‘Ideaal moment om te investeren in een woning’

Nieuws

Batibouw staat niet enkel in het teken van bouwen en verbouwen. Ook voor het kopen van een huis kan u er terecht voor advies. Ik ga Bouwen sprak met CIB Vlaanderen vzw over de vastgoedmarkt van vandaag.

Hoe is het gesteld met de vastgoedmarkt?

“Na de voorbije rush op vastgoed leefde bij veel vastgoedmakelaars de vrees dat de markt in 2015 zou afkoelen, in het bijzonder in de eerste twee kwartalen. Volgens de eerste voorlopige indicaties was deze vrees ten dele onterecht : het eerste kwartaal van 2015 lijkt een relatief normaal verloop te kennen. Afhankelijk van de specifieke regio blijft de activiteitsgraad op een goed niveau. De voornaamste oorzaak ligt bij de historisch lage rentevoeten op hypothecaire kredieten. Die drukken de afbetalingsgraad, waardoor de aankoop van vastgoed zowel haalbaar als aantrekkelijk blijft. De lage rentevoeten compenseren ook voor een stuk het fiscale verlies voor hen die te laat waren voor het bestaande stelsel van de woonbonus.”

“De Nationale Bank gaf hieromtrent positieve signalen: de Bank stelde vast dat in deze tijd van lage rentevoeten vastgoed betaalbaar is geworden en de facto correct is geprijsd. De overwaardering van tussen 10 en 15% waarvan vorig jaar nog gewag werd gemaakt, is vandaag vrijwel volledig verdwenen. Zowel doorstromers als starters kunnen dus mooie opportuniteiten vinden op de vastgoedmarkt. Ondanks het lagere fiscale voordeel is dit zeker een goed moment om te investeren.”

Wat zijn de uitdagingen naar de toekomst toe?

“De centrale vraag op dit ogenblik is de evolutie van de rentevoet op hypothecaire kredieten. Wanneer de rentevoet opnieuw zou stijgen, verdwijnt een belangrijke stimulans voor de vastgoedmarkt. De vraag is vooral hoe de betaalbaarheid dan zal evolueren. De kredietvoorwaarden zullen hierin een grote rol spelen. Zo zou een spreiding van de terugbetaling over een langere duurtijd een hulp kunnen betekenen. Sinds 2008 zijn de kredietvoorwaarden echter enkel verder verstrengd.”

“Een bijzondere uitdaging betreft de globale woningkwaliteit van het patrimonium, inzonderheid de energetische prestaties. De verbetering van de energiezuinigheid is – terecht – een prioriteit voor de Vlaamse Regering. De grootste opportuniteiten hiervoor liggen in het segment van de bestaande woningen. Het bemoedigen van de renovatiegraad moet dan ook centrale bezorgdheid zijn voor de overheid en alle actoren. Vanuit de vastgoedmakelaardij constateren wij alvast dat de meeste renovaties worden uitgevoerd na de aankoop van de woning, omdat de nieuwe eigenaars het pand willen opwaarderen of aanpassen aan hun voorkeuren. Gerichte stimuli gekoppeld aan transacties op de secundaire markt zouden daarom de grootste impact hebben.”

Klopt het dat de stad opnieuw aantrekkelijker wordt voor jonge koppels?

Wij zien een dubbele beweging. Ten eerste is er uiteraard de bijzondere situatie van de starters. De gemiddelde leeftijd van de eerste vastgoedaankoop is de voorbije jaren verder toegenomen; jongeren hebben immers enkele jaren tijd nodig om de vereiste eigen inbreng van ca. 60.000 euro bijeen te sparen. Deze extra tijd wordt ingevuld door ofwel langer thuis te wonen, ofwel door zich een periode op de private huurmarkt te begeven. Wordt dan uiteindelijk een pand aangekocht, dan is die eigendom steeds vaker niet de latere gezinswoning maar veeleer een bescheiden appartement of een kleinere instapwoning. Deze panden zijn overwegend in de stedelijke context gesitueerd. De ‘stedelijke instroom’ omvat dus veeleer allerhande methodes bij starters om met de relatief hoge instapkosten om te gaan. Het gaat naar ons aanvoelen dan ook niet om een fundamentele wijziging van het Vlaamse woonmodel. Zoals talloze studies aantonen, voelen de vastgoedmakelaars bij hun klanten nog steeds dat de suburbane vrijstaande woning sterk dominant is als de uiteindelijke woonwens van de Vlaming.”

“Tegelijkertijd worden er de voorbije jaren zowel in de binnenstad als in de stadsrand heel wat mooie verdichtingsprojecten gerealiseerd, met name van appartementsgebouwen van beperkte hoogbouw (2 à 3 verdiepingen), omgeven met een stuk gemeenschappelijk groen. Dergelijke projecten blijken goed afnemers te vinden bij o.m. jonge gezinnen (als onderdeel van de woonladder) maar ook bij ouderen die de te groot geworden gezinswoning verlaten voor een kleiner maar comfortabel appartement dat dichter gelegen is bij de noodzakelijke voorzieningen en bij de stad of gemeentelijke kern.”

Wat is jullie advies voor jonge kandidaat-bouwers?

“Wij merken dat jongere kandidaat-kopers hun intrede op de woningmarkt nog meer dan vroeger organiseren op basis van een soort woonladder, met de aankoop van een te renoveren bestaand pand of een bescheiden appartement als eerste trede. Die strategie is perfect rationeel gezien de iets bescheidenere instapkost. Het verzamelde kapitaal kan dan in een later stadium worden aangewend voor de aankoop van de droomwoning. Wij zien in elk geval dat er in de huidige vastgoedmarkt heel wat mooie opportuniteiten zijn voor jonge kopers die op een goede of beloftevolle locatie een te renoveren pand kopen om met een beperkte bijkomende investering een serieuze waardevermeerdering te realiseren. Dergelijke opportuniteiten zijn logischerwijs veel minder te vinden bij nieuwbouw. Daar is vooral de lagere energiekost vaak een significant voordeel.”

(RDM)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels