Is hoogbouw de oplossing voor beperkte ruimte?

Nieuws

De Belgische bio-ecologische architect Hugo Vanderstadt heeft zijn bedenkingen bij hoogbouw als dé oplossing voor de beperkte bouwruimte. Dat schrijft Bouw & Wonen.

Hoogbouw wordt gezien als oplossing voor de beperkte bouwruimte. Bio-ecologisch architect Hugo Vanderstadt gaat dieper in, in een nieuwsbrief van ‘Het Autonome Huis’ op de kwestie van de energiezuinige torens en is het niet eens met hoogbouw als duurzame woonoplossing. Volgens Vanderstadt is de ruimtewinst verwaarloosbaar en zijn er meer nadelen dan voordelen aan hoogbouw. Dat schrijft Bouw & Wonen.

Amper ruimtewinst

De grote slagschaduw van een hoog gebouw is voor architect Hugo Vanderstadt een van de grootste nadelen. Het is voor hem ondenkbaar dat in een goede stedenbouw het ene gebouw het naburige gebouw in de schaduw zet. Bovendien acht hij de ruimtewinst verwaarloosbaar en impliceert het een verlies van ontspanningsruimte voor de bewoners. “De bewoners hebben geen eigen tuin en zullen zich dus moeten verplaatsen om zich ten volle te kunnen ontspannen. Hoe hoger de wooncentratie, hoe grootschaliger de transportfaciliteiten dus moeten zijn. Ondergrondse parkeergarages zijn duur en vergeven per auto meer ruimte dan een bovengrondse parkeerplaats”, zegt Hugo Vanderstadt.

Hij geeft ook aan wat voor hem wel de goede manier van duurzaam bouwen is: “Het beste wat we kunnen doen om ruimte uit te sparen, is wonen waar je werkt en de auto bannen uit de stad. Willen we onze ruimte beter benutten, dan moeten we met andere woorden vooral de verstedelijking en de landvlucht stoppen”.

Bouwen aan een duurzame stad

Vanderstadt pleit voor een minimale afstand tussen woning en werk en benadrukt het belang van het gebruik van lokale grondstoffen. Daarnaast zijn het vooral ‘gevoelsmatige’ zaken die hij aanhaalt: de herkenbaarheid en identificatie met de eigen woning en buurt, aanpasbaarheid van de woning zonder, alles op loopafstand, speelgelegenheid voor kinderen in de onmiddellijke nabijheid en een gevoel van warmte en geborgenheid. “In een onpersoonlijke, verticale stad zijn er maar weinig van deze ‘gevoelsmatige’ zaken terug te vinden”, zegt Vanderstadt. “Het is een zeer asociale vorm van leven met weinig privacy, die de maatschappij veel kost. Wat met de bejaarden en kinderen die in het gebouw zouden wonen? Contact met de begane grond is noodzakelijk om enigszins voeling te houden met de stad waarin je leeft”. (LVR)

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels