Is de architect zijn kostprijs waard?

Recht en financiën

Architecten worden vaak gezien als een overbodige maar helaas noodzakelijke kost. Toch kan hij ook echt een meerwaarde betekenen bij bouwen of verbouwen. Daar is de Orde van Architecten rotsvast van overtuigd. Een lezing op Batibouw zetten zijn troeven in de verf.

Een architect is verplicht wanneer er een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Een bijgebouw onder 40 m² valt hier niet onder, al zijn daar wel uitzonderingen op. Wanneer de draagkracht van het gebouw kan veranderen bijvoorbeeld. Om een duidelijk antwoord te hebben, kan je daarom best je situatie voorleggen aan de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente.

Wat is de meerwaarde van een architect?

De Orde van Architecten benadrukt dat de belangrijkste troef van een architect zijn objectiviteit en neutraliteit is. Hij kan fungeren als buffer tussen de bouwheer en de aannemer en zorgen voor het juiste advies. Hij is immers, meestal meer dan de bouwheer, vertrouwd met de technische kant van de zaak en kan daardoor inschatten of voorstellen van de aannemer economisch verantwoord zijn. Bovendien kan hij de aannemer en de aanvaardbaarheid van de werken controleren.

Een goede architect zal verder luisteren naar de behoeftes van de bouwheer en met een plan komen dat zijn woondroom zo dicht mogelijk benadert. Praktische oplossingen voor elk budget en elke locatie, die mogen gezien worden. Dat moet zijn streefdoel zijn, ook al zal hij dan soms te hoog gespannen verwachtingen moeten temperen met een realistisch budget.

Ten slotte is hij helemaal op de hoogte van alle wettelijke verplichtingen die gelden. Jouw bouw of verbouwing kan dus volgens de letter van de wet tot stand komen. Mochten er toch problemen zijn, een architect is in tegenstelling tot een aannemer verplicht tot een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat je tot tien jaar na de oplevering verzekerd bent, zelfs mocht de architect in kwestie intussen de boeken al neergelegd hebben.

Wanneer moet je de architect betrekken in het project?

Zo vroeg mogelijk luidt het devies. Hij kan immers al een aantal nuttige zaken voor je uitzoeken voor de aankoop van je huis of bouwgrond. Gelden er bijvoorbeeld stedenbouwkundige verplichtingen? Als er aanpassingen nodig zijn in de woning, zullen de kosten dan niet te hoog oplopen? Op welke offerte van aannemers kan je het beste ingaan? De prijzen van aannemers kunnen grondig verschillen, soms terecht, soms onterecht. Door je wegwijs te maken, kan de architect je heel wat geld uitbesparen en zijn meerkost eigenlijk al terugverdienen.

Hoe moet je de juiste architect vinden?

Bijna elke architect heeft vandaag een website en op de website van de Orde van Architecten is er een lijst terug te vinden. De juiste keuze is een heel persoonlijke. Je moet er vooral een goed gevoel bij hebben en goed mee kunnen communiceren. Vraag ook naar zijn eigen voorkeuren. Als die aansluiten op de jouwe, dan weet je dat je goed zit. Toets zijn werkmethode. Kijk naar andere projecten in zijn portfolio. Het kunnen allemaal indicaties zijn of dit de juiste architect voor jou is.

Hoe de samenwerking aanpakken?

Klare taal van dag 1 is de meest aangewezen optie. Bespreek op voorhand wat zijn ereloon zal zijn en wat je precies van hem verwacht voor de opvolging van de werf. Architecten zijn niet gebonden aan een vast tarief of hoe de rekening wordt opgesteld. De een werkt met een uurloon, de ander met een percentage van het bedrag. Zorg dat hier duidelijke afspraken over zijn. Goede afspraken maken goede vrienden.

Voor wie schrik heeft om op percent te werken, weet dat ook het budget dat beschikbaar is voor de woning contractueel is vastgelegd. Een architect mag dit niet ongebreideld overschrijden om zijn prijs op te drijven. Het plafond ligt op maximaal 15% overschrijding. Hou er verder rekening mee dat als de architect tevens de rol van EPB-verslaggever of veiligheidscoördinator op zich neemt, dit apart zal aangerekend worden. (VC)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels