‘Iedereen BEN’ gelanceerd op BIS-beurs

Nieuws

Iedereen BEN (Bijna-EnergieNeutraal) is een iniatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met ISOVER, Recticel Insulation, Wienerberger, Deceuninck, Saint-Gobain Glass, Viessmann en RENSON om kandidaat-bouwers aan te sporen om niet te wachten tot 2021 - wanneer het wettelijk verplicht zal zijn - om Bijna-EnergieNeutraal te bouwen, maar dat nu al te doen. De officiële website werd gelanceerd op de BIS-beurs.

In 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn. Dat is een gevolg van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze erg weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, halen ze hoofdzakelijk uit groene energiebronnen.

Met het iniatief ‘Iedereen BEN’ wil men aantonen dat u niet tot 2021 hoeft te wachten om energiezuinig te bouwen of renoveren.

Voordelen

Er zijn namelijk heel wat voordelen verbonden aan een BEN-woning.

– Beter comfort door minder warmteverlies en minder tocht

– Zeer lage energiefactuur

– Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen

Wie nu BEN bouwt, wordt bovendien nog eens extra beloond. Voor een woning met een E-peil minder dan 30 voorziet de Vlaamse overheid via de netbeheerder een premie. U krijgt 100% korting ook op de onroerende voorheffing en sommige banken geven u een extra voordelig bouwkrediet.

Wat is een BEN-woning?

Een BEN-woning of -appartement moet voldoen aan 7 voorwaarden:

– Het E-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan E30. Het E-peil is een maat voor de energetische prestatie van een gebouw, rekening houdend met de isolatie, oriëntatie, verwarming en ventilatie. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt.

– Het K-peil moet lager zijn dan of gelijk zijn aan K40. Het K-peil staat voor de energiezuinigheid van een gebouw. Het wordt berekend aan de hand van de U-waarden van de verschillende constructiedelen. Hoe beter een gebouw geïsoleerd is, hoe lager het K-peil.

– De constructiedelen (daken, muren, vloeren, vensters, glas en deuren en poorten) moeten voldoen aan specifieke Umax-eisen. De U-waarde (uitgedrukt in W/m²K) is de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 1 °C is. De U-waarde wordt bepaald door de dikte en de lambdawaarde van de materialen waaruit een constructiedeel bestaat.

– De netto-energiebehoefte voor verwarming is gelijk aan of kleiner dan 70 kWh/m².

– Het risico op oververhitting is beperkt. In BEN-wooneenheden is de oververhittingsindicator kleiner dan 6.500 Kh. .

– Verplichte ventilatievoorzieningen. Een BEN-wooneenheid moet beschikken over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010.

– Minimumaandeel hernieuwbare energie. Een BEN-wooneenheid moet de energie die ze nog nodig heeft grotendeels halen uit een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden. Om aan deze eis te voldoen kan je kiezen uit de 6 volgende mogelijkheden:

– Een zonneboiler (om warm water te produceren) met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.

– Een fotovoltaïsche installatie (voor de opwekking van elektriciteit) die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70° ligt.

– Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.

– Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85%, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.

– Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling die voor minstens 45% uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.

– Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen je provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).

U kan ook 10 kWh hernieuwbare energie per m² bruikbare vloeroppervlakte produceren door één of meer van bovenstaande mogelijkheden met elkaar te combineren.

Voor meer: ga naar www.iedereenben.be of www.energiesparen.be. (rdm)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels