Hoe vermeldt u groene investeringen op uw belastingbrief?

Recht en financiën

Een woordje uitleg over hoe u uw groene investeringen op uw belastingbrief vermeldt.

Als u het afgelopen jaar energiebesparende investeringen in uw woning heeft gedaan, dan moet u die dit jaar vermelden op uw belastingbrief. Hoe doet u dat precies?

Energiebesparende investeringen in uw woning leveren u een dubbel voordeel op: uw energiefactuur wordt een stuk lichter, en u maakt aanspraak op een aanzienlijke belastingvermindering. Als u in 2008 zulke werken heeft laten uitvoeren, dan dient u dit nu te vermelden op uw belastingbrief.

U kunt een fiscaal voordeel bekomen voor acht concrete energiebesparende maatregelen:
– de vervanging en het onderhoud van een (oude) stookketel;
– de installatie van een geothermische warmtepomp;
– de plaatsing van hoogrendementsbeglazing;
– de investering in dakisolatie;
– de plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsindeling;
– de installatie van een zonneboiler;
– de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen;
– een energieaudit van de woning.

1. Hoe invullen?

Voor al deze maatregelen geldt een belastingvermindering van 40 %. Om hiervan te kunnen genieten, moeten de werken wel uitgevoerd en gefactureerd zijn door een geregistreerde aannemer of een energieauditeur (laatste maatregel). De belastingbrief die u straks invult, heeft betrekking op 2008 (aanslagjaar 2009). Hierop mag u alleen de in 2008 betaalde bedragen vermelden. Kortom: de datum van betaling – en niet van de factuur – is doorslaggevend voor het aanslagjaar. Een factuur die opgemaakt is in 2008 maar die u pas betaald heeft in 2009, mag u dit jaar nog niet vermelden op uw belastingbrief.

Bij de aangifte moeten de facturen en de betalingsbewijzen gevoegd worden (tenzij u gebruik maakt van de elektronische aangifte). De facturen of bijlagen dienen een aantal verplichte formuleringen te bevatten (uw adres, de aard van de werken, de verdeling van de kosten van de werkzaamheden volgens hun aard, enz.).

Als u hiervan kopieën bijvoegt, moet u hierop ‘Kopie conform het origineel’ schrijven, gevolgd door uw handtekening.
In welke rubriek van uw belastingbrief moet u de energiebesparende investeringen nu precies vermelden? Als u eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van de bewuste woning bent, dan gebruikt u code 1363 (en eventueel 2363 als het om een gemeenschappelijke aanslag gaat van gehuwden of wettelijk samenwonenden). Bent u huurder, dan vult u het bedrag in bij de code 1369.

2. Welk bedrag?

Om welk bedrag gaat het nu precies? Dat dient u zelf te berekenen, namelijk 40 % van het factuurbedrag inclusief btw. Als u en uw wettelijke partner elk 50 % eigenaar van de woning zijn, dan verdeelt u het bedrag over codes 1363 en 2363. U dient echter rekening te houden met een maximumgrens. Die bedraagt 2650 euro voor de meeste maatregelen; alleen voor de plaatsing van zonnepanelen ligt de limiet op 3440 euro.

Weet dat die bedragen jaarlijks geïndexeerd worden: voor volgend aanslagjaar worden ze opgetrokken tot respectievelijk 2770 en 3600 euro. Let wel: deze limiet geldt per woning als totale maximumgrens voor meerdere investeringen die u in hetzelfde jaar liet uitvoeren.

3. Een voorbeeld

U bent samen met uw partner elk voor 50 % eigenaar van een appartement in het Leuvense. Uzelf bezit bovendien nog een woning in Gent. Vorig jaar heeft u in Leuven dubbele beglazing laten plaatsen (7000 euro) en in Gent liet u uw oude stookketel vervangen (1200 euro). De belastingvermindering bedraagt dan:

– voor het appartement in Leuven: 40 % x 7000 euro = 2800 euro, gelimiteerd tot 2650 euro;

– voor de woning in Gent: 40 % x 1200 euro = 480 euro.

Op uw belastingbrief dient u deze bedragen als volgt aan te geven:
– bij code 1363: (50 % x 2650 euro = 1325 euro) + 480 euro = 1805 euro

– bij code 2363: 50 % x 2650 euro = 1325 euro

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels