belgische gezinnen heeft een tweede woning voor recreatieve doeleinden. En nog heel wat andere Belgen kopen een extra woning met als doel om het continu te verhuren en dus een extra inkomen te generen.

1. Binnen- of buitenland?

Is de bewuste tweede woning in België gelegen, dan is het in principe vrij gemakkelijk om hiervoor een lening te verkrijgen. De hypotheek heeft dan immers betrekking op een onroerend goed in eigen land, waardoor het risico voor uw bankier beperkt is. In de meeste gevallen laat uw bankier toe om de volledige aankoopsom te lenen. Het volstaat dus dat u de registratierechten en notariskosten met eigen middelen financiert. Rust er overigens nog een hypotheek op uw eerste gezinswoning? In dat geval is het mogelijk om het reeds terugbetaalde gedeelte van dit krediet opnieuw aan te wenden voor de aankoop van uw tweede woning.

Overweegt u om een tweede verblijf in het buitenland te kopen? In dat geval zal uw bank wellicht voorstellen om een hypotheek te nemen op uw eerste woning die gelegen is in België. Dat is uiteraard niet zonder risico’s: bij eventuele problemen riskeert u beide woningen te verliezen.

Sommige banken hebben hiervoor echter speciale formules en diensten uitgewerkt. BNP Paribas Fortis biedt bijvoorbeeld ‘Second Residence Services’ aan, waarbij specialisten u ook helpen met de praktische en juridische afhandeling van uw aankoop in het buitenland. Dexia ontwikkelde een ‘Krediet Tweede Woning’ voor een specifieke investering in Frankrijk of Monaco. Hiermee neemt u geen hypothecaire inschrijving op uw huidige gezinswoning. Deze kredietformule impliceert immers een zogenaamde onderhandse hypothecaire belofte op uw tweede woning. Daarnaast sluit u ook een waarborgverzekering af. De premie die u hiervoor betaalt, ligt heel wat lager dan de kosten voor een hypothecaire inschrijving. Bovendien gaat het om een snelle en flexibele formule, want er komt geen notariële akte aan te pas.

2. Niet vergeten: uw groepsverzekering!

Dankzij uw groepsverzekering spaart u voor een aanvullend pensioen. Maar wist u dat u die ook kunt aanwenden voor de financiering van een tweede verblijf? Deze mogelijkheid is immers vastgelegd in Wet op de Aanvullende Pensioenen. Er zijn uiteraard wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet het onder meer gaan om een onroerend goed dat gelegen is in Europa en daar belastbare inkomsten oplevert. “De meest voorkomende vorm van vastgoedfinanciering via een groepsverzekering is een voorschot op de polis,” zegt Johan Adriaens, vennoot van Neven & Partners en gespecialiseerd in vermogensplanning. “Daarbij wordt een gedeelte – meestal zestig tot vijfenzestig procent – van de reeds verworven reserves ter beschikking gesteld voor de aankoop.”

Goed om weten: u bent niet verplicht om het opgenomen voorschot terug te betalen. Maar uiteraard zal uw pensioenkapitaal op termijn een stuk lager liggen. Weet ook dat bij zo’n voorschot op uw polis kosten gepaard gaan. De verzekeringsmaatschappij zal immers interesten aanrekenen op het ontleende bedrag. Die verschillen van maatschappij tot maatschappij.

3. En waarom geen bulletkrediet?

Vraagt u liever geen voorschot op uw groepsverzekering? Geen probleem: in dit geval kan een zogenaamd bulletkrediet u helpen. Deze formule werd ontwikkeld voor mensen die in de toekomst een som geld verwachten. Bijvoorbeeld bij de uitbetaling van een groepsverzekering op de pensioenleeftijd of uit een erfenis.

Bij een bulletkrediet betaalt u gedurende de looptijd van de lening alleen interesten. U betaalt dus geen kapitaal terug, waardoor de maandelijkse aflossingen laag zijn. De bedoeling is uiteraard wel dat u op de eindvervaldag het volledige geleende kapitaal in één keer terugbetaalt. Dat kan dan met het geld dat u intussen verworven heeft uit uw erfenis of uw groepsverzekering.

Een bulletkrediet biedt u dus de mogelijkheid om nu al een tweede woning te kopen, terwijl u de centen hiervoor pas later zal krijgen. De meeste banken kunnen de looptijd van deze lening zelfs mooi afstemmen op het tijdstip waarop uw groepsverzekering uitgekeerd wordt.

4. Wat zegt de fiscus?

De aankoop van een tweede woning heeft ook een aantal fiscale gevolgen. “Wie een woninglening aangaat die gewaarborgd wordt door een hypotheek, heeft in principe recht op een belastingvermindering tussen dertig en veertig procent,” aldus Johan Adriaens van Neven & Partners. “Dat percentage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Maar zolang het krediet voor de gezinswoning nog loopt, zal er in de praktijk geen fiscale ruimte zijn voor de woninglening op het tweede verblijf.

Het plafond voor de basisaftrek – 2 080 euro per kredietnemer – zal immers al volledig opgevuld zijn met de kapitaalaftrek van het krediet voor de gezinswoning. Een fiscaal voordeel voor de tweede woning zal in de praktijk dus maar een feit zijn als de eerste hypothecaire lening afgelost is. En dat is nog niet alles: in bepaalde gevallen bestaat zelfs de kans dat u door de aankoop van een tweede woning een stukje fiscale aftrek verliest op de eerste gezinswoning.”

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels