Is het makkelijk om hypothecaire lening te krijgen?

Is het makkelijk om hypothecaire lening te krijgen?

Immo, Nieuws, Recht en financiën

Steeds meer jongeren hebben hulp nodig van familie om te bouwen of te kopen en renoveren. Een hypothecaire lening krijgen is dan ook niet vanzelfsprekend. Welke factoren spelen een rol en zullen het u makkelijker - of moeilijker - maken om een lening te krijgen?

‘Iedere situatie is anders maar over het algemeen kunnen we stellen dat de toekenning voornamelijk afhangt van twee factoren: De verkoopwaarde van het goed en de inkomsten van diegene die de lening aangaat’, aldus Hilde Junius van BNP Paribas Fortis. De vuistregel is dat de kredietlasten niet meer mogen zijn dan een derde van uw netto-inkomsten.

In principe kan iedere fysieke persoon (loontrekkende, zelfstandige, vrijeberoeper …) die in België gedomicilieerd is en die handelt in een privé hoedanigheid een woonkrediet krijgen. Vanzelfsprekend zullen mensen met een vast en hoog inkomen zonder problemen een lening kunnen aangaan. Startende zelfstandigen, alleenstaanden of mensen die werken met een contract van bepaalde duur zullen al wat hinder ondervinden. Werklozen of mensen met overmatige schulden kunnen een hypothecaire waarschijnlijk wel vergeten.

Financiële analyse

Vandaar dat een bank altijd eerst een grondige analyse van uw project zal doen om een beter beeld te krijgen van de financiële situatie en om na te gaan welke periodieke aflossing het best past bij uw budget.

Verder geeft Hilde Junius nog deze tips mee:

  • Leen niet voor een groter bedrag dan wat uw budget kan dragen en bouw het liefst wat reserve in.
  • Reken zorgvuldig uit welke reserve u nodig hebt: houd er rekening mee dat onvoorziene uitgaven roet in het eten kunnen gooien.
  • Vooraleer systematisch een beroep te doen op een lening en hiervoor interesten te betalen, bekijk eerst of het niet interessanter is om uw eigen middelen aan te spreken, indien dit mogelijk is.
  • Beheer het geleende geld zorgvuldig. Een lening is geen extra bron van inkomsten, u betaalt ervoor.

Soepel woonkrediet

Het soepel woonkrediet is er voor mensen die een plotse verandering in hun financiële situatie doormaken. In dat geval kan u het krediet mee laten evalueren. Zo kan u de terugbetaling van het kapitaal tijdelijk opschorten of de looptijd van het krediet verlengen of verkorten, als u per maand minder wilt aflossen – of net minder lang wilt afbetalen.

Sociale leningen

Voor zij die het wat minder breed hebben, bestaan er sociale leningen. Die zijn bedoeld voor personen met een laag inkomen en bieden zeer interessante rentevoeten, die onder meer afhangen van het totale inkomen. Wie kent die leningen toe?

In Vlaanderen worden deze leningen aangeboden door het Vlaams Woningfonds (enkel voor gezinnen met kinderen) en door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u terecht bij het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Waals Gewest ten slotte is er het Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie (FLFNW) en de Société Wallonne du Crédit Social (SWCS).

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels