Hoeveel kost een architect?

Bouwpartners

Hoeveel kost een architect? Vroeger bestond er een deontologische norm, een ereloonschaal die gehanteerd werd om het loon van de architect te berekenen.

Die norm deelde de bouwprojecten in verschillende categorieën in, van eenvoudige industriële gebouwen tot bouwtechnisch complexe constructies, waarbij voor elke categorie en afhankelijk van de kostprijs een bepaald percentage als ereloon voor de architect berekend werd. Die deontologische norm bestaat vandaag niet meer, onder meer omdat er vanuit Europa veel druk werd uitgeoefend om het gehanteerde systeem af te voeren.

Vandaag kunnen erelonen op verschillende manieren worden berekend: een percentage van de waarde van de werken, een forfaitair bedrag, een uurvergoeding… Om discussies te vermijden maakt u het best van in het begin duidelijke afspraken. Voor elke opdracht afzonderlijk moet er over het ereloon onderhandeld worden volgens de omvang en taken van de opdracht.

1. Forfaitair bedrag

Voor de bouwheer is een forfaitair bedrag vaak de interessantste en eerlijkste oplossing: de architect schat op voorhand in hoeveel werk hij zal hebben en plakt daar meteen ook een forfaitaire prijs op. Helaas is het niet altijd mogelijk om voor elke taak op voorhand een forfaitaire prijs vast te leggen.

De architect kan bijvoorbeeld moeilijk vooraf inschatten hoeveel tijd het zal kosten om een bepaalde (bouw)vergunning in orde te krijgen. Het kan gebeuren dat er in beroep moet gegaan worden tegen de gemeente, en dat kost uiteraard extra tijd en geld, ook voor de architect. Naast de overheid hangt de architect ook af van de aannemer. Indien die zijn taak niet naar behoren vervult, moet de architect zelf meer op de werf aanwezig zijn (werfcontroles) om de evolutie van de bouwwerken beter op de voet op te volgen. Ook dat is kostbare tijd, maar wel absoluut nodig met het oog op een goed eindresultaat.

Het ereloon hangt bovendien ook af van de aard van het project. Bij nieuwbouw wordt vaak een prijsvork van 7 tot 10 procent ereloon voor de architect gehanteerd. Bij verbouwingen ligt dat percentage hoger, van 12 tot 15 procent. Dit is logisch, omdat een verbouwing op zich meestal minder duur is dan een nieuwbouw, maar het werk voor de architect blijft min of meer hetzelfde en bovendien draagt hij nog extra verantwoordelijkheden over het bestaande gebouw.

2. Betaling in fasen

De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen en zoals in het contract is vastgelegd. Doorgaans wordt de volgende verdeling toegepast:

– een overeengekomen voorschot
– 20 % bij het voorontwerp
– 20 % bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning
– 20 % bij de aanbestedingsdocumenten voor de offertes van de aannemers
– 30 % naarmate de werken vorderen
– het saldo bij de oplevering

Dirk De Mesmaeker

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels